Đề kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I – Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 7 HKI (2015-2016)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐỀ A
D
A
B
C
C
D
A
A
D
B
C
B
ĐỀ B
D
D
C
B
A
D
A
C
C
B
B
A
II. Tự luận:
Câu 1:Kinh tế thời Trần sau chiến tranh(3.0đ)
-Nông nghiệp (1.0đ)
	 Khai hoang hoang,lập làng ấp, chú trong công tác thủy lợi, khuyến khích sản xuất,nông nghiệp được phục hồi và phát triển
-Thủ Công nghiệp:(1.0đ)
+Thủ công trong nhà nước: Chế tạo vũ khí, đóng tuyền, dệt vải
+ Trong nhân dân: Gốm, đúc đồng, làm giấy
Thương nghiệp : (1.0đ)
 Chợ mọc nhiều nơi, buôn bán trong và ngoài nước nấp nập
Câu 2:Cách đánh giặc độc đáo và sáng tao của vua tôi nhà Trần
-Buộc giặc từ thế mạnh chuyển sang thế bị động(0.25đ)
-Thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống(0.25đ)
-Đánh vào nguồn lương thực của chúng(0.25đ)
- Cắm cọc trên sông Bạch Đằng mai phục quân Nguyên(0.25đ)
Câu 3: công lao của Ngô Quyền:Đánh quân Nam Hán, dựng nền độc lập, xây dựng chính chính quyền tự chủ (0.5đ)
Đinh Bộ Lĩnh: dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.(0.25d)
Lê Hoàn: Đánh tan quân Tống, giữ vững nền độc lập. (0.25d)
 Câu 4: Vì sao vua Lý Công Uẩn dời đô về Đại La
 Đại La là nơi thuận lợi về giao thông, thuân lợi phát triển đất nước lâu dài(1đ)
 Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý (1đ)
Trường THCS Tân Long Hội	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2015-2016
Tên:	MÔN: LỊCH SỬ 7 
Lớp: 7/.	Thời gian : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ A
Điểm
Lời phê của GV
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1 : Nhà Lý ban hành luật Hình thư vào năm nào :
1054	B. 1045 	C. 1024	 D. 1042
Câu 2: Nơi tập trung trao đổi hàng hóa với nước ngoài ở thời Trần là. 
A. Vân Đồn 	B. Hội An	C. Thăng Long 	D. Thanh Hóa
Câu 3 : Vạn lý Trường Thành xây dựng ở thời nhà nào?
A. Nhà Hán 	B. Nhà Tần 	C.Nhà Đường 	D. Nhà minh 
Câu 4 : Ai là người đươc nhân dân suy tôn là Vạn Thắng Vương?
 	 A. Lê Hoàn 	B. Lý công Uẩn 	C. Đinh Bộ Lĩnh D. Ngô Quyền.
Câu 5 :Vì sao Nhà Trần tấn công đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?
A. Muốn lấy lương thực của quân Nguyên.
B. Muốn cho nhà Nguyên bỏ ý đồ xâm lược Đại Việt.
C. Làm cho giặc ở Thăng Long vào thế bị động với kế hoạch “vườn không nhà trống” của ta.
D. Thể hiển quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Nguyên.
Câu 6: Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây là:
A. Xã hội phong kiến phương Đông hình muộn, phát triển nhanh.
B. Xã hội phong kiến phương Tây hình thành sớm, phát triển chậm.
C. Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây hình thành sớm.
D. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, phát triển chậm còn ở phương Tây hình thành muộn nhưng phát triển nhanh và suy vong sớm.
Câu 7 : Việc Lý Thường Kiệt chủ động đem quân tấn công trên đất Tống có ý nghĩa gì?
A. Tiến công để phòng vệ, làm chậm bước tiến và chặn thế mạnh của giặc.
B. Làm suy yếu tinh thần của quân giặc.
C. Thể hiện tài năng của Lý Thường Kiệt.
D.Nhà Lý muốn xâm lược nhà Tống.
Câu 8: Trong cuộc phát kiến địa lí, Vax cô đơ Gama tìm được vùng đất nào ngày nay?
A. Tây Ấn Độ (châu Á)	 	B. Châu Mĩ 
C. Châu Phi 	 	D. Thám hiểm vòng quanh thế giới
Câu 9: Công trình kiến trúc độc đáo nào ở thời Lý hiện còn tồn tại đến ngày nay?
A. Tháp Báo Thiên.	 	B. Tháp Chương Sơn.	
C. Chuông chùa Trùng Quang.	D. Chùa Một Cột.
Câu 10 : Nhà Trần đống đô ở Thăng Long, ngày nay là nơi nào nước ta ?
A. Nghệ An	 	B. Hà Nội	 C. Hà tây 	D. Hà Tĩnh
Câu 11 : Trong lịch sử trung đại Việt Nam ta có vị tướng nào được phong là 1 trong 10 vị tướng tài nhất thế giới.
	A.Trần Quang Khải	 B.Trần Khánh Dư C. Trần Quốc Tuấn D. Nguyễn Sơn
Câu 12 : Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm mấy quốc gia ?
	A.10 quốc gia 	B. 11 quốc gia 	C. 12 quốc gia	D. 13 quốc gia
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Trình bày kinh tế thời Trần được phục hồi và phát triển sau chiến tranh như thế nào ?(3.0đ) 
Câu 2 : Cho biết nét độc đáo và sáng tạo trong cách đánh giặc của vua tôi nhà Trần đặc biệt là Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống Mông –Nguyên ở TKXIII (1.0 đ)
Câu 3 : Cho biết công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn? (1.0đ) 
Câu 4 : Tại sao Vua Lý Công Uẩn dời đô về Đại La ?Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước thời Lý ? (2.0đ) 
 Bài làm
II TỰ LUẬN
Trường THCS Tân Long Hội	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2015-2016
Tên:	MÔN: LỊCH SỬ 7 
Lớp: 7/.	Thời gian : 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ B
Điểm
Lời phê của GV
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1: Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây là:
A. Xã hội phong kiến phương Đông hình muộn, phát triển nhanh.
B. Xã hội phong kiến phương Tây hình thành sớm, phát triển chậm.
C. Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây hình thành sớm.
D. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, phát triển chậm còn ở phương Tây hình thành muộn nhưng phát triển nhanh và suy vong sớm.
Câu 2: Công trình kiến trúc độc đáo nào ở thời Lý hiện còn tồn tại đến ngày nay?
A. Tháp Báo Thiên.	 	B. Tháp Chương Sơn.	
C. Chuông chùa Trùng Quang.	D. Chùa Một Cột.
Câu 3 : Ai là người đươc nhân dân suy tôn là Vạn Thắng Vương?
 	 A. Lê Hoàn 	B. Lý công Uẩn 	C. Đinh Bộ Lĩnh D. Ngô Quyền.
Câu 4 : Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm mấy quốc gia ?
	A.10 quốc gia 	B. 11 quốc gia 	C. 12 quốc gia	D. 13 quốc gia
Câu 5 : Việc Lý Thường Kiệt chủ động đem quân tấn công trên đất Tống có ý nghĩa gì?
A. Tiến công để phòng vệ, làm chậm bước tiến và chặn thế mạnh của giặc.
B. Làm suy yếu tinh thần của quân giặc.
C. Thể hiện tài năng của Lý Thường Kiệt.
D.Nhà Lý muốn xâm lược nhà Tống.
Câu 6 : Nhà Lý ban hành luật Hình thư vào năm nào :
1054	B. 1045 	C. 1024	 D. 1042
Câu 7: Trong cuộc phát kiến địa lí, Vax cô đơ Gama tìm được vùng đất nào ngày nay?
 A. Tây Ấn Độ (châu Á)	 	B. Châu Mĩ 
 C. Châu Phi 	 	D. Thám hiểm vòng quanh thế giới
Câu 8 :Vì sao Nhà Trần tấn công đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ?
A. Muốn lấy lương thực của quân Nguyên.
B. Muốn cho nhà Nguyên bỏ ý đồ xâm lược Đại Việt.
C. Làm cho giặc ở Thăng Long vào thế bị động với kế hoạch “vườn không nhà trống” của ta.
D. Thể hiện quân đội Đại Việt mạnh hơn quân Nguyên.
Câu 9 : Trong lịch sử trung đại Việt Nam ta có vị tướng nào được phong là 1 trong 10 vị tướng tài nhất thế giới.
	A.Trần Quang Khải	 B.Trần Khánh Dư C. Trần Quốc Tuấn D. Nguyễn Sơn
Câu 10 : Vạn lý Trường Thành xây dựng ở thời nhà nào?
A. Nhà Hán 	B. Nhà Tần 	C.Nhà Đường 	D. Nhà minh 
Câu 11 : Nhà Trần đống đô ở Thăng Long, ngày nay là nơi nào nước ta ?
A. Nghệ An	 	B. Hà Nội	 C. Hà tây 	D. Hà Tĩnh
Câu 12: Nơi tập trung trao đổi hàng hóa với nước ngoài ở thời Trần là. 
A. Vân Đồn 	B. Hội An	C. Thăng Long 	D. Thanh Hóa
II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Trình bày kinh tế thời Trần được phục hồi và phát triển sau chiến tranh như thế nào ?(3.0đ) 
Câu 2 : Cho biết nét độc đáo và sáng tạo trong cách đánh giặc của vua tôi nhà Trần đặc biệt là Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống Mông –Nguyên ở TKXIII (1.0 đ)
Câu 3 : Cho biết công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn? (1.0đ) 
Câu 4 : Tại sao Vua Lý Công Uẩn dời đô về Đại La ?Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước thời Lý ? (2.0đ) 
	 Bài làm
II TỰ LUẬN

Tài liệu đính kèm:

  • docDthi su 7 kI(15-16).doc