Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 543Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Sử 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu 1 : ( 4,0 điểm )
	Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu (1789)?
Câu 2 : ( 4,0 điểm )
Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ Quốc ngữ tồn tại đến ngày nay?
 Câu 3: (2,0 điểm ) 
	Ý nghĩa lịch sử của phong trào nông dân Tây Sơn?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN: SỬ 7
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
(4điểm) 
-Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc. Đến Nghệ An, Thanh Hóa Quang Trung đều tuyển thêm quân 
-Từ Tam Điệp, Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc. Đêm 30 Tết, quân ta tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu. Đêm mồng 3 tết quân ta tiêu diệt đồn Hà Hồi
-Mờ sáng mùng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh đại bại. Cùng lúc đó đô đốc Long tấn công đồn Đống Đa, tướng giặc Sầm Nghi Đống tự tử. Nghe tin, Tôn Sĩ Nghị vượt sông Nhị (sông Hồng) sang Gia Lâm
-Trưa mùng 5 Tết, vua Quang Trung cùng đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào thànhThăng Long
1,0
1,0
1,0
1,0
Câu 2
(4điểm) 
* Hoàn cảnh:
- Thế kỉ XVII, tiếng Việt đã phong phú và trong sáng. 
-Một số giáo sĩ phương Tây đã dùng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt và sử dụng trong việc truyền đạo.
* Chữ Quốc ngữ tồn tại đến ngày nay vì: Đây là thứ chữ viết thuận lợi, khoa học, dễ phổ biến, lúc đầu chỉ dùng trong việc truyền đạo, sau lan rộng ra trong nhân dân và trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay.
1,0
1,0
2,0
Câu 3
(2điểm) 
+ Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh - Lê đã xóa bỏ danh giới chia cắt đất nước . Đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
+ Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của dân tộc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của nước ngoài 
1,0
1,0
Người ra đề Duyệt đề

Tài liệu đính kèm:

  • docK2- Su 7- GM.doc