Đề kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 537Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 – Năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm)
Nội dung tư tưởng và ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục Hưng? 
Câu 2: (2,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng cuộc tiến công sang đất Tống của Lý Thường Kiệt là một cuộc xâm lược. Em nghĩ như thế nào về ý kiến đó?
Câu 3: (4,0 điểm) 
Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trên những lĩnh vực nào? 
Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?
Em đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly? 
Câu 4: (2,0 điểm) Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh (Bài số 2)
Quá trình người Việt “mang gươm đi mở cõi” diễn ra như thế nào? 
---------- HẾT ----------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 7 – NĂM HỌC: 2014 – 2015
Câu 1: (2,0 điểm) 
- Nội dung phong trào Văn hóa Phục Hưng: 
+ Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến.
+ Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.
- Ý nghĩa : 
+ Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
+ Mở đường cho sự phát triển của văn hoá châu Âu và nhân loại.
Câu 2: (2,0 điểm) 
Cuộc tiến công sang đất Tống của Lý Thường Kiệt không phải là một cuộc xâm lược vì: 
- Thứ nhất, ta chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự, kho vũ khí và lương thực của nhà Tống. 
- Thứ hai, ta nói rõ mục đích tấn công là tự vệ và không giết hại dân thường. 
- Thứ ba, sau khi tiêu diệt các căn cứ quân sự thì ta lập tức rút quân về nước. 
Câu 3: (4,0 điểm) 
- Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trên những lĩnh vực: chính trị, kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa – giáo dục, quân sự. 
*Tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly: 
- Tiến bộ : 
+ Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần. 
+ Tăng cường nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Cải cách văn hoá - giáo dục có nhiều tiến bộ.
- Hạn chế : 
+ Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế. 
+ Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.
* Đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly : Ông là một nhà chính trị tài giỏi, ông đã biết và dám bắt tay tiến hành một cuộc cải cách toàn diện, mong đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, chứng tỏ ông là một người yêu nước sâu sắc. 
Câu 4: (2,0 điểm) 
- Vào các thế kỉ XV-XVI, một bộ phận người Việt đã dắt díu nhau đi về phương Nam tìm cuộc sống mới. 
- Khi ấy, vùng Nam Bộ và Sài Gòn chỉ là vùng đất lầy lội, kênh rạch chằng chịt, đầy thú dữ
- Bước sang đầu thế kỉ XVII, chúa Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam. 
- Với kinh nghiệm, sự cần cù, chịu thương chịu khó, những người đi khai hoang đã cùng hợp sức để chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. 
------------ HẾT -----------

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 7.doc