Đề kiểm tra chất lượng học kì II Năm học: 2015 - 2016 môn: Sử : Khối : 7 thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 374Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II Năm học: 2015 - 2016 môn: Sử : Khối : 7 thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì II Năm học: 2015 - 2016 môn: Sử : Khối : 7 thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
PHòng gd-đt QUảNG TRạCH đề kiểm tra chất lượng học kì ii 
TRườNG THCS QUảNG PHƯƠNG năm học: 2015 - 2016
 	 Môn: sử : Khối : 7
Mã đề :01 	 Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1: ( 3 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? 
Câu 2: ( 4 điểm): Trình bày những chính sách của Quang Trung nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hoá? 
Câu 3:( 3 điểm): Trình bày những thành tựu về văn học nghệ thuật ở nước ta cuối thế kỷ XVIII – nữa đầu thế kỷ XIX?
........................................................hết..........................................................
PHòng gd-đt QUảNG TRạCH đề kiểm tra chất lượng học kì ii 
TRườNG THCS QUảNG PHƯƠNG năm học: 2015 - 2016
 	 Môn: sử : Khối : 7
Mã đề :02: 	 Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 4 điểm) :Trình bày những thành tựu về khoa học kỷ thuật ở nước ta cuối thế kỷ XVIII – nữa đầu thế kỷ XIX?
Câu 2: ( 3 điểm): Trình bày diễn biến chính của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút 1785?
Câu 3: ( 3 điểm): Trình bày chính sách quốc phòng và ngoại giao của Quang Trung? 
..hết.
Biểu điểm chấm sử 7
Đề 01:
Câu 1: ( 3đ) H/ s trình bày được các vấn đề sau:
+ Nguyên nhân thắng lợi: 
- Trước hết là do ý chí đấu tranh và tinh thần yêu nước, sự ủng hộ của nhân dân ta (0,5đ)
- Sau nữa là sự lảnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ tham mưu nghĩa quân. (0,5đ)
+ ý nghĩa lich sử:
Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê. (0,5đ)
Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. (0,5đ)
Đánh tan các cuộc xâm lược của quân xâm lược Xiêm, Thanh. (0,5đ)
Bảo vệ nền độc lập và lảnh thổ của tổ quốc. ( 0,5đ)
Câu 2: ( 4 đ) H/s trả lời được các ý sau:
+ Kinh tế: - Ban hành chiếu khuyến nông....( 0,5đ)
Giảm tô thuế....(0,5đ)
Mở cửa ải thông chợ búa trao đổi hàng hoá với nước ngoài.......(0,5đ)
+ Văn hoá: - Ban chiếu lập học....(0,5đ)
Đề cao chử nôm.....(0,5đ)
Lập viện sùng chính.....( 0,5đ)
Kinh tế được phục hồi nhanh chống, xã hội dần ổn định.....(1đ)
Câu 3: ( 3đ) H/s trình bày được các ý sau:
+ Văn học: - Văn học dân gian: tục ngử, ca dao, dân ca, hò, vè......(0,5đ)
Văn học bác học: chử nôm phát triển với các tác giả nỗi tiếng như: Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát....(0,5đ)
Nội dung: phản ánh tình hình xã hội nêu lên nguyện vọng của nhân dân ( 1đ)
+ Nghệ thuật: - Nghệ thuật dân gian: sân khấu: chèo, tuồng, quan họ, trống quân, tranh dân gian: nỗi tiếng là tranh Đông Hồ( 0,5đ)
Kiến trúc: nghệ thuật tạc tượng đúc đồng tài hoa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng các chùa chiền như chùa Tây Phương( 0,5đ).
Biểu điểm chấm sử 7:
Đề 02: 
Câu 1: ( 4đ) H/s trả lời được các ý sau:
+ Khoa học: 
Sử học: Có 1 số tác phẩm nỗi tiếng như Đại nam thực lục, Đại nam liệt truyện.... với những tác giả như Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú. ( 1đ)
Địa lý: Có Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, Nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định ........( 1 đ)
Y học: Lê Hữu Trác với bộ sách Hải thượng y tông tâm lĩnh.( 1đ)
+ Kỷ thuật: kủ thuật làm đồng hồ, kính thiên văn, tàu thuỷ (1 đ)
Câu 2: ( 3đ) H/ s trình bày được các vấn đề sau:
Gĩữa năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định......(1đ)
Tháng 1/ 1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định đóng đại bản doanh ở Mỹ Tho chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến....( 1đ)
Ngày 19/1/1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận đại mai phục......( 0,5 đ)
Nguyễn ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong....( 0,5 đ)
Câu 3 (3đ) H/s trình bày được các ý sau:
*Âm mưu kẻ thù:
- Phía bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động (0,5đ)
- Phía nam: Nguyễn ánh cầu viện Pháp (0,5đ)
*Chủ trương của Quang Trung
- Quân sự: củng cố quân đội (1đ)
- Ngoại giao: 
+ Đường lối đối ngoại khéo léo. ( 0,5đ) 
+ Tiêu diệt nội phản, ngày 16/9/1792 Quang Trung từ trần.( 0,5đ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi.doc