Đề 6 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 6 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 6 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu 1: (4,0 điểm)
Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê Sơ?
Câu 2: (4,0 điểm) 
Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ?
Câu 3: (2,0 điểm) 
Em hãy nhận xét về công lao của Vua Quang Trung đối với nước ta?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: SỬ 7
Số câu
Nội dung 
Số điểm
 1
- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. 
- Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát. 
- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.
- Thời Lê sơ tổ chức được 26 khoa thi, lấy đỗ 989 Tiến sỹ và 20 Trạng nguyên.
1,0
1,0
1,0
1,0
 2
 Nguyên nhân thắng lợi: 
- Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hy sinh cao cả của nhân dân ta 
- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. 
Ý nghĩa lịch sử: 
- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
- Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc, đập tan tham vọng xâm lược của nước ngoài
1,0
1,0
1,0
1,0
3
* Công lao của Nguyễn Huệ ( Quang Trung): 
-Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Lê- Trịnh; Đánh tan quân Xiêm, Thanh 
-Có nhiều chính sách xây dựng và phát triển đất nước
1,0
1,0
Người ra đề
Duyệt đề

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-Su-7a2-TS.doc