Đề kiểm tra giữa học kì II môn: Sinh học 10-CB

doc 6 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 9520Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn: Sinh học 10-CB", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì II môn: Sinh học 10-CB
GV: Tạ Thị Diễm Thu
MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN SINH 10, GIỮA HỌC KÌ II, NH: 2015-2016
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơn
1. Phân bào
1 câu
(3 điểm )
1 câu
(1 điểm)
2 câu
(4 điểm)
2. Chuyển hĩa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
1 câu
(2 điểm)
1 câu
(2 điểm)
3. Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật
1 câu
(2 điểm)
1 câu
(2 điểm)
2 câu
(4 điểm)
Tổng số câu
(Tổng số điểm)
2 câu
(5 điểm)
2 câu
(3 điểm)
1 câu
(2 điểm)
5 câu
(10 điểm)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2015-2016
MƠN: SINH HỌC 10-CB
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 1
Câu 1: (2 điểm) Chu kì tế bào là gì? Chu kì tế bào được chia thành những giai đoạn nào? 
Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm của các giai đoạn trong giảm phân I. 
Câu 3: (2 điểm) Nêu khái niệm và đặc điểm của vi sinh vật. Nuơi cấy vi sinh vật cĩ những kiểu mơi trường cơ bản nào? 
Câu 4: (2 điểm) Đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuơi cấy khơng liên tục? 
Câu 5: (2 điểm) Trong quá trình làm rượu nho, sơri,... (nuơi cấy nấm men), hãy cho biết: 
 + Mơi trường nuơi cấy là liên tục hay khơng liên tục?
 	 + Dừng nuơi cấy pha nào để rượu nho, sơri,... ngon và chất lượng tốt nhất.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2015-2016
MƠN: SINH HỌC 10-CB
Thời gian: 45 phút
ĐỀ 2
Câu 1: (2 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa của giảm phân. 
Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm của các giai đoạn trong quá trình nguyên phân. 
Câu 3: (2 điểm) Thế nào là sinh trưởng của vi sinh vật? 
Căn cứ vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon, phân biệt vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật hĩa dị dưỡng 
Câu 4: (2 điểm) Thế nào là mơi trường nuơi cấy liên tục? Tại sao trong nuơi cấy liên tục, quần thể vi khuẩn khơng xảy ra sự tự hủy của tế bào? 
Câu 5: (2 điểm) Trong quá trình làm sữa chua (nuơi cấy vi khuẩn lactic), sau khoảng 10 – 12 giờ, chúng ta dừng lên men, để sữa chua vào tủ lạnh. Hãy cho biết: 
 + Mơi trường nuơi cấy là liên tục hay khơng liên tục?
 + Dừng nuơi cấy pha nào để sữa chua ngon và chất lượng tốt nhất?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2015-2016
MƠN: SINH HỌC 10-CB
ĐỀ 1
Câu 1: (2 điểm) Chu kì tế bào là gì? Chu kì tế bào được chia thành những giai đoạn nào? Kì trung gian gồm những pha nào?
ĐÁP ÁN 
- Chu kì tề bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Chu kì tế bào gồm kì trung gian và các kì của nguyên phân. (1 điểm)
- Trong đó, kì trung gian gồm 3 pha: (1 điểm)
 + Pha G1
 + Pha S
 + Pha G2
Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm của các giai đoạn trong giảm phân I.
ĐÁP ÁN 
Giảm phân I gồm 4 kì:
a. Kỳ đầu I (0.5 điểm)
- Các NST kép gồm 2 NST đơn (nhiễm sắc tử) dính nhau ở tâm động, xoắn và co ngắn. Các NST kép trong cặp NST tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và có thể xảy ra hiện tượng trao đổi chéo, sau đó tách ra.
b. Kì giữa I (0.5 điểm)
- Các NST kép tương đồng tập trung thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
c. Kì sau I (0.5 điểm)
- Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng đi về một cực của tế bào.
d. Kì cuối I (0.5 điểm)
- Hình thành màng nhân bao quanh các NST kép ở mỗi cực và tạo thành hai tế bào con gồm các NST kép với số lượng bằng một nửa số lượng NST của tế bào mẹ.
Câu 3: (2 điểm) Nêu khái niệm và đặc điểm của vi sinh vật. Nuơi cấy vi sinh vật cĩ những kiểu mơi trường cơ bản nào?
ĐÁP ÁN 
- Khái niệm vi sinh vật: Là tập hợp các sinh vật thuộc nhiều giới, cĩ chung đặc điểm: (1 điểm)
 + Cĩ kích thước hiển vi.
 + Hấp thụ và chuyển hố nhanh, sinh trưởng nhanh và cĩ khả năng thích ứng cao với mơi trường sống.
 + Phân bố rộng.
- Các kiểu mơi trường cơ bản trong phịng thí nghiệm: (1 điểm)
+ Mơi trường dùng chất tự nhiên (gồm các chất tự nhiên)
+ Mơi trường tổng hợp (gồm các chất đã biết thành phần hĩa học và số lượng)
+ Mơi trường bán tổng hợp (gồm các chất tự nhiên và các chất hĩa học)
Câu 4: (2 điểm) Đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuơi cấy khơng liên tục? 
ĐÁP ÁN 
1/ Trong nuơi cấy khơng liên tục, quần thể vi khuẩn sinh trưởng trải qua 4 pha: (2 điểm)
a. Pha tiềm phát (pha lag) (0.5 điểm)
- Vi khuẩn thích nghi với môi trường.
- Số lượng tế bào trong quần thể không tăng. 
- Hình thành enzim cảm ứng.
b. Pha lũy thừa (pha log) (0.5 điểm)
- Vi khuẩn bắt đầu phân chia, số lượng tế bào tăng theo luỹ thừa.
- Hằng số M không đổi theo thời gian và là cực đại đối với một chủng và điều kiện nuôi cấy.
c. Pha cân bằng (0.5 điểm)
- Số lượng vi sinh vật đạt mức cực đại, không đổi theo thời gian. 
d. Pha suy vong (0.5 điểm)
- Số tế bào trong quần thể giảm dần, do số tế bào bị phân hủy nhiều, chất dinh dưỡng bị cạn kiệt, chất độc hại tích luỹ nhiều.
Câu 5: (2 điểm) Trong quá trình làm rượu nho, sơri,... (nuơi cấy nấm men), hãy cho biết: 
 + Mơi trường nuơi cấy là liên tục hay khơng liên tục?
 	 + Dừng nuơi cấy pha nào để rượu nho, sơri,... ngon và chất lượng tốt nhất.
 ĐÁP ÁN 
 Trong quá trình làm rượu nho, rượu sơ-ri,... (nuơi cấy nấm men): 
 + Mơi trường nuơi cấy là mơi trường nuơi cấy khơng liên tục vì ... (1 điểm)
 	 + Dừng nuơi cấy ở cuối pha lũy thừa, đầu pha cân bằng. (1 điểm)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC: 2015-2016
MƠN: SINH HỌC 10-CB
ĐỀ 2
Câu 1: (2 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa của giảm phân. 
ĐÁP ÁN 
1 lần nguyên phân
* Kết quả (1 điểm)
Từ 1 tế bào mẹ (2n) 2 tế bào giống nhau (2n) và giống tế bào mẹ.
* Ý nghĩa (1 điểm)
- Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST trong giảm phân và thụ tinh tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, giúp sinh vật đa dạng, phong phú à sinh vật thích nghi với những điều kiện mơi trường khác nhau.
- Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh gĩp phần duy trì bộ NST đặc trưng của lồi qua các thế hệ cơ thể.
Câu 2: (2 điểm) Nêu đặc điểm của các giai đoạn trong phân chia nhân của quá trình nguyên phân. 
ĐÁP ÁN 
Gồm 4 kì:
a. Kì đầu (0.5 điểm): Các NST kép sau khi nhân đôi ở kì trung gian dần được co xoắn.
- Màng nhân và nhân con dần biến mất.
- Thoi phân bào dần xuất hiện.
b. Kì giữa (0.5 điểm): các NST kép co xoắn cực đại và tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo.
c. Kì sau (0.5 điểm): các nhiễm sắc tử tách nhau ra ở tâm động và di chuyển trên thoi phân bào về hai cực của tế bào.
d. Kì cuối (0.5 điểm): NST dãn xoắn, màng nhân xuất hiện.
Câu 3: (2 điểm) Thế nào là sinh trưởng của vi sinh vật? Căn cứ vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon, phân biệt vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật hĩa dị dưỡng.
ĐÁP ÁN 
* Khái niêm sinh trưởng của vi sinh vật (1 điểm): Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể.
* Phân biệt vi sinh vật quang tự dưỡng và vi sinh vật hĩa dị dưỡng (1 điểm):
 Đặc điểm
Nhĩm VSV
Nguồn năng lượng
Nguồn cacbon
Ví dụ
VSV quang tự dưỡng
Ánh sáng
CO2
Vi khuẩn lam, tảo đơn bào,
VSV hĩa dị dưỡng
Chất hữu cơ
Chất hữu cơ
Nấm, động vật nguyên sinh,
Câu 4: (2 điểm) Thế nào là mơi trường nuơi cấy liên tục? Tại sao trong nuơi cấy liên tục, quần thể vi khuẩn khơng xảy ra sự tự hủy của tế bào? 
ĐÁP ÁN
1/ Mơi trường nuơi cấy liên tục: là mơi trường bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy. (1 điểm)
- Trong nuơi cấy liên tục, mơi trường nuơi cấy được bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng và thường xuyên lầy đi chất độc hại tạo ra trong quá trình chuyển hĩa à quần thể vi khuẩn khơng trải qua pha suy vong. (1 điểm)
Câu 5: (2 điểm) - Trong quá trình làm sữa chua (nuơi cấy vi khuẩn lactic), sau khoảng 10 – 12 giờ, chúng ta dừng lên men, để sữa chua vào tủ lạnh. Hãy cho biết: 
 + Mơi trường nuơi cấy là liên tục hay khơng liên tục?
 + Dừng nuơi cấy pha nào để sữa chua ngon và chất lượng tốt nhất?
ĐÁP ÁN
Trong quá trình làm sữa chua (nuơi cấy vi khuẩn lactic): 
+ Mơi trường nuơi cấy là mơi trường nuơi cấy khơng liên tục, vì(1 điểm)
 	+ Dừng nuơi cấy ở cuối pha lũy thừa, đầu pha cân bằng. (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docKT giua HKII Sinh 10 (Thu).doc