Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm 2010 môn: Lịch sử thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 576Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm 2010 môn: Lịch sử thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 thpt năm 2010 môn: Lịch sử thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đề thi chính thức)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
LỚP 12 THPT NĂM 2010
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/03/2010 
Câu 1: (2,5 điểm)
So với phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX, phong trào đầu thế kỉ XX có những điểm gì mới?
Câu 2: (2,5 điểm)
Phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai có góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới hay không? Vì sao?
Câu 3: (3,0 điểm)
Khi về nước, những học viên dự các lớp đào tạo cán bộ do Nguyễn Ái Quốc mở tại Quảng Châu (1925 - 1927) đã tuyên truyền lí luận cách mạng nào trong nhân dân? Lí luận đó được trình bày trong những tài liệu nào và có ý nghĩa gì đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 4: (3,0 điểm)
Hãy cho biết ý kiến về nhận định: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 là một bước phát triển mới so với các phong trào yêu nước trước đó.
Câu 5: (3,0 điểm)
Nêu những hình thức đấu tranh của nhân dân ta trong quá trình chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 6: (3,0 điểm)
Những thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị và kí hiệp định Pari về Việt Nam? Hiệp định này có ảnh hưởng như thê nào đối với cục diện chiến trường miền Nam?
Câu 7: (3,0 điểm)
Có đúng hay không khi cho rằng các nước Mĩ, Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai? Vì sao?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_chon_HSG_quoc_gia_mon_lich_su_nam_2010.doc