Đề kiểm tra học kì I năm học : 2015 - 2015 môn : Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học : 2015 - 2015 môn : Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học : 2015 - 2015 môn : Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2015-2015
Môn : Lịch sử lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
TRẮC NGIỆM (2,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất rồi ghi vào bài làm
Câu 1.Từ xa xưa, người Ấn Độ đã có chữ viết riêng cho mình, phổ biến nhất là:
Chữ Nho; 
Chữ Tượng Hình
Chữ Phạn
Chữ La-tinh
Câu 2. Câu nói: “ Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai?
Trần Bình Trọng
Trần Quốc Tuấn
Trần Thủ Độ
Trần Khánh Dư
Câu 3. Người chỉ huy đánh bại đoàn thuyền lương của giặc tại Vân Đồn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên là:
Trần Khánh Dư
Trần Quốc Tuấn
Trần Quang Khải
Trần Thủ Độ
Câu 4. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước ta là:
Đại Việt
Thăng Long
Việt Năm
Đại Cồ Việt
TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1(2,5 điểm) Nêu những nét chính về luật pháp và quân đội thời Lý.
Câu 2 (4,5 điểm)
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII.
Em hãy kể tên các lần kháng chiến và các năm giành thắng lợi của nhân dân ta.
Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến này.
Câu 3(1,0 điểm)
Em hãy nêu tên người thầy giáo tiêu biểu thời Trần. Nêu một số hiểu biết của em về người thầy giáo đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_cuoi_hoc_ki_1_Truong_THCS_Phuong_Son.docx