Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 398Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 7 thời gian làm bài 45 phút
PHỊNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014-2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	Mơn: LỊCH SỬ Lớp 7
Thời gian làm bài 45 phút
LỊCH SỬ VIỆT NAM:
Câu 1: Nhà Trần được thành lập trong hồn cảnh nào? Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền ra sao? (3.0đ)
Câu 2: Trình bày tĩm tắt chiến thắng Bạch Đằng chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba năm 1288? (2.0đ)
Câu 3: Lập bảng thống kê những sự kiện lớn trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần? (3.0đ)
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG:
Câu 4: Cơ sở nào cho thấy, từ rất xa xưa, con người đã cĩ mặt ở vùng đất Sài Gịn? (2.0đ)
PHỊNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014-2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	Mơn: LỊCH SỬ Lớp 7
Thời gian làm bài 45 phút
LỊCH SỬ VIỆT NAM:
Câu 1: Nhà Trần được thành lập trong hồn cảnh nào? Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền ra sao? (3.0đ)
Câu 2: Trình bày tĩm tắt chiến thắng Bạch Đằng chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba năm 1288? (2.0đ)
Câu 3: Lập bảng thống kê những sự kiện lớn trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần? (3.0đ)
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG:
Câu 4: Cơ sở nào cho thấy, từ rất xa xưa, con người đã cĩ mặt ở vùng đất Sài Gịn? (2.0đ)
HẾTPHỊNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014-2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	Mơn: LỊCH SỬ Lớp 7
Đáp án: 
LỊCH SỬ VIỆT NAM:
Câu 1: Nhà Trần được thành lập trong hồn cảnh nào? Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền ra sao? (3đ)
Cuối thế kỷ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. (0.25đ)
Hạn hán, mất mùa xảy ra thường xuyên, nhân dân khổ cực, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh. (0.25đ)
Tháng 12-1226, Lý Chiêu Hồng nhường ngơi cho chồng là Trần Cảnh à Nhà Trần thành lập. (0.5đ)
Bộ máy nhà nước thời Trần: 
+ Trung ương: (0.75đ)	Địa phương: (0.75đ)
Thái Thượng Hoàng
Vua
Quan văn
Quan võ
12 Lộ
Phủ
Châu
Huyện
Xã
Đặt thêm một số cơ quan: Quốc Sử viện, Thái Y viện, Tơn nhân phủ và một số chức quan : Hà đê sứ, Khuyến nơng sứ, Đồn điền sứ. (0.5đ)
Câu 2: Trình bày tĩm tắt chiến thắng Bạch Đằng chống quân xâm lược Nguyên lần thứ ba năm 1288? (2đ)
Hồn cảnh:
Tháng 1-1288, Thốt Hoan cho quân chiếm đĩng Thăng Long. (0.25đ)
Kế hoạch “Vườn khơng nhà trống” của ta làm quân Nguyên tuyệt vọng. (0.25đ)
Diễn biến:
Nhà Trần quyết định chọn sơng Bạch Đằng làm trận quyết chiến với giặc. (0.25đ)
Tháng 4-1288 đồn thuyền của Ơ Mã Nhi rút về theo sơng Bạch Đằng. (0.25đ)
Ta nhử địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao. (0.25đ)
Lúc nước rút, thuyền địch xơ vào cọc và bị quân ta đánh ra từ hai bên bờ. (0.25đ)
Cánh quân bộ do Thốt Hoan chỉ huy bị quân ta tập kích liên tiếp. (0.25đ)
Kết quả: Nhiều tên giặc bị chết, Ơ Mã Nhi bị bắt sống. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên kết thúc thắng lợi. (0.25đ)
Câu 3: Lập bảng thống kê những sự kiện lớn trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần? (3đ)
Thời gian
Nội dung
1009
Lý Cơng Uẩn lên ngơi, nhà Lý thành lập. (0.25đ)
1010
Lý Thái Tổ dời đơ về Đại La, đổi tên là Thăng Long. (0.5đ)
1042
Nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư. (0.25đ)
1054
Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. (0.25đ)
1077
Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi. (0.25đ)
1226
Lý Chiêu Hồng nhường ngơi cho Trần Cảnh, nhà Trần thành lập. (0.25đ)
1230
Ban hành Quốc triều hình luật. (0.25đ)
1258
Chiến thắng quân xâm lược Mơng Cổ lần thứ nhất. (0.25đ)
1285
Chiến thắng quân xâm lược Mơng - Nguyên lần thứ hai. (0.25đ)
1288
Chiến thắng quân xâm lược Mơng - Nguyên lần thứ ba. (0.25đ)
1400
Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập ra nhà Hồ. (0.25đ)
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG:
Câu 4: Cơ sở nào cho thấy, từ rất xa xưa, con người đã cĩ mặt ở vùng đất Sài Gịn? (2.0đ)
Khoảng thiên niên kỉ II TCN, con người đã cĩ mặt ở vùng đất thuộc Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. (0.5đ)
Nhiều cơng cụ đá, rìu đồng, mảnh gốm, di cốt người được tìm thấy ở một số di chỉ như trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố, Thư viện Tổng hợp, chùa Hội Sơn (Thủ Đức), di chỉ Bến Đị (0.5đ)
Đầu cơng nguyên, vùng Sài Gịn thuộc lãnh thổ của vương quốc cổ Phù Nam - chủ nhân của nền văn hĩa Ĩc Eo. (0.5đ)
Đến thế kỷ VII, Phù Nam suy yếu, bị Chân Lạp thơn tính, Sài Gịn trở thành phần đất thuộc vùng Thủy Chân Lạp. (0.5đ)
Giáo viên chịu trách nhiệm soạn đề và đáp án: NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 7.CVL.doc