Đề kiểm tra tham khảo học kì II (2015 - 2016) môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tham khảo học kì II (2015 - 2016) môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra tham khảo học kì II (2015 - 2016) môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút
PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KÌ II (2015-2016) TRƯỜNG THCS TRUNG AN MÔN: Lịch sử 7
	 Thời gian: 60 phút
PHẦN TỰ CHỌN : ( 2điểm) Học sinh chọn một trong hai câu hỏi sau để trả lời
CÂU 1: Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam Sơn? ( 2 điểm)
CÂU 2 : Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi , phát triển kinh tế , ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc? ( 2 điểm) 
PHẦN BẮT BUỘC: (8điểm)
Câu 1: Vua Quang Trung đại phá quân Thanh như thế nào, kết quả ra sao? (3điểm)
Câu 2: Em hãy trình bày diễn biến của trận đánh Rạch Gầm- Xoài Mút? Ý nghĩa? (2điểm)
Câu 3: Vua Lê Thánh Tông đã có những đóng góp gì cho quân đội và xây dựng luật pháp?(1 điểm)
Câu 4: Tại sao mở cửa ải, thông chợ búa thì thương nghiệp mới phát triển?(1 điểm)
Câu 5: Thủ tướng Võ Văn Kiệt tên thật là gì? Quê quán của Ông ở đâu? (1 điểm)
 ............. HẾT.................
 ĐÁP ÁN 
A-PHẦN TỰ CHỌN:(( 2điểm)
 Câu 1: Học sinh nêu đúng nguyên nhân thắng lợi thì đạt (1 điểm)
 Trình bày được ý nghĩa lịch sử thì đạt 1 điểm
Câu 2: Học sinh trình bày được những chính sách gì để phục hồi , phát triển kinh tế , ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc thì đạt 2 điểm 
B-PHẦN BẮT BUỘC: (8điểm)
Câu 1: Học sinh trình bày được các ý:
+ Cuối năm 1788 Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 29 vạn quân Thanh.... thì đạt 1 điểm
+ Từ Tam Điệp Quang Trung chia quân làm 5 đạo.... thì đạt 1 điểm
+Đêm 30 tết......( 0,25 điểm)
+ Trưa mùng 5 tết....( 0,25 điểm) 
-Trình bày đúng kết quả (0,5 đ)
Câu 2: Học sinh trình bày đúng diễn biến trận Rạch Gầm- Xoài Mút thì đạt 1 điểm
Nêu được ý nghĩa thì đạt 1 điểm
Câu 3: - Biên soạn và ban hành bộ luật mới là luật Hồng Đức ... thì đạt 1 điểm
Câu 4: + Mua bán hàng hóa với các nước. ( 0,5 điểm)
 + Nhân dân trong nước trao đổi sản phẩm với nhau. (0,5 điểm)
Câu 5: Phan Văn Hòa. (0,5 điểm)
 Xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SU 7 1.doc