Kiểm tra học kỳ II năm học: 2007 - 2008 môn : Lịch sử 7 – Thời gian : 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 436Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II năm học: 2007 - 2008 môn : Lịch sử 7 – Thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ II năm học: 2007 - 2008 môn : Lịch sử 7 – Thời gian : 45 phút
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
Họ và tên:
Lớp : SBD:
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2007-2008
Môn : Lịch sử 7 – Thời gian : 45 phút.
Số tờ :.................
CHỮ KÍ GIÁM THỊ
Điểm
Lời phê của Thầy Cô giáo
ĐỀ KIỂM TRA:
I/ Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm )
Câu 1 ( 1 điểm) Hãy khoanh tròn ý mà em cho là đúng nhất. :
 a. Giữa năm 1418 quân Minh huy động một lực lượng lớn để bắt và giết Lê Lợi. Theo em, ai là người liều chết cứu chủ tướng ( Lê Lợi):
Nguyễn Trãi.
Lê Nhân Chú.
Lê Lai.
Nguyễn Chích.
 b. Lê Lợi quyết định hòa hoãn với quân Minh vào thời gian nào ?
 A. 1421.	B. 1422.	C. 1423.	D. 1424.
 c. Ai là người lập ra Nam Triều :
 A. Nguyễn Kim.	B. Nguyễn Huệ.	C. Mạc Đăng Dung.	D. Lê Thánh Tông.
 d. Vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp nào ?
 A. Tết Nhâm Dần.	B. Tết Kỉ Dậu.
 C. Tết Bính Tuất.	D. Tết Giáp Tí.
Câu 2 :(1 điểm) Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng :
Thời gian ( Cột A)
Nối
Sự kiện ( Cột B)
a. 10/1427
1. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
b. 1527
2. Quang Trung đại phá quân Thanh.
c. 1785
3. Nhà Mạc thành lập.
d. 1789
4. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 3 ( 2 điểm): Bằng kiến thức đã học em hãy hoàn thành hai đoạn trích dưới đây sao cho đúng :
	Đoạn trích 1 : Ông thường nói với mọi người : “ Bậc sinh ở đời phải cứu  lập để tiếng thơm hàng nghìn thuở chứ đâu lại  đi phục dịch kẻ khác.
	( Khâm định Việt sử thông giám cương mục )
	Đoạn trích 2 : Sử triều Nguyễn ghi nhận : “ Người Xiêm sau trận thua năm  ngoài miệng tuy nói  nhưng trong bụng thì  quân Tây Sơn như.”
	( Đại Nam thực lục)
	II./Phần tự luận ( 6 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm) : Trình bày trận Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 2 ( 2 điểm) : Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ?
Câu 3 ( 1 điểm) : Vì sao nói tính chất của cuộc chiến tranh phong kiến là chiến tranh phi nghĩa ?
PHÒNG GD-ĐT NINH SƠN	 KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008.
Trường THCS Quang Trung.	 LỚP 7 THCS
 a ð b ----***----
	Môn :	Lịch sử
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM :
I
Trắc nghiệm
4 điểm
Câu 1
a.
b.
c.
d.
1 điểm
C
C
A
B
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 2
1 điểm
a – 4
b – 3 
c – 1
d – 2 
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 3
2 điểm
Đoạn trích 1 : - Trượng phu
 - Nạn lớn
 - Công to
 - Xun xoe
0.25
0.25
0.25
0.25
Đoạn trích 2 : - Giáp thìn
 - Khoác
 - Sợ
 - Cọp
0.25
0.25
0.25
0.25
II
Tự luận
6 điểm
Câu 1
3 điểm
a. Sự chuẩn bị :
- Địch : 10/1427, 15 vạn binh chia làm 2 đạo kéo vào nước ta.
- Ta : Tập trung lực lượng để tiêu diệt quân Liễu Thăng trước.
0.5
0.5
b. Diễn biến :
- 8/10/1427, Liễu Thăng dẫn quân vào biên giới nước ta, bị phục kích và giết ở ải Chi Lăng.
- Lương Minh lên thay dẫn quân xuống Xương Giang, bị phục kích và giết tại Cần Trạm, Phố Cát.
- Biết Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạch vội rút về nước.
0.5
0.5
0.5
c. Kết quả :
- Liễu Thăng, Lương Minh tử trận, hàng vạn tên địch bị chết. Vương Thông xin hòa, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.
0.5
Câu 2
2 điểm
a. Nguyên nhân : - Được sự ủng hộ của toàn dân.
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy đứng đầu là Nguyễn Huệ (Quang Trung)
0.5
0.5
b. Ý nghĩa : - Lật đổ các tập đoàn phong kiến và đánh tan quân xâm lược
- Lập lại sự thống nhất đất nước. 
0.5
0.5
Câu 3 
Vì cuộc chiến tranh phong kiến không mang lại quyền lợi cho dân tộc, đất nước mà chỉ tranh giành quyền lợi và địa vị thống trị. Do đó để lại những hậu quả nghiêm trọng như : làng mạc điêu tàn, xơ xác; dân chết đói, bệnh tật, đất nước chia cắt. Kìm hãm sự phát triển của đất nước.
1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docKtra_HK2_Su_7_Co_dap_an_ma_tran.doc