Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 473Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn lịch sử - Lớp 7 năm học 2015 - 2016 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7 
 NĂM HỌC 2015- 2016
	 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,5 điểm) 
Tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427) theo mẫu sau:
Thời gian
Sự kiện
Tháng 2-1418
Cuối 1421
Tháng 5-1423
Cuối 1424
Cuối 1425
Cuối 1426
Tháng 10-1427
Tháng 12-1427
Câu 2: (3,0 điểm) 
Trình bày những nét chính về tình hình giáo dục khoa cử thời Lê sơ ? Vì sao giáo dục khoa cử thời Lê sơ phát triển ?
Câu 3: ( 2,0 điểm)
 Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ? Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút ?
Câu 4: ( 2,5 điểm) 
	Nêu kết quả và nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn (1771 - 1789 ) ?
---------------------
PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ
HƯỚNG DẪN 
CHẤM MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7 - KỲ II
Năm học 2015- 2016
Câu 1: ( 2,5 điểm)
Em hãy tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427) theo mẫu sau:
Thời gian
Sự kiện
Điểm
Tháng 2-1418
Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn-Thanh Hoá
0,5
Cuối 1421
Quân Minh tấn công, nghĩa quân rút lên núi Chí Linh
0,25
Tháng 5-1423
Nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn
0,25
Cuối 1424
Giải phóng Nghệ An
0,25
Cuối 1425
Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá
0,25
Cuối 1426
Chiến thắng Tốt Động -Chúc Động
0,25
Tháng 10-1427
Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang
0,25
Tháng 12-1427
Hội thề Đông Quan. Quân Minh rút quân về nước (1/1428). Đất nước ta sạch bóng quân thù
0,5
Câu 2: (3,0 điểm)
Trình bày những nét chính về tình hình giáo dục khoa cử thời Lê sơ ? Vì sao giáo dục khoa cử thời Lê sơ phát triển ?
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
a. Giáo dục khoa cử thời Lê sơ
- Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường công ở các đạo và phủ
0,5
- Mở khoa thi để tuyển chọn quan lại,đa số người dân đều được đi học, đi thi
0,5
- Nội dung học tập, thi cử là các sách của Đạo Nho. Nho học chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế
0,5
- Thời Lê sơ (1428 - 1527) tổ chức được 26 khoa thi, đổ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.
0,5
b.Vì sao
 Thời Lê sơ có nhiều chính sách khuyến khích phát triển giáo dục như : 
- Người thi đậu được vinh quy bái tổ, được xã hội tôn vinh, trọng vọng
0,5
- Người có tài, học giỏi thì được làm quan, được hưởng nhiều bổng lộc.
0,5
Câu 3: ( 2,0 điểm)
 Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ? Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút ?
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
a.Vì sao
- Đoạn sông từ Rạch Gầm – Xoài Mút dài khoảng 6km rộng hơn 1km có chỗ gần 2km
0,5
- Hai bờ sông cây cối rậm rạp, giữa có cù lao Thới Sơn, địa hình thuận lợi cho việc phục binh..
0,5
a.Ý nghĩa
- Là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
0,5
- Chiến thắng vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc khởi nghĩa nông dân, vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh chống giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền đất nước, độc lập của dân tộc. 
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ.
0,25
- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân và thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ.
0,25
Câu 4: (2,5 điểm) : 
	Nêu kết quả và nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn (1771 -1789 ) ?
Nội dung hỏi
Nội dung trả lời
Điểm
a. Kết quả
- Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê.
0,5
- Xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. 
0,5
- Giữ vững nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của đế chế quân chủ Xiêm, Thanh
0,5
b. Nguyên nhân
Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước, đoàn kết và hy sinh cao cả của nhân dân ta.
0,5
Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 
Quang Trung xứng đáng là anh hùng dân tộc thế kỷ XVIII.
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_SU_7_KY_II_1516.doc