Đê thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp huyện Giòng Tôm năm học 2011-2012 Môn: Hoá Học

pdf 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1146Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đê thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp huyện Giòng Tôm năm học 2011-2012 Môn: Hoá Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đê thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp huyện Giòng Tôm năm học 2011-2012 Môn: Hoá Học
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
GIÒNG TRÔM 
ĐÊ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012 
Môn: HOÁ HỌC 
Thời gian:120 phút (không kể phát đề) 
Câu 1. (4 điểm) 
Nêu hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí 
nghiệm sau: 
1) Cho mẩu K2O vào dung dịch Al2(SO4)3. 
2) Cho hỗn hợp A(Cu + Fe2O3) Vào dung dịch HCl dư 
Câu 2. (3 điểm) 
Viết phương trình phản ứng hoàn thành chuỗi biến hoá sau, biết rằng mỗi ký hiệu X1, X2, X3, 
X4, X5, X6, X7, X8 ứng với một chất hoá học. 
X1  X2 + X3 + X4 
X4 + X5  X6 
X3 + HCl  X7 + . . . 
X6 + X7 + H2O  X8 + HCl 
X5 + X8  X6 + H2O 
Câu 3. (4 điểm) 
Xác định công thức hoá học của các chất (A), (R) trong các trường hợp sau: 
1) Nung nóng 18, 13 gam muối cacbonat (A) đến khối lượng không đổi thu được 10,71 gam 
chất rắn. 
2) Hoà tan hoàn toàn 3,24 gam kim loại (R) trong axit sunfuric (đặc, nóng), sau phản ứng thu 
được 336 ml khí sunfurơ (đktc) 
Câu 4. (3 điểm) 
Hỗn hợp gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He là 1,8. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3 
thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với He là 2,0. 
l) Tính thành phần % về thể tích của 2 hỗn hợp A, B. 
2) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 
Câu 5. (2 điểm) 
Đốt cháy m gam chất A phải cần 896 ml oxi, sau phản ứng thu được 1,06 gam Na2CO3 , 0,54 
gam H2O Và 672 ml CO2 (Các khí đo ở đktc). 
1) Tính giá trị m. 
2) Tìm công thức đơn giản của A. 
Câu 6. (4 điểm) 
Dung dịch A chứa HCl 1M, dung dịch B chứa NaAlO2. Lần lượt cho 100 ml dung dịch B phản 
ứng với 100 ml và 300 ml dung dịch A, kết thúc phản ứng đều thu được a gam kết tủa. Xác định nồng 
độ mol/lít của dung dịch B. 
Cho: H =1; He = 4; C = 12, N = l4; O =16; S = 32; Cl = 35,5; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Fe 
= 56; Zn = 65 
-Hết- 
t0 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe thi HSGHoa hoc 9Giong Trom20112012.pdf