Đề thi Kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 7 học kì II năm học : 2015 - 2016

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 585Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 7 học kì II năm học : 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 7 học kì II năm học : 2015 - 2016
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS : VÕ VĂN KIỆT
NĂM HỌC : 2015-2016
MA TRẬN ĐỀ
 MỨC ĐỘ 
NỘI DUNG
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN 
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn
 ( 1418-1427 )
4 câu 1đ
1đ
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ
( 1428-1572 )
5 câu 1,5đ
1,5đ
Bài 22:Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền
1 câu 0,5đ
1 câu 3,5đ
4 đ
Bài 25:Phong trào Tây Sơn
1 câu
3,5 đ
3,5đ
Tổng cộng
10 câu 3đ
1 câu 3đ
2 câu 4 đ
10đ
ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM:
 Chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau - mỗi câu đúng là 0,25đ
Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi nổ ra vào thời gian nào? ở đâu? 
A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa	 B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa
C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa	D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh
2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì?
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến	 B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng D. Câu B và C đúng.
3. Chiến thắng quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?
A.Tốt Động-Chúc Động (1426)	 B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)
C. Chí Linh (1424)	 D. Diễn Châu (1425)
4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?
A. 1418-1428	B. 1417-1427	C. 1418-1427	D.1417-1428
5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:
A. 12 đạo	B. 12 lộ	C.12 phủ	D. 13 đạo thừa tuyên
6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?
A. Phật Giáo	B. Nho Giáo	C. Thiên chúa Giáo	D. Đạo giáo
7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?
A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông	 C. Lê Thái Tông	 D. Lê Nhân Tông
8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩm:
A. Đại Việt sử kí	B. Đại Việt sử kí toàn thư	C.Sử kí tục biên	D. cả A và B
9. Điền vào chỗ còn trống: 0.5đ
- Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi là.hay	
10. Ghép các chữ cái đứng trước các ý ở cột I với cột II cho đúng 0.5đ
CỘT I
CỘT II
A. Năm 1527
1 Xuất hiện Nam Triều
B. Năm 1533
2 Xuất hiện Bắc Triều.
C. Năm 1592
3 Chiến tranh Nam-Bắc triều chấm dứt 
B- TỰ LUẬN: 7đ
CÂU 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh – Nguyễn? Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến ở thế kỉ XVI – XVII ? 3,5đ
CÂU 2: Vì sao Quang Trung đánh tan quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? Trình bày trận Ngọc Hồi-Đống Đa? 3,5đ
ĐÁP ÁN
A-TRẮC NGHIỆM  :
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
C
C
B 
C 
D 
B 
B 
B 
Câu 9 Quốc triều hình luật hay luật Hồng Đức
Câu 10: A-2  ; B-1 ; C-3 
B-TỰ LUẬN :
Câu 1 :
* Nguyên nhân chiến tranh Nam - Bắc triều :1đ
 Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc => Bắc triều.
 Năm 1533 Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá lập một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên làm vua lập ra Nam triều. Hai bên đánh nhau liên miên gây ra cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.
Nguyên nhân chiến tranh Trịnh-Nguyễn: 1đ
-Năm 1545 Nguyễn Kim chết ,con rể là Trịnh Kiểm lên nắm binh quyền.
-Con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo sợ,xin vào trấn thủ đất Thuận Hoá ,Quảng Nam .
àHình thành thế lực họ Nguyễn.
-Đàng Ngoài họ Trịnh xưng vương gọi là chúa Trịnh .
-Đàng trong chúa Nguyễn cai quản.
Hậu quả:1,5đ
Gây trở ngại cho giao lưu kinh tế ,văn hoá làm suy giảm tiềm lực đất nước đời sống nhân dân rất khổ cực.Đất nước bị chia cắt lâu dài.
Câu 2: 
Đánh quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu: 1.5đ
- Quân Thanh chủ quan, kiêu căng . hống hách ngạo mạng.
- Vào dịp tết chúng lo ăn chơi không phòng bị
Diễn biến:1,5đ
- Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung.
- Quan Trung chia quân làm 5 đạo tiến ra Bắc Hà.
- Đêm 30 tết ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt các đồn tiền tiêu của địch
- Mờ sáng mùng 3 tết ta bao vây đồn Hà Hồi
- Sáng mùng 5 tết ta đánh đồn Ngọc Hồi
- Trưa mùng 5 tết ta tiến thẳng ra Thăng Long.
àTrong vòng 5 ngày đêm, Quang Trung quét sạch 29 vạn quân Thanh.
Kết quả: Đánh tan âm mưu quan xâm lược Thanh 0.5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_1_tiet_hoc_ki_2_lich_su_lop_7.docx