Bài kiểm tra môn Hóa Học Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề số 2

doc 2 trang Người đăng hapt7398 Lượt xem 707Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra môn Hóa Học Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra môn Hóa Học Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề số 2
Họ và tên:  Lớp: 
BÀI KIỂM TRA TIẾT 48
 Mơn: HỐ HỌC LỚP 9 đề 2
( Thời gian 45 phút)
Điểm
Lời phê của giáo viên
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Chọn phương án đúng nhất rồi khoanh trịn vào một chữ cái
Câu 1: Dãy gồm các chất đều là muối axit:
	A. NaHCO3, CaCO3, Na2CO3. B. Mg(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2
	C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3. D.Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3
Câu 2: Các cặp chất sau cặp chất nào cĩ thể tác dụng được với nhau:
A. H2SO4 và KHCO3. B. Na2CO3 và KCl C. K2CO3 và NaCl. D. Na2CO3 và CaO
Câu 3: Nhĩm các chất đều là hợp chất hữu cơ:
	A. K2CO3u, CH3COONa, C2H6. B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl
	C. CH3Cl, C2H6O, C3H8. D. C2H2, NaHCO3, CH4
Câu 4: Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau: 
A. Tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần. 
B. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.
C. Tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần. 
D. Tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.
 Câu 5: Cơng nghiệp silicat là cơng nghiệp sản xuất:
A. Đá vơi, đất sét, thủy tinh. B. Đồ gốm, thủy tinh, xi măng.
C. Hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh. D. Thạch anh, đất sét, đồ gốm.
Câu 6: Chất khí nào sau đây gây chết 7 người trong vụ các cơng nhân vào lị vơi trong tháng 1 năm 2016 vừa qua vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu? 
A. CO B. CO2 C. SO2 D. NO 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ )
Câu 7: Cĩ bốn bạn học sinh thường phụ giúp gia đình nấu cơm.
Học sinh A: nấu ăn bằng bếp củi Học sinh B: nấu ăn bằng bếp dầu
 Học sinh C: nấu ăn bằng bếp than đá Học sinh D: nấu ăn bằng bếp điện
Theo em, bạn nào đã sử dụng bếp nấu thân thiện với mơi trường. Vì sao? (1đ)
Câu 8: (2đ) Viết CTCT của CH3Br, CH4O, CH4, C2H5Br 
Câu 9: (2đ) Đốt cháy hồn tồn 1 lượng chất khí chỉ chứa hai nguyên tố, người ta thu được 5,6 lít CO2 (đktc ) và 6,75g H2O. Tỉ khối hơi của chất khí đĩ đối với hidro là 15. Xác định cơng thức phân tử của hợp chất khí đĩ? 
Câu 10: (2đ) Đốt cháy hồn tồn 50,4 lít khí C2H4 trong bình chứa khơng khí. Tính thể tích oxi và thể tích khơng khí cần dùng? (Các thể tích đo đktc, oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí )
Bài làm
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoa_9.doc