Đề thi học kì II năm 2015 - 2016 môn: Sử 7 thời gian: 45 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 551Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II năm 2015 - 2016 môn: Sử 7 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II năm 2015 - 2016 môn: Sử 7 thời gian: 45 phút
 Trường THCS.... 
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2015-2016
MÔN: SỬ 7
Thời Gian: 45 phút
Câu 1: Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi của Phong trào Tây Sơn (3đ)
Câu 2: Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế và xây dựng nền văn hóa dân tộc? “Chiếc lập học” nói lên hoài bão gì của Quang Trung (4 đ)
Câu 3: Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Vì sao việc đắp đê gặp khó khăn? (2 đ) 
ĐÁP ÁN: SỬ 7
Câu 
Nội dung
Điểm
1
- Vì 
+ Quân Thanh lo ăn tết : ăn thì rượu thịt đầy mâm, ngủ thì kê cao gối
+ Không lo đề phòng, cảnh giác 
- Phân tích nguyên nhân
+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước , đoàn kết của dân tộc ta
à Trong cuộc đấu tranh có sự đoàn kết của các tầng lớp, các dân tộc
+ Sự lãnh đạo tài tình, sang suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy
à Đánh vào dịp tết
à Mai phục ở Rạch Gầm-Xoài Mút 
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
2
 * Phục hồi, phát triển kinh tế
- Bắt tay xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
- Ra “ Chiếu khuyến nông ” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng.
- Bãi bỏ hoặc miễn giảm nhiều loại thuế , nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.
- Ban hành “Chiếc lập học” , các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học: dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.
- “Chiếc lập học” muốn người dân ai cũng được đi học, đào tạo nhân tài cho dất nước
0.5
1
0.5
1
1
3
+ Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô.
+ Năm 1806, lên ngôi hoàng đế
+Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành từ trung ương đến địa phương
+ Ban luật Gia Long năm 1815.
-Từ năm 1831-1832 chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc ( Thừa Thiên Huế ) 
- Nhà nước ít quan tâm và quan lại địa phương thì tham nhũng nên để hay bị vỡ như đê Văn Giang 18 lần vỡ
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HK_II.doc