Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 535Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2014-2015
MÔN:LỊCH SỬ 7
Thời gian làm bài:45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ:
Câu 1: (2 điểm)
	Vai trò của phong trào Văn hóa Phục hưng ( thế kỉ XIV-XVII )
Câu 2: (2 điểm)
	Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm bao nhiêu nước ? Hãy kể tên các nước đó. Nêu đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên.
Câu 3: (3 điểm)
	Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống , nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào? Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4: (3 điểm)
	Hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ?
---- Hết ----
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2014-2015
MÔN :LỊCH SỬ 7
Câu 1:
	Vai trò của phong trào Văn hóa Phục hưng ( thế kỉ XIV-XVII ) :
	-Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến (1đ).
-Là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại (1đ).
Câu 2:	
	Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm 11 nước .Đó là: Việt Nam; Lào; Cam-pu-chia; Thái Lan; Mi-an-ma; Bru-nây; In-đô-nê-xia; Phi-lip-pin; Ma-lai-xia; Xin-ga-po và Đông Ti-mo.(1đ).
Đặc điểm về điều kiện tự nhiên:
Chịu ảnh hưởng của gió mùa, có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa.
Thuận lợi: nông nghiệp phát triển.
Khó khăn: có nhiều thiên tai.(1đ).
Câu 3:
	Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, nhà Lý đã chuẩn bị đối phó như sau:
	-Chủ trương độc đáo , sáng tạo của Lý Thường Kiệt: tiến công trước để tự vệ. Ông thường nói:”Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.
	-Thực hiện: tháng 10/1075 Lý Thường Kiệt cùng Tông Đảng chỉ huy 10 vạn quân tấn công vào đất Tống.
	Quân thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy tấn công Khâm Châu, Liêm Châu.
	Quân bộ do Tông Đảng và Thân Cảnh Phúc chí huy tấn công vào Ung Châu.(2đ).
	* Ý nghĩa: trận tập kích này đã đánh một đòn phủ đầu, làm hoang mang quân Tống, đẩy chúng vào thế bị động.(1đ).
Câu 4:
	Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên:
	Học sinh nêu được :
	-Nguyên nhân thắng lợi ( 1,5đ).
	-Ý nghĩa lịch sử (1,5đ).
---- Hết ----

Tài liệu đính kèm:

  • docSU 7.doc