Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 582Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014 môn thi: Lịch sử - Lớp 12 - thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
UBND TỈNH BẮC NINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 12 - THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 28 tháng 3 năm 2014
================
Câu 1 (5,0 điểm).
	Sự kiện lịch sử nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã hoàn thành quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam? Hãy làm rõ quá trình hoàn thành việc chuẩn bị trên.
Câu 2 (5,0 điểm).
	Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân Pháp từ sau thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946) như thế nào?
Câu 3 (3,0 điểm).
	Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21/7/1954)? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định.
Câu 4 (3,0 điểm).
	Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc. Trong Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên Hợp Quốc gồm những cơ quan chính nào? Vai trò, thành phần và nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an.
Câu 5 (4,0 điểm).
	Hãy phân chia các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 và nêu nội dung chính của từng giai đoạn.
-------------------HẾT--------------------
(Đề thi gồm 01 trang)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề đề xuất HSG Tỉnh Sử.doc