Kiểm tra học kì I năm học: 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 ( 45 phút)

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học: 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 ( 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học: 2014 - 2015 môn: Lịch sử 7 ( 45 phút)
Trường: THCS Cầu Kiệu
Họ và tên:..................................
...
Lớp:STT
SBD
Ngày..thángnăm 2014
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
 NĂM HỌC: 2014 - 2015
Moân: LỊCH SỬ 7 ( 45 phút)
Chữ ký Giám thị
Số TT
"
Điểm
Lời phê
Chữ ký Giám khảo
Số TT
CÂU 1: (2Đ)
Trình bày sự xuất hiện thành thị trung đại ?
Em hãy cho biết nền kinh tế trong các thành thị trung đại có điểm gì khác so với nền kinh tế lãnh địa?
CÂU 2: (4 Đ)
Trình bày tổ chức quân đội thời Lý? Nêu 3 sự kiện đánh dấu sự phát triển của giáo dục thời Lý?
Bằng kiến thức đã học em hãy giới thiệu về bộ máy nhà nước thời Trần?Theo em, nhà Trần áp dụng chế độ Thái Thượng Hoàng có tác dụng gì trong việc quản lý đất nước?
Thí sinh không được viết vào khung này
vì đây là phách, sẽ rọc đi mất
CÂU 3: (4 Đ)
Trình bày cuộc chiến trên sông Bạch Đằng tháng 4 năm 1288? Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên
Theo em, cách đánh của nhà Trần trong lần kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên có gì giống và khác so với 2 lần trước ?
Hướng dẫn chấm, biểu điểm :
CÂU 1: (2 Đ)
Sự xuất hiện các thành thị trung đại:Cuối TK XI hàng thủ công sản xuất ngày càng nhiều , một số thợ thủ công tập trung lại để bán, lập xưởng sản xuất→ thành thị ra đời
Cư dân chủ yếu: thợ thủ công, thương nhân
Vai trò: Thúc đẩy XHPK Châu Âu phát triển
b)
KINH TẾ LÃNH ĐỊA
KINH TẾ THÀNH THỊ TRUNG ĐẠI
Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp
Tự sản xuất và tiêu dùng, không trao đổi với bên ngoài® Tự cung tự cấp
Thủ công nghiệp gắn chặt với nông nghiệp
Kìm hãm sự phát triển của XHPK
Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp
Hàng hóa lưu thông, trao đổi buôn bán mở rộng
Thủ công nghiệp gắn chặt với thương nghiệp
Tạo điều kiện cho XHPK phát triển 
CÂU 2: (4 Đ)
Giáo dục thời Lý: ( 2.5 đ )
Giáo dục thời Lý
Quân đội thời Lý
1070 xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và dạy học cho con Vua
1075 mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại
Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển
Cấm quân: Bảo vệ vua và kinh thành. Tuyển chọn những thanh niên trai tráng trong cả nước
Quân địa phương: Canh phòng lộ, phủ. tuyển chọn thanh niên trai tráng trong làng xã đến tuổi thành đinh. Hằng năm, chia thành thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia chiến đấu
Sơ đồ : ( 1.5 đ )
Các chức quan chuyên trách ( khuyến nông sứ, đồn diền sứ, hà đê sứ)
Vua, Thái thượng hoàng
Xã
(xã quan)
châu
(tri châu)
Phủ
(tri phủ)
12 Lộ
( chánh , phó an phủ sứ)
Các cơ quan chuyên ngành ( 6 bộ, quốc sử viện, Thái y viện)
Cấp triều đình
Bộ Máy nhà Trần
Cấp triều đình
Cấp trung gian
Cấp cơ sở
Chế độ Thái Thượng Hoàng: Cố vấn cho vua mới trong quản lý đất nước
	Tránh tranh giành quyền lực trong hoàng tộc
 Hạn chế sự độc đoán của vua mới (truất phế ngôi vua hiện tại)
CÂU 3: (4 Đ)
Diễn biến trận Bạch Đằng
1/1288, Thoát Hoan chiếm đóng Thăng Long trống vắng vì nhân dân thực hiện” vườn không nhà trống
Thoát Hoan quyết định rút lên Vạn Kiếp và rút quân về nước theo hai đường thủy bộ
Nhà Trần quyết định mở cuộc phản công và tiến hành mai phục trên sông Bạch Đằng
4/1288 đoàn thuyền do Ô mã Nhi rút về theo đường thủy trên sông bạch Đằng lọt vào trận mai phục của ta. Quân giặc hoảng hốt, toàn bộ cánh thủy binh giặc bị tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống
®Cuộc kháng chiến lần ba chống quân Nguyên kết thúc thắng lợi vẻ vang
Nguyên nhân thắng lợi: (1 đ)
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc
- Nhà Trần chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội
- Chiến lược , chiến thuật đúng đắn , sáng tạo của vương triều Trần
Cách đánh
Giống: Khi thế giặc mạnh phải rút lui để bảo toàn lực lượng, thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”, chờ thời cơ phản công tiêu diệt giặc
Khác: Tập trung lực lượng tiêu diệt đoàn thuyền lương. Chủ động bố trí trận địa mai phục chặn đường rút lui của giặc
PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Mục tiêu:
Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức lịch sử ở HKI của học sinh
Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên
Về kiến thức: Hiểu được những nét chính về khái quát lịch sử thế giời trung đại và lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV
Về kĩ năng ; Rèn luyện cho học sinh kĩ năng trình bày, vận dụng kiến thức để phân tích , nhận xét , đánh giá
Về tư tưởng : Giúp học sinh hiểu được sự phát triển của xã hội loài người. Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên, giáo dục học sinh noi gương của cha ông trong quá trình giữ nước, chống giặc ngoại xâm
Hình thức đề : tự luận
Thiết lập ma trận :
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Cộng
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
Sự xuất hiện thành thị trung đại 
Số câu: 0.5
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Em hãy cho biết nền kinh tế trong các thành thị trung đại có điểm gì khác so với nền kinh tế lãnh địa?
Số câu: 0.5
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Số câu: 1
Số điểm : 2
Chiếm 20%
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XX
Trình bày tổ chức quân đội thời Lý? Nêu 3 sự kiện đánh dấu sự phát triển của giáo dục thời Lý
Số câu: ½
Số điểm : 2
Chiếm 20%
giới thiệu về bộ máy nhà nước thời Trần?
Số câu: ½
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Theo em, nhà Trần áp dụng chế độ Thái Thượng Hoàng có tác dụng gì trong việc quản lý đất nước. 
Số câu: ½
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Số câu: 1
Số điểm : 4
Chiếm 40%
Trình bày cuộc chiến trên sông Bạch Đằngtháng 4 năm 1288? 
Số câu: 1/3
Số điểm : 2
Chiếm 20%
Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên
Số câu: 1/3
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Theo em, cách đánh của nhà Trần trong lần kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên có gì giống và khác so với 2 lần trước
Số câu: 1/3
Số điểm : 1
Chiếm 10%
Số câu: 1
Số điểm : 4
Chiếm 40%

Tài liệu đính kèm:

  • docSu7.CK.doc