Đề kiểm tra học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 533Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 45 phút
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: VĂN – SỬ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Phong trào Tây Sơn
Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút. 
Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết kỉ Dậu
Số câu:
Số điểm:	
Tỉ lệ:
Số câu : 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu : 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu : 2
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ:40%
Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
Hãy trình bày sự phát triển của văn học và những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.
Vì sao văn học thời kì này lại phát triển cao? 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1/2
Số điểm:(3đ)
Tỉ lệ: 30%
Số câu:1/2
Số điểm: (1đ)
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1
Số điểm:(4đ)
Tỉ lệ: 40%
Khởi nghĩa Lam Sơn
Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: (2đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 1
Số điểm:(2đ)
Tỉ lệ: 20%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 + 1/2
Số điểm: (5đ)
Tỉ lệ: 50 %
Số câu: 1+1/2
Số điểm: (3đ)
Tỉ lệ: 30 %
Số câu: 1
Số điểm: (2 đ)
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 4
Sốđiểm:10đ
Tỉ lệ: 100 %
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: VĂN – SỬ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút
Câu 1: Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) (2đ)
Câu 2: Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết kỉ Dậu?(2đ)
Câu 3: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (2 đ)
Câu 4: Hãy trình bày sự phát triển của văn học và những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX. Vì sao văn học thời kì này lại phát triển đạt đến đỉnh cao ? (4đ)
TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: VĂN – SỬ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Lịch sử 7
CÂU
TRẢ LỜI
ĐIỂM
1
* Diễn biến trận Rạch Gầm -Xoài Mút.
- Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm, năm 1784, hơn 5 vạn quân thủy, bộ Xiêm đã kéo vào thành chiếm miền Tây Gia Định (các tỉnh miền Tây Nam Bộ) và gây nhiều tội ác đối với nhân dân.
- Tháng 1/1785, Nguyễn Huệ kéo quân vào Gia Định và bố trí trận địa ở khúc sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (Châu Thành – Tiền Giang) để nhử quân địch. 
- Quân Xiêm bị tấn công bất ngờ nên bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước. Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong.
0.5đ
1đ
0.5đ
2
- Vì quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nên còn chủ quan, kiêu ngạo
- Vào dịp tết quân Thanh lơ là lo ăn chơi không đề phòng
1đ
1đ
3
- Nguyên nhân thắng lợi
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước 
+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sang tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi 
- Ý nghĩa lịch sử
+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh 
+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê Sơ 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
Sự phát triển của văn học và nghệ thuật cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX
- Văn học:
+ Văn học dân gian phát triển rực rỡ ... Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao.
+ Nội dung văn học phán ánh phong phú và sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người.
+ Một số tác giả và tác phẩm nổi tiếng: Truyện Kiều của Nguyễn Du; Chinh phụ ngâm, thơ của Hồ Xuân Hương ... 
- Nghệ thuật:
+ Văn nghệ dân gian phát triển phong phú
+ Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo phổ biến
+ Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc
+ Các công trình kiến trúc nổi tiếng độc đáo.
- Văn học phát triển đạt đỉnh cao vì:
Do chế độ phong kiến suy tàn, nhiều khía canh xấu phơi bày
0.5đ
(0.5đ)
(0.5đ)
(0.25đ)
(0.25đ)
(0.5đ)
(0.5đ)
(1đ)
Tà Hộc, ngày 07 tháng 05 năm 2016
Duyệt của tổ chuyên môn
Duyệt của BGH
Giáo viên bộ môn
 Lương Thị Phương

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_HK_II_mon_Lich_su_nam_2015_2016.doc