Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Sử 7 thời gian làm bài : 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 604Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Sử 7 thời gian làm bài : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Sử 7 thời gian làm bài : 45 phút
Trường TH,THCS, THPT VIỆT ÚC 
Họ và tên HS :  
Lớp : 
KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014-2015
 Ngày : ..
Số Thứ tự 
Môn: Sử 7
Thời gian làm bài :45’
Số báo danh 
Chữ ký Giám thị 1
Chữ ký Giám thị 2
SỐ MẬT MÃ 
.
ĐIỂM BÀI KIỂM TRA 
 .....
Chữ ký Giám khảo 1
Chữ ký Giám khảo 2
SỐ MẬT MÃ
SỐ THỨ TỰ 
 Câu 1: (2.0 điểm) Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Lý? 
Câu 2: (2 điểm) Em hãy trình bày diễn biến, kết quả trận Bạch Đằng tháng 4/1288? 
Câu 3: (3 điểm) Trình bày những nét chính về nền kinh tế của nhà Trần sau chiến tranh? 
Câu 4: (2 điểm) Tại sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII giành thắng lợi? 
Câu 5 :(1.0 điểm) Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai? 
 Bài làm 
Thí sinh không được viết vào khung này 
......................
 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII)
Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Lý?
Số điểm: 2.0
Số câu: 1
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XIII – XVI)
Trình bày diễn biến, kết quả trận Bạch Đằng tháng 4/1288?
Số điểm: 2.0
Số câu: 1
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
Trình bày những nét chính về nền kinh tế của nhà Trần sau chiến tranh?
Số điểm: 3.0
Số câu: 1
Số điểm: 3.0
Tỉ lệ: 30%
Tại sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII giành thắng lợi?
Số điểm: 2.0
Số câu: 1
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?
Số điểm: 1.0
Số câu: 1
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ : %
Số điểm: 5.0
Tỉ lệ : 50%
Số điểm: 2.0
Tỉ lệ : 20%
Số điểm: 3.0 
Tỉ lệ : 30%
Số câu: 5
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN: LỊCH SỬ 7
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Lý?
2.0
 *Sơ đồ tổ chức nhà nước 
-Vua
Đại thần
Quan văn
Quan võ
 Trung ương 
24 lộ, phủ
Huyện
Hương xã
Hương xã
- Địa phương 
1.0
1.0
Câu 2: Em hãy trình bày diễn biến, kết quả trận Bạch Đằng tháng 4/1288?
2.0
*Diễn biến
- Tháng 4/1288, Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng.
- Ta nhử địch vào sâu trận địa trước khi nước dâng cao.
- Lúc nước rút, thuyền địch xô vào cọc và bị quân ta đánh từ hai bên bờ.
* Kết quả
- Nhiều tên giặc bị giết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.
0.5
0.5
0.5
0.5
Câu 3: Trình bày những nét chính về nền kinh tế của nhà Trần sau chiến tranh?
3.0
- Nông nghiệp: 
+ Nông nghiệp dần phục hồi và phát triển.
+Ruộng tư ngày càng nhiều.
 - Thủ công nghiệp: rất phát triển do nhà nước trực tiếp quản lí, gồm nhiều ngành nghề. Các sản phẩm chất lượng cao.
- Thương nghiệp: 
+Việc buôn bán trong và ngoài nước rất phát triển.
+ Nhiều trung tâm kinh tế được mở rộng: Thăng Long, Vân Đồn.
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
Câu 4: Tại sao cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII giành thắng lợi?
2.0
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc.
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
- Tinh thần hi sinh của toàn dân ta, đặc biệt là quân đội nhà Trần.
- Có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo trong cách đánh giặc.
0.5
0.5
0.5
0.5
Câu 5: Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?
1.0
* Giống: tránh thế giặc mạnh lúc đầu, chủ động vừa đánh chặn giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc, thực hiện “vườn không nhà trống”.
* Khác:Tập trung tiêu diệt đoàn lương của Trương Văn Hổ để giặc không có lương thảo nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động khó khăn, chủ động bố trí trận địa bãi cọc ở sông Bạch Đằng để tiêu diệt đoàn thuyền chiến của giặc và đánh sập ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.
0.5
0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docSu7.VU.doc