Đề kiểm tra 1 tiết học kì II môn: Lịch sử 7 - Thời gian: 45 phút

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 547Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kì II môn: Lịch sử 7 - Thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết học kì II môn: Lịch sử 7 - Thời gian: 45 phút
Trường THCS Võ Văn Kiệt ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II
 Môn: Lịch sử 7 - Thời gian: 45 phút
Họ và tên:... Lớp..
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
ĐỀ KIỂM TRA
A. TRẮC NGHIỆM:
 Chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau - mỗi câu đúng là 0,25đ
Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi nổ ra vào thời gian nào? ở đâu? 
A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa	 B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa
C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa	D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh
2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì?
A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến	 B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn
C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng D. Câu B và C đúng.
3. Chiến thắng nào quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A.Tốt Động-Chúc Động (1426)	 B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)
C. Chí Linh (1424)	 D. Diễn Châu (1425)
4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?
A. 1418-1428	B. 1417-1427	C. 1418-1427	D.1417-1428
5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:
A. 12 đạo	B. 12 lộ	C.12 phủ	D. 13 đạo thừa tuyên
6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?
A. Phật Giáo	B. Nho Giáo	C. Thiên chúa Giáo	D. Đạo giáo
7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?
A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông	 C. Lê Thái Tông	 D. Lê Nhân Tông
8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩmnào sau đây?
A. Đại Việt sử kí	B. Đại Việt sử kí toàn thư	C.Sử kí tục biên	D. cả A và B
9. Điền vào chỗ còn trống: 0.5đ
- Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi là.hay	
10. Ghép các chữ cái đứng trước các ý ở cột I với cột II cho đúng 0.5đ
CỘT I
CỘT II
A. Năm 1527
1 Xuất hiện Nam Triều
B. Năm 1533
2 Xuất hiện Bắc Triều.
C. Năm 1592
3 Chiến tranh Nam-Bắc triều chấm dứt 
B- TỰ LUẬN: 7đ
CÂU 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh – Nguyễn? Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến ở thế kỉ XVI – XVII ? 3,5đ
CÂU 2: Vì sao khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu được đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số ủng hộ? 3,5đ
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxKHI_II_LOP_7.docx