Kiểm tra học kì II môn: Sinh học 10 cơ bản (Đề 1)

doc 5 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 980Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn: Sinh học 10 cơ bản (Đề 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II môn: Sinh học 10 cơ bản (Đề 1)
Mã đề thi: 135
SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
Trường THPT Lương Định Của
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm học: 2015 - 2016)
 Môn: SINH HỌC 10 Cơ bản
Ngày : / 5 / 2016
Thời gian làm bài: 45 phút.
Họ và tên học sinh: .......................................................................................Lớp 10A
Phần I/ Trắc nghiệm 28 câu (7đ): Học sinh chọn đáp án đúng nhất và tô đen vào ô bên dưới 
1
2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
13
14
 15
16
17
18
19
 20
 21
 22
 23
24
25
26
27
28
1/ Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là 
	a	thời gian tiềm phát. b thời gian sinh trưởng. c thời gian thế hệ. d thời gian phát triển. 
2/ Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng là 
	a Số được sinh ra nhiều hơn số chết đi. 
	b Số lượng sinh ra bằng với số lượng chết đi. 
	c Chỉ có chết mà không có sinh ra.
	d Số chết đi nhiều hơn số được sinh ra. 
3/ Trong thời gian 100 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới . Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu ?
	a	20 phút. b	30 phút. 	c	60 phút. 	d	2 giờ. 
4/ Trong môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng thì quá trình sinh trưởng của vi sinh vật biểu hiện mấy pha ? 
	a	6	b	3	c	4	d	5
5/ Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vât ở pha suy vong là :
a Số lượng sinh ra cân bằng với số lượng chết đi b Số chết đi ít hơn số được sinh ra 
c Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi d Không có chết, chỉ có sinh.
6 / Thanh trùng nước máy, bể bơi người ta thường dùng chất nào?
	a	Clo. b Chất kháng sinh. c Các hợp chất phênol. d Cồn.
7/ Các loại cồn được sử dụng để làm gì?
a Thanh trùng nước máy	 b Thanh trùng trong y tế
c Diệt bào tử đang nảy mầm	d Dùng trong công nghiệp thực phẩm
8/ Ánh sáng có bước sóng dài sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vi sinh vật?
	a	Quá trình thủy phân các chất.	b	Sự hình thành bào tử sinh sản.
	c	Tiêu diệt vi sinh vật. 	d	Tốc độ các phản ứng sinh hóa.
9/ Độ pH ảnh hưởng đến hoạt động nào của vi sinh vật?
	a	Tính thấm qua màng. b	Quá trình thủy phân các chất.	
 c	Tốc độ các phản ứng sinh hóa.	d	Sự hình thành bào tử sinh sản...
10/ Giữ được thực phẩm tương đối lâu trong tủ lạnh vì
	a Nhiệt độ thấp làm thức ăn đông lại, vi khuẩn không phân hủy được.
	b Nhiệt độ thấp có tác dụng diệt khuẩn.
	c Nhiệt độ thấp ức chế sinh trưởng của vi sinh vật.
	d Trong tủ lạnh vi sinh vật mất nước nên không hoạt động được.
11/ Cấu tạo lõi nhân của virut gồm
	a	ADN hoặc ARN. b ADN và ARN. c Các nhiễm sắc thể. d	Prôtêin. 
12/ Hình thức sống của virut là 
	a	Sống hoại sinh. 	b	Sống kí sinh không bắt buộc.
	c	Sống cộng sinh. 	d	Sống kí sinh nội bào bắt buộc. 
13/ Nuclêôcapsit là tên gọi dùng để chỉ :
a Phức hợp gồm vỏ capsit và axit nuclêic b Các vỏ capsit của virut 
c Bộ gen chứa ADN của virut d Bộ gen chứa ARN của virut 
14/ Virut trần là virut 
	a	chỉ có lớp vỏ ngoài, không có lớp vỏ trong. b có cả lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài.
	c	không có lớp vỏ ngoài.	 d có nhiều lớp vỏ prôtêin bao bọc.
15/ Dựa vào hình thái ngoài, virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?
	a Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que. 
	b Dạng que, dạng xoắn.
	c Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng hỗn hợp. 
	d Dạng xoắn, dạng khối đa diện, dạng que. 
16/ Vi rut nào sau đây vừa có dạng cấu trúc khối vừa có dạng cấu trúc xoắn?
a Virut gây cúm b Phagơ 	 c Virut HIV	d Virut gây bệnh dại 
17/ Bệnh truyền nhiễm sau đây không lây truyền qua đường hô hấp là 
	a	 Bệnh HIV. 	b	Bệnh cúm. 	c	Bệnh SARS. d	Bệnh lao. 
18/ Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?
	a Con bú sữa mẹ. b Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV.
	c Bắt tay qua giao tiếp. d Truyền máu đã bị nhiễm HIV.
19/ Sinh tan là quá trình
	a	Virut nhân lên và làm tan tế bào chủ. b	Virut sinh sản trong tế bào chủ. 	
 c	Virut gắn trên bề mặt của tế bào chủ. d	Virut xâm nhập vào tế bào chủ. 
20/ Ở giai đoạn xâm nhập của virut vào tế bào chủ xảy ra hiện tượng nào sau đây ?
	a Virut di chuyển vào nhân của tế bào chủ. 
	b Axit nuclêic của virut được đưa vào tế bào chất của tế bào chủ. 	
	c Thụ thể của virut liên kết với thụ thể của tế bào chủ. 
	d Virut bám trên bề mặt của tê bào chủ. 
21/ Tế bào nào sau đây bị phá huỷ khi HIV xâm nhập vào cơ thể chủ?
	a	 Limphô T - CD4 b Hồng cầu. c Nơron. d Cơ.
22/Các bệnh cơ hội xuất hiện ở người bị nhiễm HIV vào giai đoạn nào sau đây ?
	a Giai đoạn sơ nhiễm không triệu chứng. 
	b Giai đoạn thứ hai.
	c Giai đoạn thứ ba(AIDS).
	d Giai đoạn có triệu chứng nhưng không rõ nguyên nhân. 
23/ Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là 
	a Virut gây bệnh ở vật nuôi không có vỏ capsit.
	b Virut gây bệnh ở thực vật thường bộ gen chỉ có ARN.
	c Virut gây bệnh người trong lõi nhân có chứa cả ADN và ARN. 
	d Thể thực khuẩn không có bộ gen.
24/ Thể thực khuẩn có thể sống kí sinh ở :
	a động vật nguyên sinh. 	b vi khuẩn. c xạ khuẩn. 	d nấm men, nấm sợi. 
25/Virut xâm nhập từ ngoài vào tế bào thực vật bằng cách nào sau đây ?
	a Tự virut chui qua thành xenlulôzơ vào tế bào. 
	b Qua sự chích hút của côn trùng hay qua các vết xây xát trên cây. 
	c Tiết ra enzim phá huỷ thành tế bào. 
	d Nhờ gai glicôprôtêin của virut. 
26/ Virut di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác của cây nhờ vào 
	a	các chất bài tiết từ bộ máy gôngi. 	b	sự di chuyển của các bào quan. 
	c	các cầu sinh chất nối giữa các tế bào. 	d	hoạt động của nhân tế bào. 
27/ Bệnh nào sau đây không phải do Virut gây ra ?
	a	Bại liệt. b Sốt rét. c Quai bị. d Viêm gan B. 
28/ Loại virut nào sau đây được dùng làm thể truyền gen trong kỹ thuật cấy gen ?
	a	Virut ki sinh trên động vật. 	b	Virut kí sinh trên thực vật. 
	c	Virut kí sinh trên người. 	d	Thể thực khuẩn. 
Phần II/ Tự luận (3đ): 
Câu 1(2 đ): 
a) Virut là gì? Kể tên 4 loại bệnh ở người do virut gây ra.
b) Ưu điểm của thuốc trừ sâu từ virut?
Câu 2(1 đ): Hãy cho biết:
a) Các con đường lây nhiễm HIV ở người?
b) Cách phòng ngừa bệnh ở thực vật do virut gây ra?
.
..
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docde kt hk2- si10-2015-2016.doc