Đề thi Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề )

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề )
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT 	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
 TRƯỜNG THCS CHÁNH AN	MÔN:LỊCH SỬ 7
	THỜI GIAN:60 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề )
 Điểm	Lời phê của giáo viên
ĐỀ A
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3 điểm )	Khoanh tròn câu trả lời đúng., mỗi câu đúng 0.25 điểm
Câu 1:Xã hội phong kiến Châu Âu gồm có những giai cấp chính nào ?
A.Quý tộc và nông nô	
B.Nông dân và nông nô
C.Chủ nô và nô lệ	
D.Lãnh chúa và nông nô
Câu 2:Người đầu tiên tìm ra châu Mĩ là ai ?
A.Cô-lum-bô	B.Ma-gien-lan
C.Đi-a-xơ	D.Ga-ma
Câu 3:Thành thị trung đại ra đời vào :
A.Thế kỉ IX	B.Thế kỉ X	
C.Thế kỉ XI	D.Thế kỉ XII.
 Câu 4: Thể loại tiểu thuyết nổi tiếng dưới thời nào trong xã hội phong kiến Trung Quốc ?
 A-Tần - Hán	B- Tống- Nguyên	
 C- Đường	D- Minh - Thanh
 Câu 5:Thời kì Ăng –co là thời kì phát triển hùng mạnh của vương quốc nào ?
A.Lào 	B.Cam-pu-chia
C.Mi-an-ma	D.Thái lan
 Câu 6:Ngô Quyền là người có công lao gì đối với đất nước ?
 A- Giành độc lập	 	
 B- Đánh tan quân Nam Hán giành độc lập dân tộc
 C- Dẹp loạn 12 sứ quân	
 D- Thống nhất đất nước
Câu 7:Bộ luật đầu tiên của nước ta được ban hành vào triều đại nào ?
A.Nhà Lý	B.Nhà Trần	
C.Nhà Đinh	D.Nhà Tiền Lê
Câu 8:Cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 của Lê Hoàn diễn ra ở con sông nào ?
A.Sông Bạch Đằng	B.Sông Như Nguyệt
C.Sông Thao	D.Sông Hồng
 Câu 9:Câu nói"Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của :
 A.Trần Quốc Tuấn	B.Trần Thủ Độ
 C.Lý Thường Kiệt	D.Đinh Bộ Lĩnh
 Câu 10:Người được nhân dân phong là Vạn thắng vương ?
 A. Lý Thường Kiệt	B. Lý Công Uẩn
 C. Đinh Bộ Lĩnh 	D. Trần Quốc Tuấn
 Câu 11:Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm lược Đại Việt ?
 A- Do nhà Lý không khuất phục nhà Tống
 B- Nhà Lý bị suy yếu
 C- Nhà Tống hùng mạnh	
 D- Khó khăn trong nước,hai nước Liêu Hạ quấy nhiễu.
 Câu 12:Bài thơ “Nam quốc sơn hà” có tác dụng gì ?
 A.Làm tăng sĩ khí,tinh thần quân giặc	
 B.Là bài thơ yêu nước
 C.Làm giặc hoảng sợ,mất tinh thần chiến đấu
 D.Là bài thơ trữ tình
II/PHẦN TỰ LUẬN(7 ĐIỂM)	
Câu 1:Nêu những phát minh quan trọng vào thời nhà Tống ? (1 điểm) 
Câu 2:Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê ở trung ương ? ( 1 điểm ) 
Câu 3: Cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra như thế nào ? ( 2 điểm)
Câu 4: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất ? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị thất bại ? ( 3 điểm).
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT 	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
 TRƯỜNG THCS CHÁNH AN	MÔN:LỊCH SỬ 7
	THỜI GIAN:60 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề )
 Điểm	Lời phê của giáo viên
ĐỀ B
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3 điểm )	Khoanh tròn câu trả lời đúng., mỗi câu đúng 0.25 điểm
Câu 1: Thể loại tiểu thuyết nổi tiếng dưới thời nào trong xã hội phong kiến Trung Quốc ?
 A-Tần - Hán	B- Tống- Nguyên	
 C- Đường	D- Minh - Thanh
 Câu 2:Thời kì Ăng –co là thời kì phát triển hùng mạnh của vương quốc nào ?
A.Lào 	B.Cam-pu-chia
C.Mi-an-ma	D.Thái lan
 Câu 3:Ngô Quyền là người có công lao gì đối với đất nước ?
 A- Giành độc lập	 	
 B- Đánh tan quân Nam Hán giành độc lập dân tộc
 C- Dẹp loạn 12 sứ quân	
 D- Thống nhất đất nước
Câu 4:Xã hội phong kiến Châu Âu gồm có những giai cấp chính nào ?
A.Quý tộc và nông nô	
B.Nông dân và nông nô
C.Chủ nô và nô lệ	
D.Lãnh chúa và nông nô
Câu 5:Người đầu tiên tìm ra châu Mĩ là ai ?
A.Cô-lum-bô	B.Ma-gien-lan
C.Đi-a-xơ	D.Ga-ma
Câu 6:Thành thị trung đại ra đời vào :
A.Thế kỉ IX	B.Thế kỉ X	
C.Thế kỉ XI	D.Thế kỉ XII.
 Câu 7:Người được nhân dân phong là Vạn thắng vương ?
 A.Lý Thường Kiệt	B.Lý Công Uẩn
 C.Đinh Bộ Lĩnh 	D.Trần Quốc Tuấn
 Câu 8:Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm lược Đại Việt ?
 A- Do nhà Lý không khuất phục nhà Tống
 B- Nhà Lý bị suy yếu
 C- Nhà Tống hùng mạnh	
 D- Khó khăn trong nước,hai nước Liêu Hạ quấy nhiễu.
 Câu 9:Bài thơ “Nam quốc sơn hà” có tác dụng gì ?
 A.Làm tăng sĩ khí,tinh thần quân giặc	
 B.Là bài thơ yêu nước
 C.Làm giặc hoảng sợ,mất tinh thần chiến đấu
 D.Là bài thơ trữ tình
Câu 10:Bộ luật đầu tiên của nước ta được ban hành vào triều đại nào ?
 A.Nhà Lý	B.Nhà Trần	
 C.Nhà Đinh	D.Nhà Tiền Lê
Câu 11:Cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 của Lê Hoàn diễn ra ở con sông nào ?
A.Sông Bạch Đằng	B.Sông Như Nguyệt
C.Sông Thao	D.Sông Hồng
 Câu 12:Câu nói"Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của :
 A.Trần Quốc Tuấn	B.Trần Thủ Độ
 C.Lý Thường Kiệt	D.Đinh Bộ Lĩnh
 II/PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm )	
Câu 1:Nêu những phát minh quan trọng vào thời nhà Tống ? (1 điểm) 
Câu 2:Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê ở trung ương ? ( 1 điểm ) 
Câu 3: Cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt diễn ra như thế nào ? ( 2 điểm)
Câu 4: Trình bày cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất ? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị thất bại ? ( 3 điểm)
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN: SỬ 7 
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM )	
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề A
D
A
C
D
B
B
A
A
B
C
D
C
Đề B
D
B
B
D
A
C
C
D
C
A
A
B
II/PHẦN TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)	
Câu 1:Những phát minh quan trọng vào thời nhà Tống: (1 đ)
-Làm giấy,in,la bàn,thuốc súng.
Câu 2:Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê ở trung ương (1 đ)
Vua
Đại sư
Thái sư
Quan văn
Quan võ
Câu 3: ( 3 điểm )
* Diễn biến:
- Quách Quỳ nhiều lần cho quân vượt sông đánh vào phòng tuyến của quân ta nhưng bị thất bại.
- Cuối mùa xuân năm 1077,Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông đánh vào doanh trại giặc,quân Tống thua to. 
- Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa,Quách Quỳ chấp nhận và rút quân về nước.
Câu 4:(2 điểm)
-Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt.Quân giặc theo đường sông Thao tiến xuống Bạch Hạc,rồi xuống Bình Lệ Nguyện thì bị chặn lại.
+ Quân ta rút về Thăng Long thực hiện kế hoạch "vườn không nhà trống".
+ Giặc tiến vào Thăng Long lâm vào tình thế khó khăn.
+ Chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ đầu,quân Mông Cổ rút chạy về nước
+ Kết quả:Cuộc kháng chiến thắng lợi. 
-Quân Mông Cổ thất bại vì: ( 1 điểm )
+ Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của nhà Trần.
+ Nhà trần áp dụng kế hoạch"vườn không nhà trống"
+ Được sự ủng hộ đoàn kết chiến đấu của toàn dân.
+ Sự chỉ huy tài tình của bộ chỉ huy nhà Trần.

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 7.doc