Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS-THPT
QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2014-2015 
Môn LỊCH SỬ - Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh: ...........
Câu 1: (2đ)
Sau khi lên ngôi năm 1009, Lý Công Uẩn đã thực hiện những việc gì để bước đầu xây dựng đất nước? 
Câu 2:(2đ)
Em hãy hoàn thành sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý.
Ở trung ương:
Ở địa phương:
Câu 3: (3đ)
Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Câu 4:(3đ)
Em hãy nêu những chính sách xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng của nhà Trần.
---------------HẾT---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Câu
Đáp án
Thang điểm
1. (2đ)
- Năm 1010 lấy niên hiệu là Thuận Thiên
- Dời đô về Đại La (Hà Nội) đổi tên là Thăng Long
- Năm 1054 đổi tên nướclà Đại Việt
- Xây dựng bộ máy chính quyền mới.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
2. (2đ)
Ở trung ương:
Ở địa phương:
VUA
QUAN VÕ
QUAN VĂN
24 LỘ, PHỦ
HUYỆN
HƯƠNG, XÃ
1đ
1đ
3. (3đ)
- Thế kỷ XIInhà Lý suy yếu:
+ Quan lại ăn chơi sa đọa
+ Lũ lụt hạn hán liên tiếp xảy ra
+ Dân chúng cực khổ, phiêu tán
+ Dân nghéo nổi lên khắp nơi, nhà Lý phải nhờ họ Trần dẹp loạn
- Tháng 12 năm 1226, họ Trần buộc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh => Nhà Trần thành lập
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
1.0đ
4. (3đ)
a. Xây dựng quân đội
- Gồm có Cấm quân và quân ở các Lộ
- Ở làng xã thì có Hương Binh và quân của Vương Hầu
- Tuyển quân theo chính sách “Ngụ binh ư nông”
- Học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.
b. Củng cố quốc phòng:
- Cử tướng giỏi cầm quân đóng giữ những nơi hiểm yếu.
- Vua Trần trực tiếp kiểm tra.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docSU7. QTNH.doc