Đề kiểm tra học kỳ I – Năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 500Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I – Năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I – Năm học 2015 - 2016 môn : Lịch sử 7 thời gian : 45 phút (không kể giao đề)
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2015-2016
MÔN : Lịch sử 7
Thời gian : 45 phút (Không kể giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC 
Câu 1: Vẽ và nhận xét sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý. (2 điểm). 
Câu 2: Trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng (năm 1288) của nhà Trần. (3 điểm). 
Câu 3: Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhà Trần đã có cách đánh giặc độc đáo, sáng tạo như thế nào? (2 điểm). 
Câu 4: So sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu Âu có điểm nào khác nhau? (cơ sở kinh tế, xã hội, nhà nước) (3 điểm). 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_I_20152016.doc