Đề thi Chuyên đề lần 3 khối 10 môn: Sinh học

doc 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 865Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Chuyên đề lần 3 khối 10 môn: Sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Chuyên đề lần 3 khối 10 môn: Sinh học
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 KHỐI 10
MÔN: SINH HỌC 
 Thời gian làm bài: 45 phút 
 ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 4 điểm).
	Trình bày khái niệm chu kì tế bào, đặc điểm quá trình nguyên phân,so sánh nguyên phân và giảm phân?
Câu 2: ( 2 điểm).
	Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục? Tại sao nói: "dạ dày- ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật"?
Câu 3: (4 điểm).
	Qúa trình giảm phân tạo thành trứng của 1 gà mái đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 1950 NST đơn. Các trứng đó đều được gà mái đẻ ra, nhưng khi ấp chỉ nở được 18 gà con. Các hợp tử nở thành gà con có 1404 NST. Số trứng còn lại không nở.
 Các tinh trùng hình thành để phục vụ cho sự giao phối chứa tất cả 78.10000 NST, nhưng chỉ có 1/1000 số tinh trùng này trực tiếp thụ tinh với các trứng của gà mái.
 a) Cho biết bộ NST lưỡng bội của loài gà?
 b) Tìm số trứng được thụ tinh?
 c) Tìm số trứng không nở? Bộ NST của những trứng này có thể như thế nào?
............................................. Hết...........................................
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN 3 KHỐI 10
MÔN: SINH HỌC 
 Thời gian làm bài: 45 phút 
 ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 4 điểm).
	Trình bày khái niệm chu kì tế bào, đặc điểm quá trình nguyên phân,so sánh nguyên phân và giảm phân?
Câu 2: ( 2 điểm).
	Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục? Tại sao nói: "dạ dày- ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật"?
Câu 3: (4 điểm).
	Qúa trình giảm phân tạo thành trứng của 1 gà mái đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 1950 NST đơn. Các trứng đó đều được gà mái đẻ ra, nhưng khi ấp chỉ nở được 18 gà con. Các hợp tử nở thành gà con có 1404 NST. Số trứng còn lại không nở.
 Các tinh trùng hình thành để phục vụ cho sự giao phối chứa tất cả 78.10000 NST, nhưng chỉ có 1/1000 số tinh trùng này trực tiếp thụ tinh với các trứng của gà mái.
 a) Cho biết bộ NST lưỡng bội của loài gà?
 b) Tìm số trứng được thụ tinh?
 c) Tìm số trứng không nở? Bộ NST của những trứng này có thể như thế nào?
............................................. Hết...........................................
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_KSCL.doc