Đề cương ôn tập học kì I Lịch sử 7

doc 9 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 661Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I Lịch sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập học kì I Lịch sử 7
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỊCH SỬ 7 
I .LỊCH SỬ THẾ GIỚI.
Câu 1_Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành như thế nào(2đ)?
Đáp án: + Hoàn cảnh lịch sử:
 - Cuối thế kỉ V, người Giéc-man từu phương Bắc tràn xuống xâm chiếm và tiêu diệt lãnh thổ người Rô-ma lập nên nhiều vương quốc mới
- Chúng cướp đất đai của chủ nô Rô-ma chia cho nhau, dần dần xã hội hình thành nhiều giai cấp mới:
+ Lãnh chúa: gồm quý tộc,tăng lữ, quan lại, địa chủ. . 
+ Nông nô: gồm nông dân và nô lệ
=> Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành
Câu 2. Nguyên nhân, kết quả của những cuộc phát kiến địa lí (2đ)? 
 *Nguyên nhân (1 điểm ) : -Sản xuất phát triển 
 -Cần nguyên liệu 
 - Cần thị trường .
 *Kết quả (1 điểm ) : -Tìm ra được những con đường mới .
 -Đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản Châu Âu
 -Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trường của các nước Châu Âu 
Câu 3. Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường (1đ)
	* Chính sách đối nội (0.5 đ)
- Cử người cai quản các địa phương
- Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài
- Giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân
	* Chính sách đối ngoại (0.5 đ)- Tiến hành gây chiến tranh xâm lược để mở rộng bờ cõi
Câu 4_Những thành tựu lớn về văn hóa và khoa học kỹ thuật của người Trung Quốc thời phong kiến (3 đ)?
Đáp án:
a. Về văn hóa: (2đ)
+ Tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Phật giáo
+ Văn học, sử học:
- Văn học phát triển nhất là thơ Đường (với các nhà thơ nổi tiếng: Lí Bạch, Đổ Phủ, Bạch Cư Dị. ..) và tiểu thuyết Minh-Thanh (Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân, Thủy Hử - Thi Nại Am, Hồng Lâu Mộng – Tào Tuyết Cần, Tam Quốc Diễn nghĩa – La Quán Trung
- Sử học: nổi tiếng là Sử ký của Tư Mã Thiên
+ Nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, kiến trúc: với nhiều công trình đồ sộ, trình độ tuyệt mĩ
b. Khoa học – Kỷ thuật (1đ)
+ Tứ đại phát minh: La bàn, thuốc súng, kỷ thuật in và nghề làm giấy
- Bên cạnh đó các kỷ thuật trong các ngành: đóng tàu (có bánh lái, khai mỏ, luyện kimđều có đóng góp to lớn của người Trung Quốc
Câu 5_So sánh sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Phương Đông và Phương Tây (2 đ)?
Đáp án:* Giống nhau (0,5đ) 	- Cơ sở kinh tế chủ yếu: nông nghiệp
	- xã hội có hai giai cấp: Thống trị - bị trị
	- Giai cấp thống trị có cuộc sống sung sướng dựa vào bóc lột địa tô
* Khác nhau: (1,5đ)
XHPK Phương đông
XHPK Châu Âu
Thời gian hình thành
Hình thành sớm (TCN)
- Hình thành muộn (TK V)
Giai cấp
Hai giai cấp: Địa chủ - nông dân lĩnh canh
- Hai giai cấp: Lãnh chúa – nông nô
Quá trình phát triển
Phát triển chậm, suy vong kéo dài
- Phát triển nhanh, suy vong nhanh
Bản chất nền KT
- Nông nghiệp mở rộng
- Nông nghiệp khép kín
II_LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 6_Tại sao lại xảy ra loạn 12 sứ quân? (1đ)
Đáp án:- Do tình hình chính trị xã hội cuối thời Ngô có nhiều hỗn loạn:
+ 944 Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi -> nội bộ triều đình lục đục
+ 950 Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lý được đất nước
+ 965 Ngô Xương Văn chết, các thế lực cát cứ, thổ hào ở khắp nơi nổi dậy, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương -> loạn 12 sứ quân
Câu 7_Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào, vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Lý (2đ)?
 Đáp án: * Hoàn cảnh (1 điểm ) : Năm 1009 Lê Long Đỉnh qua đời .Triều thần chán ghét triều Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua .Nhà Lý được thành lập 
	 *Sơ đồ tổ chức bộ máy( 1điểm) : -Chính quyền trung ương và địa phương.
 Vua , quan đại thần
 Các quan văn
 Các quan võ 
 Lộ,Phủ
 Huyện 
 Hương, xã
 Hương, xã
Câu 8. Em hãy trình bày về luật pháp và quân đội thời Lý (1đ)?
Đáp án+ Luật pháp, quân đội thời Lý.(1đ)
 Luật pháp: Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ hình thư.
 Quân đội: Gồm có cấm quân và quân địa phương. Nhà Lý thi hành chính sách ngụ binh ư nông. Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.
Câu 9_Em hiểu như thế nào về chính sách “ngụ binh ư nông” (1đ)?
Đáp án:
- Chính sách “Ngụ binh ư nông” – Gửi binh ở nhà nông: là chính sách quân sự cho quân lính luân phiên nhau giữa sản xuất và luyện tập trong thời bình. lúc có chiến tranh sẽ huy động tất cả đi chiến đấu.
Câu 10_Vì sao nhà Tống lại có âm mưu xâm lược nước ta (2 đ)?
- Giữa thế kỷ XI, tình hình nhà Tống gặp nhiều khó khăn: nội bộ triều đình mâu thuẩn, ngân khố tài chính cạn kiệt, nông dân nổi dậy nhiều nơi, biên cương bị quấy nhiễu
- Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết những khó khăn trong nước do đó đã xúi giục Chăm-Pa đánh Đại Việt từ phía Nam, ngăn cản việc buôn bán, đi lại giữa hai nước.
Câu 11_ Trình bày kết quả và ý nghĩa cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt (2đ) ?
Đáp án:
-Kết quả: Quân giặc 10 phần chết hết năm sáu phần. Quách Quỳ chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước.(1đ)
 -Ý nghĩa(1đ)-Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
 - Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố.
 - Nhà Tống từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt . 
Câu 12_ Nêu cách đánh độc đáo của Lý Thường Kiệt (2đ)? 
- Tiến công trước để tự vệ, cho quân yết bảng nêu rỏ mục đích tấn công vào đất Tống là để tự vệ
- Chuẩn bị bố phòng vững chắc, biết lợi dụng địa thế hiểm trở của sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến kiên cố
- Sáng tác bài thơ “Nam quốc Sơn hà” để khích lệ tinh thần binh sĩ
- Biết chờ đợi thời cơ phù hợp đê phản công
- Chủ động giảng hòa để kết thúc chiến tranh, nhằm giữ thể diện cho nước lớn, tránh những mối nguy hại về sau, đồng thời thể hiện lòng nhân đạo của nhân dân ta.
Câu 13. Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (TK XIII) (3đ)?
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đề tham gia đông đảo
- Nhà Trần có sự chuẩn bị chu đáo
- Tinh thần bất khuất không ngại hi sinh của nhân dân ta, đặc biệt là của quân đội Nhà Trần
- Có những người chỉ huy tài giỏi, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo
* Ý nghĩa lịch sử:
- Đập tan tham vọng và mưu đồ xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ vững chắc độc lập và toàn vẹn lãnh thổ
- Góp phần xây đắp cho truyền thống hào hung của quân sự Việt Nam
- Để lại bài học vô cùng quý giá: đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp dựng và giữ nước
- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác
Câu 15. Nội dung cải cách của Hồ Quý Ly ? Tác dụng, ý nghĩa của cuộc cải cách đó (3đ)? 
* Các biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly :
-Về chính trị : cải tổ hàng tổ võ quan , thay thế các quý tộc nhà Trần bằng những người không thuộc họ Trần 
-Về kinh tế : phát hành tiền giấy , ban hành chính sách hạn điền, quy định ,thuế ruộng.
-Về xã hội : thực hiện chính cách hạn nô .
-Về văn hóa giáo dục : dịch sách chữ hán chữ nôm. Sửa đổi qui chế thi cử học tập .
-Về quốc phòng : làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu ,xây thành kiên cố .
*Tác dụng : 
-Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ.
-Làm suy yếu thế lực nhà Trần ,tăng nguồn thu nhập cho đất nước.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI LỊCH SỬ 7 
NĂM HỌC 2011-2012 
Câu 1)Đời sống kinh tế thời Lý (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) 
 +Sự chuyển biến của nền nông nghiệp: 
_ Ruộng đất danh nghĩa thuôc quyền sở hữu của nhà vua.Thưc tế do nông dân canh tác va nộp thuế cho nhà 
vua. 
_ Các vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền. Vua Lý lấy một số đất công làm nơi thờ phụng, tế lễ 
hoăc phong cấp cho con cháu, những người có công, làm các đền chùa, 
_Khuyến khích viêc khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, đắp đê phòng lụt và ban luật để bảo vệ 
sức kéo cho nông dân 
 +Thủ công nghiệp và thương nghiệp: 
_Càc nghề chăn tằm ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, làm trang sức 
_Các công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên(Hà Nội), vạc Phổ Minh(Nam Định), 
_Việc buôn bán mở mang hơn trước. Vân Dồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất nhất. 
Câu 2: Giáo dục và văn hóa thời Lý 
+Giáo dục: 1070, Văn Miếu được xây dựng. 
- 1075, mở khoa thi đầu tiên song chế độ thi cử chưa có nề nếp, khi nào nhà nước cần thì mới mở. 
- 1076, mở Quốc Tử Giám cho con em quan lại, người giàu đến học. 
+Văn hóa: - Hầu hết các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật, xây dựng chùa ở khắp nơi. 
 - Nghệ thuật và các trò chơi dân gian phát triển như hát chèo, múa rối nước, đua thuyền, 
 - Kiến trúc và điêu khắc có quy mô tương đối lớn, mang tính cách độc đáo. 
 - Điêu khắc tinh vi được thể hiện trên các tượng Phật, Hoa sen, hình rồng. 
 +Phong cách nghệ thuật đa dạng , độc đáo, đánh dấu sự ra đời của nền văn hóa Thăng Long 
Câu 3: Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng 
+ Chia 2 bộ phận 
- Cấm quân: tuyển lựa thanh niên ở quê họ Trần để bảo vệ triều đình 
- Quân ở các lộ: quân ở đồng bằng gọi là chính binh 
 quân ở miền núi gọi là phiên binh 
 quân ở làng xã gọi là hương binh 
- Ngoài ra còn có quân của các vương hầu. 
+ Được tuyển dụng theo chính sách ngự binh ư nông chủ trương ” quân cốt tinh không cốt đông’’ 
+ Thường xuyên được luyện tập binh pháp, cử tướng giỏi trấn giữ nơi hiểm yếu, Vua Trần thường xuyên tuần 
tra. 
Câu 4: Pháp luật thời Trần 
Ban hành bộ luật mới gôi là Quốc triều hình luật, nội dung giống thời Lý nhưng được bổ sung them, pháp luật 
xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản và mua bán ruộng đất 
Đặt them cơ quan Thẩm hình viện để xét xử kiện cáo.Vua Trần vẫn để chuông lớn ở điện Long trì cho dân đến 
kêu oan 
Câu 5: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến lần 2 
- Triệu tập các vương hầu quan lại ở Bình than để bàn kế đánh giặc 
- Giao cho Trần Hưng Đạo làm tổng chỉ huy kháng chiến 
- Mở hội nghị Diên Hồng mời các phụ lão uy tín về Thăng long bàn cách đánh giặc 
- Tập trận và duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu 
- Quân sĩ thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát “ trong tinh thần sẵn sàng đánh giặc 
Câu 6:Chiến thắng Bạch Đằng 
Đầu tháng 4-1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy có kị binh hộ tống rút về theo đường thủy trên 
sông Bạch Đằng. Khi thuyền chiến của Ô Mã Nhi tiến gần đến trận địa bãi cọc, một số thuyền nhẹ của quân 
Trần ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy, quân giặc ra sức đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục, đúng lúc nước 
triều xuống nhanh. Từ hai bờ, hàng nghìn chiến thuyền nhỏ của quân Trần đổ ra đánh, phá vỡ đội hình quân 
giặc. Bị đánh bất ngờ và quyết liệt, quân giặc tranh nhau tháo chạy ra biển, thuyền giặc xô vào bãi cọc đang nhô 
lên, bị ùn tắc, vỡ, đắm. Giữa lúc đó, hàng loạt bè lửa xuôi nhanh theo nước triều đang xuống, lao vào thuyền 
giặc. Những tên sống sót nhảy lên bờ liền bị quân bộ nhà Trần chờ sẵn tiêu diệt. Ô Mã Nhi bị bắt sống. 
 Câu7) Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên 
+ Nguyên nhân :Nhân dân đoàn kết thực hiện “vườn không nhà trống” tự vũ trang đánh giặc 
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo cho mỗi lần kháng chiến 
- Nội bộ vương triều ổn định 
- Sự chỉ huy tài ba của Trần Hưng Đạo và các danh tướng như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư 
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn , biết phát huy được thế mạnh của đất nước, lợi dụng được điểm yếu 
của kẻ thù buộc chúng chuyển từ chủ động sang bị động để tiêu diệt 
+ Ý nghĩa: 
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược ĐV của nhà Nguyên, bảo vệ được chủ quyền dân tộc 
- Khẳng định sức mạnh dân tộc , truyền thống quân sự, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ chống 
kẻ thù lớn mạnh hơn 
- Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của nhà Nguyên đối với Nhật bản và các nước Phương Nam 
 Câu 8: Những biện pháp cải cách Hồ Quý Ly 
+Chính trị: Cải tạo hàng ngũ võ quan, thay dần quan lại họ Trần bằng những người thân cận có tài năng 
Qui định cụ thể cách làm việc của bộ máy chính quyền các ấcp 
+Kinh tế tài chính:- Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng 
- Ban hành chính sách hạn điền 
+Xã hội:Ban hành chính sách hạn nô 
+Văn hóa giáo dục:Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục 
-Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, sửa đổi chế độ thi cử học tập 
+Quân sự:Làm lại sổ đinh, sản xuất vũ khí (súng thần cơ và lâu thuyền) 
-Bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu và xây thành (thành Tây đô, thành Đa bang) 
 Câu 9: Ý nghĩa , tác dụng của cải cách HQL 
Ý nghĩa:Là cuộc cải cách khá toàn diện để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng 
T/dụng tích cực: - Làm suy yếu thế lực họ Trần, tăng nguồn thu nhập và quyền lực cho nhà nước trung ương 
tập quyền 
-Văn hóa giáo dục có nhiều tiến bộ 
T/dụng tiêu cực:Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa giải quyết được 
những yêu cầu bức thiết của đông đảo quần chúng nhân dân 
 Câu 10: Nhận xét đánh giá về nhân vật Trần Hưng Đạo 
 Câu 11: Nhận xét đánh giá về nhân vật Hồ Quý Ly 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7
Câu 1: Hãy cho biết tình hình giáo dục và khoa học kĩ thuật thời Trần?
Câu 2: Đánh giá ý nghĩa và tác dụng của những cải cách của Hồ Quý Ly?
Câu 3: Trình bày nét chính về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong năm đầu.
Câu 4: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Câu 5: Nêu nhận xét về sự phát triển của văn học và nghệ thuật dân gian trong các thế kỉ 
XVI – XVIII.
Câu 6: Trình bày nét chính diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.
Câu 7 Hãy cho biết trong các thế kỉ XVI-XVIII ở nước ta tồn tại những tôn giáo nào?
Câu 8: Hãy cho biết nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh như thế nào?
Câu 9: Trình bày những việc làm của nhà Nguyễn để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?
Câu 10: Hãy cho biết tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn?
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II
Câu 1: Tình hình giáo dục và khoa học kĩ thuật thời Trần:
- Về giáo dục:
+ Quốc tử giám mở rộng đào tạo con em quý tộc, quan lại.
+ Các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công.
+ Các làng xã có trường tư
+ Các kì thi được tổ chức theo định kì và nghiêm ngặt để chon người tài giỏi.
- Về khoa học: 
+ Về sử học: Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu
+ Quân sự: Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo
+ Y học có công trình nghiên cứu của Tuệ Tĩnh.
Câu 2: Ý nghĩa và tác dụng của những cải cách của Hồ Quý Ly:
Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực quý tộc Trần.
Tăng nguồn thu của nhà nước, tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.
Văn hóa, giáo có nhiều tiến bộ. 
Câu 3: Nét chính về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong năm đầu:
Những ngày đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn đã gặp rất nhiều khó khăn. Quân Minh nhiều lần tấn công căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân ba lần phải rút lên núi Chí Linh (Lang Chánh, Thanh Hóa).
Giữa năm 1418, quân Minh bao vây căn cứ Chí Linh, Lê Lai đã cải trang làm Lê Lợi và anh dũng hi sinh.
Cuối năm 1421, quân Minh huy động hơn 10 vạn lính mở cuộc vây quyét Lớn vào căn cứ. Lê Lợi lại phải rút quân lên núi Chí Linh.
Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa và được quân Minh chấp thuận. Tháng 5-1423 nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn.
Câu 4: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.
+ Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ.
Câu 5: Trong các thế kỉ XVI-XVIII ở nước ta tồn tại những tôn giáo nào:
Ở các thế kỉ XVI – XVII, Nho giáo vẫn được đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại. Phật giáo và đạo giáo được phục hồi. Trong nông thôn, nhân dân ta vẫn giữ nếp sống văn hóa truyền thống.
Hình thức sinh hoạt văn hóa qua các lễ hội đã thắt chặt tình đoàn kết trong thôn xóm và bồi đắp tinh thần yêu quê hương, đất nước.
Sang thế kỉ XVII – XVIII, đạo Thiên Chúa từng bước được truyền vào nước ta.
Câu 6: Nhận xét về sự phát triển của văn học và nghệ thuật dân gian trong các thế kỉ XVI – XVIII:
Văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế, nhưng văn học chữ Nôm đã phát triển mạnh hơn trước. Thơ Nôm, truyện Nôm xuất hiện ngày càng nhiều.
Nội dung các truyện Nôm viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội
Sang nửa đầu thế kỉ XVIII, văn học dân gian phát triển phong phú.
Điểm nổi bật của các thế kỉ này là sự phục hồi và phát triển của nghệ thuật dân gian.
Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng phong phú. Khắp nông thôn đâu đâu cũng có gánh hát. Nội dung các vở Chèo, Tuồng, Hát Ả Đào
Câu 7: Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh: 
Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ tiến đánh thành Phú Xuân, tiêu diệt quân Trịnh ở Phú Xuân. Thừa thắng, Nguyễn Huệ đưa quân ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
Với khẩu hiệu “ Phù Lê diệt Trịnh ”, quân Tây Sơn tiến ra Bắc. Giữa năm 1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh tồn tại hơn 200 năm đến đay sụp đổ. Nguyễn Huệ giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê rồi trở về Nam.
Quân Tây Sơn lập đổ chính quyền Nguyễn – Trịnh đã tạo ra những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.
Câu 7: Diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút:
Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm. Giữa năm 1784, quân Xiêm kéo vào Gia Định; 2 vạn quân thủy đổ bộ lên Rạch Giá (Kiên Giang), 3 vạn quân bộ xuyên qua Chân Lạp tiến vào Cần Thơ.
Tháng 1 năm 1785, Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định. Nguyễn Huệ đóng đại bản doanh tại Mĩ Tho, chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Giá đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.
Ngày 19-1-1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào trận địa mai phục, quân xiêm bị đánh tan tác hoặc bị đốt cháy. Binh lính Xiêm bị tiêu diệt gần hết. Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong.
Trận Rạch Gầm – Xoài Mút là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.	
Câu 9: Những việc làm của nhà Nguyễn để lập lại chế độ phong kiến tập quyền:
Giữa năm 1802, Nguyễn Ánh tiến quân ra Bắc, rồi tiến thẳng về Thăng Long. Nguyễn Quang Toản chạy lên mạn Bắc Giang thì bị bắt. Triều Tây Sơn chấm dứt.
Năm 1802 Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập triều Nguyễn; năm 1806 lên ngôi hoàng đế, nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.
Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ
Từ năm 1831 đến 1832, nhà Nguyễn chia nước ta làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng Đốc, các tỉnh vừa và nhỏ là Tuần phủ.
Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều binh chủng. Ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây dựng thành trì vững chắc.
Về quan hệ ngoại giao nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh. Đối với các nước phương Tây nhà Nguyễn khước từ mọi tiếp xúc.
Câu 10: Tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn:
Về nông nghiệp các vua nhà Nguyễn rất chú ý khai hoang, các biện pháp di dân lập ấp và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam.
Năm 1828, Nguyễn công Trứ được cử làm doanh điền sứ. Hàng trăn đồn điền được thành lập rải rác khắp Nam Kì.
Nhà Nguyễn đặt lại chế độ quân điền, nông dân bị trói buộc vào ruộng đất để nộp tô thuế và đi phu dịch cho nhà nước.
Ở các tỉnh phía Bắc, việc sửa đắp đê không được chú trọng, lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên.
Về công thương nghiệp, nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Địnhthợ giỏi được tập trung về các xưởng nhà nước.
Ngành khai thác mỏ được mở rộng, cả nước có hàng trăm mở được khai thác.
Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thì không ngừng phát triển, nhiều làng nghề nổi tiếng như: Bát Tràng, Vạn Phúc
Sang thế kỉ XIX đất nước đã thống nhất, việc buôn bán có nhiều thuận lợi.

Tài liệu đính kèm:

  • docdung_xem.doc