Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 7. Đề 1

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 529Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 7. Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 7. Đề 1
PHÒNG GD & ĐT MỎ CÀY BẮC	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ Môn: Lịch sử 7. Đề 1
* MA TRẬN ĐỀ:
Tên chủ đề(nội dung, chương )
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TL
TN
TN
TL
Khái quát lịch sử thế giới trung đại
-Nêu được khái niêm lãnh địa phong kiến
-Kể tên được Đông Nam Á có mấy quốc gia
 Số câu : 2
 Số điểm:0,5
Số câu 0,5điểm
= 5 %
 Nước ta buổi đầu độc lập
 - Biết được công lao .của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh
 Số câu : 2
Số điểm:0,5
Biết được tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất và giải thích vì sao lại có tình trạng đó
-Số câu:1
-Số điểm:2
Số câu
2,5điểm
=2 5 %
3. Nước Đại Viêt thời Lý 
- Nêu được diễn biến cuộc chủ đông tấn công vào đất Tống
- Nhà Lý được thành lập như thế nào?
Số câu 2
Số điểm:3
-Giai thích được cuộc tấn công này có phải lá hành động xâm lược không?Vì sao?
Số câu:1b
Số điểm:1
-Lập được bảng thống kê các sự kiện lịch sử chính từ 938-1054
- Hoàn thành được chủ trương của Lý Thường Kiệt
Số câu:2
Số điểm:2
Lý giải được vì sao các tướng lĩnh, quan lại đồng lòng suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
Số câu:1
Số điểm:1
 Số câu
7 điểm
=70%
4. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Trình bày được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống Mông-Nguyên
Số câu 1
Số điểm:2
Số câu
 2điểm
= 20 %
TS câu 
TS điểm 
Tỉ lệ %
Số câu : 4+1a
Số điểm : 3 
Tỉ lệ : 30 %
Số câu :1+1b
Số điểm : 3
Tỉ lệ : 30 %
Số câu : 2
Số điểm : 2
Tỉ lệ : 20 %
Số câu : 1
Số điểm : 2
Tỉ lệ : 20 %
Số câu : 
TN: 6
TL: 3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%
PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ Môn : Lịch Sử 7. Đề 1 	
Họ tên HS:
Lớp:
Điểm
Lời phê của giáo viên
 I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm 
 	* Khoanh tròn một chữ cái đầu câu trả lời đúng 
Câu 1: Ai là người sống tronglãnh địa phong kiến 
A. Lãnh chúa phong kiến,nông nô 	B. Nông dân	 
 C. Nông nô	 	 D. Lãnh chúa
 Câu 2: Các quốc gia Đông Nam Á trong năm có mấy mùa.
 	A. 1 mùa.	B.2 mùa.	C.3 mùa.	 D.4 mùa.
 Câu 3:Người đánh tan quân Tống trên sông Bạch Đằng là ai? 
	A.Lê Hoàn	B.Ngô Quyền	C.Lý Kế Nguyên	D.Tông Đản
Câu 4: Người có công dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước là ai?
	A.Đinh Bộ Lĩnh	B. Ngô Quyền	C. Thục Phán	D. Khúc Thừa Dụ
 Câu 5 : Cho các từ , cụm từ sau : “đợi giặc “ ; “của giặc”; “tấn công” ;
 “ đem quân”; ‘ để chặn” . Hãy lựa chọn điền vào chỗ.cho trọn ven chủ trương của Lý Thường Kiệt ( Mỗi ý đúng 0,25 đ )
	“ Ngồi yên.không bằngđánh trước.thế mạnh.”
 Câu 6: Nối thời gian và sự kiện cho phù hợp ( 1 đ – Mỗi ý đúng 0,25 đ )
Thời gian 	 Sự kiện
A.Năm 938	 1.Đổi tên nước là Đại Việt
B. Năm 981	 2. Đánh tan quân Nam Hán 
C. Năm 1010	3. Đánh tan quân xâm lược Tống
D. Năm 1054	 4. Tấn công vào đất Tống
	5. Dời đô về Đại La đổi tên là Thăng Long
 	A +..; B +..; C +..; D +..
II. TỰ LUẬN : (7 điểm ): Thời gian 30 phút .
 Câu 7 : Sau khi Ngô Quyền mất tình hình chính trị nước ta như thế nào?Vì sao có tình trạng đó ( 2 đ)
 Câu 8 : Nêu diễn biến cuộc chủ động tấn công vào đất Tống(1075).Theo em đây có phải là hành động xâm lược không?Vì sao?(3đ) .
 Câu 9 Nhà Lý được thành lập như thế nào?Vì sao các quan lại đồng lòng đưa Lý Công Uẩn lên làm vua( 2đ )
* ĐÁP ÁN:
Câu
Nội dung
Điểm
1
A
0,25
2
B
0,25
3
A
0,25
4
D
0,25
5
Đợi giặc - đem quân
Để chặn - của giặc
0,5
0,5
6
A + 2 ; B + 3; C + 5 ; D + 1
1
7
- Sau khi Ngô Quyền mất Dương Tam Kha tiếm quyền
 - Năm 950:Ngô Xương Văn dẹp loạn Dương Tam Kha
 - Các cuộc tranh chấp giữa các thế lực phong kiến,thổ hào địa phương
 - Loạn 12 sứ quân
* Vì sao:
- Sau khi Ngô Quyền mất uy tín nhà Ngô giảm sút 
- Các con trai của ông còn rất nhỏ
-mâu thuẩn nội bộ sâu sắc 
- 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
8
*Diễn biến:
-10.1075:Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân tấn công vào đất Tống
 -Mục tiêu: Căn cứ quân sự và kho binh lương của giặc
- Sau 42 ngày đêm chiến đấu ta hạ thành Ung Châu và rút quân về nước
*Giai thích: Đây không phải là hành động xâm lược vì sau khi đánh xong ta rút quân rút quân về nước ngay không thiết lập bộ máy cai trị trên đất Tống
1 
0,5
0,5
1đ
9
Năm 1009 Lê Long Đỉnh mất triều đình tôn Lý Công Uẩn lên làm vua
- Năm 1010: Nhà Lý dời đô về Đại La đổi tên là thành Thăng Long
- Năm 1054 đặt tên nước là Đại Việt xây dựng chính quyền
Vì:
 với khoảng thời gian làm vua Lê Long Đỉnh là 1 ông vua rất bạo ác,gây ra rất nhiều tội lỗi với nhân ta vì thế sao khi ông mất không tôn con ông làm vua
 - Lý Công Uẩn có đủ tài đức lãnh đạo đất nước
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_1_TIET_SU_7_DE_1.doc