Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Lịch sử (thời gian làm bài: 45 phút)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 382Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Lịch sử (thời gian làm bài: 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 7 môn: Lịch sử (thời gian làm bài: 45 phút)
ĐỀ CHÍNH THỨC
THE INTERNATIONAL SCHOOL
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015
KHỐI LỚP: 7
MÔN: LỊCH SỬ
(Thời gian làm bài: 45 phút)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÂU 1: (3 điểm)
Trình bày sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
CÂU 2: (4 điểm)
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ thế kỉ X đến thế Kỉ XIII.
Nêu nhận xét.
CÂU 3: (3 điểm)
Trình bày những nguyên nhân dẫn đến thắng lơi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của dân tộc Đại Việt thế kỉ XIII.
--- HẾT ---
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SỬ LỚP 7
CÂU 1: 
Từ nửa sau thế kỉ X – đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á .0,5 điểm .
+ Cuối thế kỉ XIII Indo thống nhất 
+ Đại Việt trở thành quốc gia hùng mạnh 
+ Chăm pa phát triển mạnh mẽ 
+ Từ thế kỉ IX Campuchia bước vào thời kì Ăng Co huy hoàng 
+ Giữa thế kỉ XI Mianmar bước vào thời kì phát triển 
+ Từ thế kỉ XIII Thái Lan phát triển 
+ Vương quốc Lan xang (Lào ) phát triển Thiếu 1 sự kiện trừ 0,25 điểm
Từ giữa thế kỉ XIX Đông Nam Á trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.0,5điểm
CÂU 2: 
Lập bảng thống kê theo mẫu như sau : Thời gian , tên cuộc khởi nghĩa , kết quả 
Thiếu 1 cuộc khởi nghĩa trử 0,5điểm
Nêu nhận xét : Thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta  1điểm
CÂU 3: 
Nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến Mông _ Nguyên : 
Được tất cả các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia kháng chiến 
Thể hiện tinh thần quyết chiến quyến thắng của dân tộc ta 
Sự lãnh đạo tài tình của vua tôi nhà trần Thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm 
Ý nghĩa lịch sử :
Bảo vệ độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ 
Truyền thống yêu nước của dân tộc ta .thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm
HẾT 

Tài liệu đính kèm:

  • docSu7.QT.doc