Đề kiểm tra giữa học kỳ II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 7 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 296Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 7 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ II năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 7 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS EALY
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học: 2015-2016
-----&-----
Môn: Lịch sử-Lớp 7
Thời gian:45 phút (Không kể thời gian phát đề)
 Các mức độ
 nhận thức
 Chủ đề 
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG SỐ
Bài 20.Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 Tổ chức quân đội
Làm rõ ý chủ trương của nhà nước Lê sơ, liên hệ thực tế
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
số câu 1/3
 số điểm 1
tỷ lệ 33,3%
số câu 2/3
 số điểm 2
tỷ lệ 66,6%
số câu 1
 số điểm:3
tỷ lệ 30%
Bài 23 Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII.
Những loại hình nghệ thuật dân gian ở các thế kỉ XVI - XVIII
Nhận xét sự phong phú đa dạng như thế nào?
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 2/3
Số điểm 2
Tỷ lệ 66,6%
Số câu 1/3
Số điểm 1
Tỷ lệ 33,3%
Số câu 1
Số điểm: 3
Tỷ lệ 30%
Bài 25 Phong trào Tây Sơn
Quá trình diễn ra phong trào Tây Sơn từ 1771-1789
Nét đặc sắc
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 3/4
Số điểm 3
Tỷ lệ 75%
Số câu 1/4
Số điểm 1
Tỷ lệ 25%
Số câu 8
Số điểm: 4
Tỉ lệ 40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu 3/4+ 2/3
Số điểm 5
Tỷ lệ 50%
Số câu 1/3+1/3+1/4
Số điểm 3 
Tỷ lệ 30%
Số câu 2/3
Số điểm 2
Tỷ lệ 20%
Số câu 3
Số điểm 10
Tỷ lệ 100%
 Tổ trưởng Giáo viên ra đề
 Nguyễn Thị Phượng
PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS EALY
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
Năm học: 2015-2016
-----&-----
Môn: Lịch sử-Lớp 7
Thời gian:45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3đ)
Chọn câu trả lời đúng: 
1. Phong trào Tây Sơn bùng nổ vào thời gian nào?
A. 1075 B. 1010 C. 1285 D. 1771
2 Anh em Tây Sơn hạ thành Phú Xuân vào thời gian nào?
A. 1010 B. 1075 C. 1786 D. 1785
3. Anh em Tây Sơn giành thắng lợi trận Rạch Gầm-Xoài Mút vào thời gian nào?
A. 1075 B. 1785 C. 1789 D. 1802
4. Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp?
A. Tết Kỉ Dậu B. 1785 C. 1789 D. 1802
5. Quang Trung lật đổ chính quyền họ Nguyễn vào thời gian nào?
A. 1075 B. 1777 C. 1789 D. 1802
6. Phong trào Tây Sơn diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu?
A. 17 năm B. 18 năm C. 19 năm D. 20 năm
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1. (4đ) Việc tổ chức quân đội thời Lê Sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước thời Lê Sơ đối với lãnh thổ đất nước qua đoạn trích sau: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biệ chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di”.
Câu 2. (3đ) Trình bày sự phát triển phong phú, đa dạng của những loại hình văn học, nghệ thuật dân gian nước ta vào các thế kỉ XVII-XVIII.
PHÒNG GD-ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNG THCS EALY
 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 
 Năm học: 2015-2016
-----&-----
 Môn: Lịch sử-Lớp 7
I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
1.D, 	2.C, 	3. B,	4. C,	5. B,	6. A
II. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 1. * Việc tổ chức quân đội thời Lê Sơ như thế nào?
- Theo chế độ “ngụ binh ư nông”
- Có 2 bộ phận + Quân ở triều đình 
 + Quân ở địa phương 
- Hằng năm quân lính tập trận, võ nghệ. Vùng biên giới bố phòng nghiêm ngặt.
 * Chủ trương của nhà nước là phải giữ gìn non sông đất nước nghiêm ngặt, kiên quyết không để cho láng giềng xâm lấn. Đó là việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Bên cạnh đó cũng có những chính sách mềm déo, lấy ngoại giao, hoà bình làm trọng để người dân có thời gian phát triển kinh tế xây dựng đất nước.
Hiện nay đối với tình hình biển đông, Đảng và nhà nước ta cũng kiên quyết bảo vệ non sông đất nước và luôn lấy hoà bình làm trọng để không phải gây chiến tranh đổ máu tổn hại đến sức dân.
Câu 2. Trình bày sự phát triển phong phú, đa dạng của những loại hình văn học, nghệ thuật dân gian nước ta vào các thế kỉ XVI-XVIII.
- Văn học : chữ Hán, chữ Nôm .
 + Nội dung : bảo vệ con người, lên án cái xấu xa, thối nát 
 + Tiêu biểu : Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ 
 + Tác phẩm : Nhị Độ Mai, Thạch Sanh, trạng Quỳnh, trạng Lợn
Nghệ thuật dân gian : đa dạng, phong phú .
Múa, ảo thuật, điêu khắc, các trò chơi dân gian như chọi gà, chèo thuyền, đánh đu, luyện võ; Hát, sân khấu tuồng, chèo, hát ả đào
 Nội dung : phản ánh đời sống lao động cần cù, chịu khó nhưng lạc quan của nhân dân, ca ngợi tình yêu con người 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_ki_2_NH_1516_su_7.doc