Kiểm tra một tiết môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)
KIỂM TRA MỘT TIẾT 
MÔN : Lịch sử 7
Thời gian : 45 phút (Không kể giao đề)
I. Phần trắc nghiệm (3điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất
 Câu 1: Nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng? (0,5đ)
 A. Nước Pháp. 
 B. Nước Bỉ. 
 C. Nước Ý.
 D. Nước Anh.
Câu 2: Công lao của Ngô Quyền đối với đất nước? (0,5đ)
 A. Lập nên nước Vạn Xuân. C. Thống nhất đất nước.
 B. Đánh đuổi quân Nam Hán, giành lại độc lập cho dân tộc. D. Dẹp loạn 12 sứ quân.
Câu 3: Hãy điền vào chỗ trống từ còn thiếu để được một khái niệm đúng (1đ) (rộng lớn, nông nô, lãnh chúa)
Lãnh địa phong kiến là vùng đất đai ..mà các ...chiếm làm của riêng - như một vương quốc thu nhỏ.
Câu 4: Nối cột A với cột B để được câu trả lời đúng(1đ)
A
B
1. Năm 981 
a. Ngô Quyền lên ngôi vua.
2. Ấn Độ từ thế kỷ XII-XVI
b. Các quốc vương quốc cổ hình thành ở ĐNÁ.
3. Khoảng 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên. 
c. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn.
4. Năm 939 
d. Vương triều Hồi giáo Đê-li
1., 2, 3.., 4.
II. Phần tự luận: (7điểm)
 Câu 1: (3 điểm) 
 Tại sao từ giữa thế kỉ XV lại có các cuộc phát kiến địa lý? Trình bày những cuộc phát kiến địa lý mà em đã được học? 
Câu 2: (2 điểm) 
Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, vì sao Lý Thường Kiệt thực hiện chủ trương: “tiến công trước để tự vệ”? 
Câu 3: (2 điểm) 
 Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn đem lại ý nghĩa gì cho dân tộc ta?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mot_tiet_su_7.doc