Kì thi khảo sát chất lượng. Môn lịch sử. Khối 10 thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 333Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kì thi khảo sát chất lượng. Môn lịch sử. Khối 10 thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kì thi khảo sát chất lượng. Môn lịch sử. Khối 10 thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
=====›&š=====
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI KSCL .MÔN LỊCH SỬ. KHỐI 10.
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (5,0 điểm).
Bằng các kiến thức về các cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV-XVI. Em hãy:
Trình bày nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý.
Hãy nêu những tác động của các cuộc phát kiến địa lý trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá và khoa học kỹ thuật.
Câu 2. (5,0 điểm)
Qua cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) . Em hãy:
Trình bày hai sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến
Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý
---------- Hết ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm !
Họ tên thí sinh:............................................................... Số báo danh:..................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu hỏi
Nội dung
§iÓm
Câu 1
Bằng các kiến thức về các cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV-XVI. Em hãy:
Trình bày nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý.
+ Nguyên nhân:
- Bước vào thế kỷ XV do nhu cầu phát triễn của nền kinh tế hàng hoá nên nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng
0.5
- Con đường buôn bán qua Tấy Á và Địa Trung Hải bị người A-Rập dộc chiếm, đòi hỏi phải tìm con đường khác để buôn bán giữa Phương Đông và Châu Âu
0.5
+ Điều kiện: 
- Các tiến bộ về khoa học kỷ thuật vào thời điểm đó là tiền đề cho các phát kiến địa lí như các hiểu biết về đại dương, quan niệm đúng đắn về hình dạng trái đất
0.5
- Người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất các hòn đảo có cư dân
0.5
- Các máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la
0.5
- Kỷ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng được những tàu lớn có hệ thống bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Caraven
0.5
Hảy nêu những tác động :
- Các cuộc phát kiến địa lý vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hôi, văn hoá và KHKT của nhân loại
0.5
+Kinh tế: 
- Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triễn thúc đẩy quá trình cướp bóc, buôn bán nô lệ mang lại nguồn lợi lớn cho thương nhân Châu Âu
0.5
+ Chính trị - xã hội:
- Thúc đẩy quá trình tan rã, khủng hoảng của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu, dồng thời thúc đẩy quá trình xâm lược thuộc địa
0.5
+Văn hoá và Khoa học kỹ thuật:
- Khẳng định trái đất hình cầu, mở ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giáo lưu văn hoá giữa các châu lục
0.5
Câu 2
Qua cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) . Em hãy:
a) Trình bày hai sự kiện tiêu biểu.
- Năm 1075 Thái uý Lý Thường Kiêt đã kết hợp lực lượng của quân đội 
triều đình với lực lượng dân binh của các tù trưởng dân tộc ít người ở phía 
bắc , mở cuộc tập kích lên đất Tống, đánh tan các đạo quân Tống ở đây rồi rút 
về nước
1.0
- Năm 1077, 30 vạn quân Tống sang xâm lược nước ta , dưới sự lãnh đạo của
 Lý Thường Kiệt quân dân ta đã đánh tan quân xâm lược Tống trong trận quyết 
chiến trên bờ sông Như Nguyệt. Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi
1.0
b)Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt
- Chủ động tấn công, đánh bất ngờ, , sử dụng chiến thuật: “Tiên phát 
chế nhân”
0.25
- Biết dựa vào dân, đoàn kết với các dân tộc ít người
0.25
- Có cách phòng thủ chắc chắn, xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt
0.25
- Kết hợp chiến tranh tâm lý ( đọc bài thơ thần trong đền Trương Hống- Trương 
Hát ) với tấn công quyết định
0.25
+ Nguyên nhân thắng lợi:
- Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết đấu tranh của các dân tộc trong nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta
0.5
- Sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt, cách đánh giặc dộc đáo, sáng tạo
0.5
+ Ý nghĩa lịch sử:
- Củng cố, bảo về độc lập tự chủ của nước Đại Việt, thể hiện ý chí đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta
0.5
- Ghi thêm một chiến công oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc kháng chiến về sau
0.5
( Lưu ý trên đây chỉ là những ý cơ bản cần đảm bảo trong bài của thí sinh, chỉ cho điểm tối đa cho trường hợp làm bài khoa học, lập luận chặt chẽ, lôgich)
-----------------------------HÕt--------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_KSCL.doc