Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 10 - Trường THPT Ngô Gia Tự

doc 3 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 985Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 10 - Trường THPT Ngô Gia Tự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 10 - Trường THPT Ngô Gia Tự
Trường THPT Ngô Gia Tự Kiểm tra 1 tiết môn sinh học 10
 Tổ Sinh – Công nghệ Thời gian: 45 phút
Câu 1:
Phân biệt đường đơn, đường đôi đường đa về cấu trúc? Cho ví dụ mỗi loại? (1điểm)
Tại sao chúng ta nên ăn các loại dầu thực vật, mà không nên ăn nhiều các loại mỡ động vật? (1 điểm)
Câu 2:
Hãy chứng minh màng sinh chất có cấu trúc khảm động? Vai trò của cấu trúc động đó? (1 điểm)
Hãy kể tên các bào quan có cấu trúc màng kép trong tế bào? Tại sao nói ti thể là nhà máy sản xuất năng lượng cho tế bào? (1điểm)
Câu 3:
Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa hình thức vận chuyển thụ động và hình thức vận chuyển chủ động trong tế bào? (1 điểm)
- Khi nào xẩy ra hiện tượng co nguyên sinh? (0,5 điểm)
- Ure là một chất độc, tại quản cầu thận nồng độ ure trong nước tiểu cao gấp 65 lần so với nồng độ ure trong máu. Theo em ure sẽ di chuyển từ máu vào nước tiểu hay từ nước tiểu vào máu? Tại sao? (1 điểm)
Câu 4: (2 điểm)
Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống cho phù hợp
 lạp là bào quan chỉ có ở1.Lục lạp có2 bao bọc. Bên trong lục lạp chứa3..cùng hệ thống các túi dẹp gọi là tilacoit. Các tilacoit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là4Các grana trong lục lạp được nối với nhau bằng hệ thống màng. Trên màng của tilacoit còn chứa5..... và các 6. quang hợp. Trong chất nên của lục lạp còn có cả7.và8..
Câu 5: (1,5 điểm)
Một đoạn phân tử ADN có 540000 dvC, số nu loại X = 1/3 số nu loại A.
Tính số nu từng loại của gen? 
Tính chiều dài, số liên kết cộng hóa trị giữa các nu với nhau? 
Trường THPT Ngô Gia Tự Kiểm tra 1 tiết môn sinh học 10
 Tổ Sinh – Công nghệ Thời gian: 45 phút
Câu 1:
Phân biệt các loại lipit về cấu trúc? Mô tả cấu trúc của phân tử nước? (1điểm)
Tại sao chúng ta nên ăn các loại dầu thực vật, mà không nên ăn nhiều các loại mỡ động vật? (1 điểm)
Câu 2:
Tại sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm động? Nêu các đặc điểm của sinh vật nhân sơ? (1,5 điểm)
Hãy kể tên các bào quan có cấu trúc màng kép trong tế bào? Tại sao nói ti thể là nhà máy sản xuất năng lượng cho tế bào? (1điểm)
Câu 3:
Thế nào là vận chuyển thụ động, điều kiện để xẩy ra hình thức vận chuyển thụ động? (1 điểm)
- Tại sao khi ngâm mơ, quất với nước đường sau 1 thời gian quả mơ, quất bị teo lại, mơ quất có vị ngọt còn nước ngâm mơ quất có vị chua ? (1 điểm)
- Đường là một chất cần thiết với cơ thể, tại quản cầu thận nồng độ đường trong nước tiểu thấp hơn nhiều so với nồng độ đường trong máu. Theo em đường sẽ di chuyển từ máu vào nước tiểu hay từ nước tiểu vào máu? Tại sao? ( 1 điểm)
Câu 4: (1 điểm)
Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống cho phù hợp
ADN gồm hai chuỗi1. Xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải. Mỗi nucleotit gồm ba thành phần: nhốm photphat, đường ..2..và một trong bốn loại bazo nito là adenin, guanin, xitozin và.3.. . Tên gọi của nucleotit được gọi theo tên của 4
Câu 5: (1,5 điểm)
Một đoạn phân tử ADN có G = 300, số nu loại X = 20% .
Tính số liên kết hidro của gen? 
Tính chiều dài, số liên kết cộng hóa trị giữa các nu với nhau? 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_sinh_hoc_10.doc