Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2014 – 2015 lớp 9 - Thcs môn thi: Hóa Học

doc 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1336Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2014 – 2015 lớp 9 - Thcs môn thi: Hóa Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2014 – 2015 lớp 9 - Thcs môn thi: Hóa Học
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
 ĐỀ CHÍNH THỨC
 Số BD:..
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2014 – 2015
LỚP 9 - THCS
Môn thi: Hóa học
(Khóa ngày 17 tháng 3 năm 2015)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,25 điểm)
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các thí nghiệm sau:
a. Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng. 	b. Đốt cháy ancol etylic.
c. Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. 	d. Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom.
e. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4.	f. Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2.
g. Cho đạm Ure (công thức (NH2)2CO) vào dung dịch Ba(OH)2. 
2. Cho lượng dư kim loại Na vào a gam dung dịch etanol. Kết thúc phản ứng, thấy khối lượng H2 sinh ra là 0,04a gam. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính nồng độ % của dung dịch etanol. 
Câu 2. (3,25 điểm)
1. Viết các phương trình phản ứng điều chế polivinylclorua (PVC) và cao su buna từ khí axetilen (cho các chất vô cơ có đủ). Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có). 
2. Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ ở hình vẽ bên có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4? Giải thích. Mỗi khí điều chế được, hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp để viết phản ứng điều chế chất khí đó.
3. Cho Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho B tác dụng với kim loại Al dư thu được dung dịch D và khí E. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch D thấy tạo kết tủa F. Xác định chất tan trong dung dịch B và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 
Câu 3. (2,5 điểm)
1. Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ sản phẩm khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của oxit kim loại. 
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu than chứa 4% tạp chất trơ bằng khí oxi thu được 11,2 lít hỗn hợp A gồm 2 hợp chất khí (đktc). Sục từ từ A vào 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. 
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính m và thể tích khí oxi (đktc) đã dùng.
3. Lên men p gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị p. 
Câu 4. (2,0 điểm)
1. Cho hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O. Đốt cháy hết 0,2 mol Y cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi chậm qua bình 1 đựng 100 gam dung dịch H2SO4 96,48% (dư), bình 2 đựng dung dịch KOH (dư), thấy sản phẩm cháy bị hấp thụ hoàn toàn. Sau thí nghiệm, nồng độ dung dịch H2SO4 ở bình 1 là 90%, ở bình 2 có 55,2 gam muối tạo thành. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của Y. Biết rằng khi cho Y tác dụng với dung dịch KHCO3 thì giải phóng khí CO2.
2. Đốt cháy hoàn toàn 4,872 gam một hiđrocacbon X, hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng, thu được 27,93 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 5,586 gam. Xác định công thức phân tử của X.
(Cho Ag=108; K=39; C=12; H=1; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Al=27; Zn=65; N=14; Na = 23; Ba=137)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_HSG_tinh_Quang_binh_mon_hoa_9_nam_20142015.doc