Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 7

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 7
ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 7
****************
PHẨN TỰ CHỌN (2Đ)
 Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau:
 Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? ( 2đ)
 Câu 2: Nội dung chính của Luật Hổng Đức là gì? Luật Hồng Đức có điểm gì tiến bộ? (2đ)
PHẦN BẮT BUỘC (8Đ)
 Câu 1: Hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút?(3đ)
 Câu 2: Lời tuyên thệ của Quang Trung tại vùng đất Thanh Hóa là gì? Gỉai thích?( 2đ)
 Câu 3: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn là gì? (2đ)
 Câu 4: Em hãy cho biết, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa có tên thật là gì? Sinh vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? (1đ)
 ĐÁP ÁN
PHẦN TỰ CHỌN
 Câu 1: Học sinh trình bày đầy đủ, chinh xác 2 ý sau:
 _Nguyên nhân thắng lợi đạt ( 1đ)
 _ Ýnghĩa lịch sử đạt ( 1đ)
 Câu 2: Học sinh nêu được 2 ý sau:
 _ Nội dung chính của Luật Hồng Đức đạt ( 1,5đ)
 _ Quyền lợi và địa vị của người phụ nữ được tôn trọng (0,5đ)
PHẦN BẮT BUỘC
 Câu 1: Học sinh trình bày đầy đủ 3 ý sau:
 _ Nguyên nhân đạt ( 0,5đ)
 _ Diễn biến đạt ( 1đ)
 _Ýnghĩa đạt ( 1đ)
 Câu 2: Học sinh trình bày đầy đủ, chính xác 2 ý sau:
 _ Lời tuyên thệ của Quang Trung đạt ( 1,5đ)
 _ Gỉai thích rõ ràng đạt ( 1đ)
 Câu 3: Học sinh trình bày đầy đủ, chính xác 2 ý sau:
 _ Nguyên nhân thắng lợi đạt ( 1đ) 
 _ Ý nghĩa lịch sử đạt ( 1đ)
 Câu 4: Học sinh nêu được 3 ý sau:
 _ Tên thật là: Phạm Quang Lễ đạt ( 0,25 đ)
 _ Sinh ngày: 13/ 9/ 1913 đạt (0,25 đ)
 _Quê quán : Làng Chánh Hiệp- Quận Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long đạt (0,5 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSU 7.doc