Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 - Thpt thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 599Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 - Thpt thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 - Thpt thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trường THPT Lương Tài
ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
MÔN LỊCH SỬ LỚP 12-THPT
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 21 tháng 09 năm 2015
==========
Câu 1: (3 điểm)
 Sự phân hóa giai cấp xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra như thế nào? Những biến đổi trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất cá tác động gì tới cách mạng Việt Nam?
 Câu 2: (2 điểm)
 Nêu sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929? Điều đó có ý nghĩa gì đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? 
 Câu 3: (4 điểm)
 Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000, lịch sử Việt Nam có nhiều sự kiện có ý nghĩa lịch sử lớn lao. Em hãy chọn và phân tích một sự kiện tiêu biểu điển hình nhất được coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển của lịch sử dân tộc?
 Câu 4: (1 điểm)
 Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945) khẳng định: “Nước Vệt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”. 
 Trình bày suy nghĩ của em về khẳng định trên?
 ----------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh:..Số báo danh:..

Tài liệu đính kèm:

  • docsu.doc