Đề tham khảo học kì II ( 2015 - 2016) môn: Lịch sử; khối 7; thời gian: 60 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 552Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo học kì II ( 2015 - 2016) môn: Lịch sử; khối 7; thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo học kì II ( 2015 - 2016) môn: Lịch sử; khối 7; thời gian: 60 phút
ĐỀ THAM KHẢO HK II ( 2015-2016)
MÔN: LỊCH SỬ; KHỐI 7; THỜI GIAN: 60 PHÚT
ĐỀ KIỂM TRA.
.I. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu sau để trả lời.
 Câu 1. Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ? (2đ) 
 Câu 2. . Để phục hồi xây dựng và phát triển đất nước vua Quang Trung có những chình sách gì ?.
II. PHẦN BẮT BUỘC: ( 8 điểm)
 Câu 1. Trong thời kỳ nghĩa quân Lam Sơn bị bao vây trên núi Chí Linh ( 1418) Lê Lai có công gì ? Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? (3 đ)
 Câu 2. Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa mai phục ? (1đ)
 Câu 4. Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.? ( 3 đ)	
 Câu 5. Em hãy tên cây các công trình xây dựng đất nước của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ( 1922-2008) trong thời kỳ đổi mới ? (1đ)
	ĐÁP ÁN – Đề 1
I. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm) 
Câu 1/- Học sinh trình bảy đúng nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử thì 2đ
 . 
Câu 2. Để phục hồi xây dựng và phát triển đất nước vua Quang Trung có những chình sách gì ?. 
 - Ban hành chiếu : “Chiếu khuyến nông”, “Chiếu lập học”. 
 - Lập Viện Sùng chính, Chính sách ngoại giao. 
II. PHẦN BẮT BUỘC: ( 8 điểm)
 Câu 1 Trong thời kỳ nghĩa quân Lam Sơn bị bao vây trên núi Chí Linh ( 1418) Lê Lai có công gì ? Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? 
 + Có công cứu chúa ( Lê Lợi). 
 + Nguyên nhân thắng lợi. 
 - Nhân dân có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất chống giặc cứu nước.
 - Cuộc khởi nghĩa được nhân dân ủng hộ khắp nơi.
 - Chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
 + Ý nghĩa lịch sử. 
 - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
 - Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước-Thời Lê sơ.
Câu 2/ Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa mai phục ? -Vì khúc sông dài 6 km rộng hơn 1km có chổ gần 2 km , hai bên bờ cây cối rậm rập ở giữa có cù lao Thới Sơn thuận lợi cho phục binh. 
Câu 3/ Nêu diễn biến, ý nghĩa trận chiến Rạch Gầm – Xoài Mút ? 
. Diễn biến:
- 1784 năm vạn quân Xiêm chiếm được miền Tây Gia Định.
Tháng 1- 1785 Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định,chọn khúc sông Tiền, đoạn từ Gạch Rầm – Xoài Mút để nhử quân định. Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, số còn lại chạy về nước. Nguyễn Anh thoát chết sang Xiêm lưu vong.	
 *Ý nghĩa: 
- Là trận thủy chiến lớn nhất, lừng lẫy nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.
- Chiến thắng quân Xiêm đã đưa phong trào Tây Sơn phát triển lên trình độ mới. 
Câu 4: Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.? 	
a Nguyên nhân: 
 - Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân.
 - Sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng anh tộc vĩ đại.
b. Ý nghĩa lịch sử. 
 - Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê, đặt nền tảng thống nhất đất nước.
 - Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh giữ vững nền độc lập của Tổ Quốc
 Câu 5. Em hãy tên cây các công trình xây dựng đất nước của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ( 1922-2008) trong thời kỳ đổi mới ?
/ - Các công trình quan trọng như: Thủy điện Trị An, Khai phá vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, đường dai tải điện 500 ki-lô-vôn Bắc-Nam, nhà máy lọc dầu Dung Quất...
Hết
SAI PHONG CHỮ KHÔNG THẨM ĐỊNH ĐƯỢC

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 1 SU HK II.doc