Đề tham khảo học kỳ II, năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử lớp : 7 thời gian làm bài: 60 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 670Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo học kỳ II, năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử lớp : 7 thời gian làm bài: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo học kỳ II, năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử lớp : 7 thời gian làm bài: 60 phút
TRƯỜNG THCS TRUNG HIẾU
	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016
 Môn : Lịch sử Lớp : 7
Thời gian làm bài: 60 phút
A/ PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu hỏi sau để trả lời:
 Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn? (2 điêm)
Câu 2: Em hãy trình bày diễn biến, ý nghĩa của trận chiến Rạch Gầm – Xoài Mút? ( 2 điểm)
B/ PHẦN BẮT BUỘC: ( 8 điểm )
Câu 1 :Em hãy trình bày diễn biến và kết quả trận Tốt Động – chúc Động ? (3đ) 
 Câu 2:Em trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn ( 3 đ)
Câu 3:Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh ngay trong tết kỉ dậu 1789? (1đ)
Câu 4: Thủ tướng Võ văn Kiệt tên thật là gì?Quê quán của ông ở đâu? (1 đ) 
ĐÁP ÁN
A/ PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)
 -Học sinh trình bày đúng nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây sơn, thì đạt 1 điểm
 -Học sinh trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây sơn, thì đạt 1điểm
Câu 2: ( 2 điểm)
 Học sinh trình bày đúng trận chiến Rạch Gầm – Xoài Mút , thì đạt 2 điểm 
B/ PHẦN BẮT BUỘC: ( 8 điểm ) 
Câu 1: (3 điểm)
 Học sinh trình bày đúng diễn biến và kết quả trận Tốt Động – chúc Động , thì đạt 3 điểm
Câu 2: (2 điểm )
 - Học sinh bày đúng nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam sơn , thì đạt 1điểm
 - Học sinh trình bày đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào Lam sơn, thì đat 1 điểm 
Câu 3: (1 điểm)
 Học sinh trả lời đúng vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh ngay trong tết kỉ dậu 1789, thì đạt 1điểm
Câu 4: ( 1 điểm)
 -Học sinh trả lời đúng tên thật của Thủ tướng Võ văn Kiệt, thì đat 0.5 điểm -Học sinh trả lời đúng quê quán của Thủ tướng Võ văn Kiệt, thì đat 0.5 điểm
	GV RA ĐỀ
PHẠM THỊ RỞ

Tài liệu đính kèm:

  • docSU 7 15-16.doc