Đề kiểm tra 1 tiết môn : Lịch sử 7. Đề 2

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn : Lịch sử 7. Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn : Lịch sử 7. Đề 2
 KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN LỊCH SỬ 7. Đề 2
I.Ma trậnđề
 Nội dung 
 Biết 
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
- Khái quát lịch thế giới Trung Đại 
-Nêu được thời gian hình thành XhPK ở Trung Quốc
- Tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á 
Số câu:2
Số điểm:0,5
Nêu được ẤN Độ thời phong kiến chia mấy thời kì
Số câu:1
Số điểm:1
Giai thích được thời kì nào phát triển nhất
Số câu
Số điểm 2,5 
25%
- VN thời Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý 
- Nêu được vài nét về trận đánh Như Nguyệt
- Kể được sông Bạch Đằng mấy lần ghi chiến công 
Số câu:2
Số điểm:0,5
Kể tên được những chi tiết trong chiến thắng Như Nguyệt
Số câu:1 
 Số điểm:1
- Khái quát được những thành tựu về kinh tế thời Lý
Số câu:2a
Số điểm:2
Số câu 
Số điểm 1
Liệt kê được các chiến thắng của quân và dân ta từ 938-1077
Số câu
Số điểm:1
-Lập niên biểu về sự thành lập các triều đại pk
Số câu:1
Số điểm:1
- Giải thích vì sao kinh tế thời Lý phát triển 
Số câu:2b
Số điểm:1
Nêu được suy nghĩ đó là niềm tự hào dân tộc
Số câu:
Số điểm:1
Số câu
Số điểm
7,5
75%
- Số câu 
- Số điểm
- Số câu: 4
- Số điểm: 1đ 
10%
- Số câu:1câu 
- Số điểm: 2đ
20%
- Số câu: 1 câu 
- Số điểm: 1đ
10%
Số câu :2a+2b
Số điểm:2
20%
Số câu: 1 
Số điểm:1
10% 
Số câu: 3a+3b
Số điểm:3
30% 
Số câu
 10 
điểm100%
 Trường THCS Nguyễn Văn Tư
 Lớp:
 Họ và tên: 
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn :Lịch sử 7. Đề 2
Điểm
Thời gian
 A.Trắc nghiệm ( 3đ )
Khoanh tròn chữ cái đầu câu cho đúng.
Xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành
 A. Thế kỉ III TCN B. Thế kỉ III
 C. Thế kỉ V D. Thế kỉ V TCN
 2) Quốc gia thứ 11 của khu vực Đông Nam Á :
 A. Việt Nam B.Đông - Ti- Mo
 C. Thái Lan D. Mi-an- ma
 3) Đến năm 981 sông Bạch Đằng đã mấy lần ghi chiến công
 A. 1 lần B. 2 lần
 C. 3 lần D. 4 lần
 4) Trận đánhở sông Như Nguyệt quyết định số phân quân xâm lược
 A. Quân Nam Hán B. Quân Tống
 C. Quân Minh D. Quân Mông -Nguyên
 II. Nối thời gian và sự kiện cho đúng:
 1. Năm 939 A. Nhà Hồ thành lập 
 2. Năm 968 B. Nhà Lý thành lập
 3. Năm 1009 C. Ngô Quyền lên ngôi 
 4. Năm 1226 D. Nhà Trần thành lập 
 E. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế
 1+..; 2 +; 3+; 4 +..
 III.Chọn những từ sau điền vào dấu (.) cho đúng: ( Tống xâm lược, dân tộc ta, sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn )
 Cuộc chiến ở.(1).là trận đánh quyết định số phận của quân.(2)Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
 Người chỉ huy trận đánh.(3).thật sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niền tự hào của(4).
 B. Tự luận (7 điểm )
 Câu 1.Ấn Độ thời phong liến chia mấy thời kì(đặc điểm, tên gọi từng thời kì).Theo em thời kì nào phát triển nhất. Vì sao?(2đ)
 Câu 2. Trình bày những thành tựu về kinh tế thời Lý.Giai thích nguyên nhân của sự phát triển(3đ)
 Câu 3. Liệt kê các chiến thắng của quân và dân ta từ năm 938- 1077. Qua các chiến thắng này em có suy nghĩ gì?
 III. Đáp án
Mức độ
Câu
Nội dung
Điểm
 TN
I. 1
I. 2
I. 3
I. 4
II
III
A
B 
B
B
1 + C
2 + E
3 + B
4 + D
1. Sông Như Nguyệt 
2. Tống xâm lược 
3. Lý Thường Kiệt
4. Dân tộc ta 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 TL
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Ấn Độ thời pk chia làm 3 thời kì:
 - Vương triều gup-ta:Thống nhất,phục hưng và phát triển về mọi mặt
 - Vương triều Hồi giáo Đê-li: Thỗ Nhĩ Kì chiếm Ấn Độ gây mâu thuẫn dân tộc sâu sắc
- Vương triều Ấn Độ Môn-gô: Mông Cổ chiếm Ấn Độ khôi phục kinh tế,ổn định xã hội
 *Thời kì phát triển nhất là thời kì vương triều Gup-ta
 Vì đây là thời kì đất nước Ấn Độ độc lập không bị quốc gia khác xâm lược nên có điều kiện phát triển về mọi mặt
*Nông nghiệp:Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp:khuyến khích khai hoang,đắp đê.....nhiều năm mùa màng bội thu
*Thủ công nghiệp:nghề dêt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện....được mở rộng
*Thương nghiệp:Mua bán trong và ngoài nước được mở mang hơn trước
 *Nguyên nhân:Đất nước độc lập,hòa bình và ý thức dân tộc là động lực to lớn thúc đẩy sự phát 
triển
*Thống kê:
- Năm 938:Đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng
- Năm 981: Đánh tan quân Tống trên sông Bạch Đằng
*Năm 1077: đánh tan quân Tống trên sông Như Nguyệt
*suy nghĩ:
 - Tự hào về truyền thống đấu tranh cùa ông cha ta ngày trước
- Tổ tiên ta đã rất sáng tạo tận dụng từng dòng sông ,con suối để lập chiến công vang dội làm rạng danh dân tộc Việt Nam
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1 
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_1_TIET_SU_7_DE_2.doc