Đề kiểm tra học kì II môn lịch sử : Khối 12 năm học 2015 - 2016 thời gian : 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 307Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn lịch sử : Khối 12 năm học 2015 - 2016 thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn lịch sử : Khối 12 năm học 2015 - 2016 thời gian : 45 phút
SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ 
TRƯỜNG THPT HUỲN THÚC KHÁNG KIỂM TRA HỌC HỌC KÌ II
 MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 12,
 NĂM HỌC 2015-2016 
 Thời gian làm bài: 45 phút
Hình thức đề kiểm tra: Tự luận. 
 TÊN CHỦ ĐỀ 
(nội dung,chương)
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
1. Xây dựng CN XH ở miền Bắc. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (19 54 – 1965) 
Nguyên nhân, diễn biến, kết quả của phong trào Đồng Khởi
Ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi
Số câu:
Số điểm 
Số câu :2/3
Số điểm :2
Số câu:1/3
Số điểm:1
Số câu
Số điểm:
Số câu: 1
Số điểm:3
2. Xây dựng CN XH ở miền Bắc. Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (19 54 – 1965) 
Quân và dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ
Số câu 
Số điểm 
Số câu:1
 Số điểm :3
Số câu: Số điểm: 
Số câu: 
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm: 3
3.Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội(1986-2000)
Nội dung đường lối đổi mới của Đảng
Qua việc thực hiện Đường lối đổi mới của Đảng rút ra nhận xét, Liên hệ trách nhiệm bản thân đối với công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước.
Số câu 
Số điểm : 
Số câu:
Số điểm: 
Số câu:1/2
Số điểm:2
 Số câu:1/2
Số điểm:2
Số câu: 1
Số điểm: 4
Tổng số câu :3
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ % :100%
Số câu:2/3+1
Số điểm :5
50%
Số câu:1/3+1/2
Số điểm:3
30 %
Số câu:1/2
Số điểm: 2
20%
Số câu :3
Số điểm :10
SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG MÔN LỊCH SỬ : KHỐI 12
 NĂM HỌC 2015-2016
 Thời gian : 45 phút 
Đề chính thức
ĐỀ RA:
Câu 1: (3,0đ). Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi ?.
Câu 2:(3,0đ). Quân và dân miền Nam đã chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ như thế nào?.
Câu 3 : (4.0đ). Nêu đường lối đổi mới của Đảng. Qua việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng em hãy rút ra nhận xét?.Là chủ nhân tương lai của đất nước em cần phải làm gì để góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay?.
=========== HẾT ==========
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh :. ;Số báo danh:..
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN – SỬ KHỐI 12
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
3, đ
* Nguyên nhân: (1.0)
-Trong những năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng, đề ra Luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, công khai chém giết làm cho cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn, tổn thất. 
- Hội nghị TW đảng lần thứ 15 ( 1/ 1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ – Diệm.
* Diễn biến, kết quả (1.25)
- Ngày 17 -1- 1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày( Bến Tre)sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.
- Đồng khởi nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyênđến năm 1960, ta làm chủ: Nam Bộ 600 xã, Trung Bộ 904 thôn, Tây Nguyên 3200 thôn.
- Thắng lợi của “Đồng khởi”dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.
* Ý nghĩa (0.75)
- Phong trào “Đồng khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng MN chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0.25
Câu 2
3.0 đ
 - Trên mặt trận chống “Bình định”
+ Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Đến cuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70% nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.
+ Đến giữa năm 1965, địch chỉ còn kiểm soát 2.200 ấp. Ấp chiến lược “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.
-Trên mặt trận đấu tranh chính trị
+ Phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn có bước phát triển, nổi bật là cuộc đt của ”Đội quân tóc dài”
+ Phong trào đã góp phần làm suy yếu chính quyền Ngô Đình Diệm, buộc Mĩ phải đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (1-11-1963).
-Trên mặt trận quân sự
+ Ngày 2 – 1 – 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2.000 quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ chỉ huy. Sau trận Ấp Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.
+ Đông xuân 1964-1965,ta chiến thắng Bình Giã (Bà rịa) . Tiếp đó là thắng lợi ở An Lão ( B Định), Ba Gia ( Q Ngãi), Đồng Xoài ( B Phước), đã làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ .. 
0,5
0,5
0.5
0.5
0.5
0.5
Câu 3
3,5 đ
- Nội dung: (2đ)
+ Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp, đổi mới toàn diện, đồng bộ
+ Đổi mới về kinh tế : Xây dựng nền kinh tế nhiều ngành, nghề, nhiều qui mô, trình độ công nghệ. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
+ Đổi mới về chính trị : xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền dân chủ XHCN, thực hiện quyền dân chủ nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác.
- Nhận xét: ( 1.0đ)
+ Khẳng định được đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, phù hợp
+ Nhờ đó đã đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và duy trì được chế độ XHCN phát triển đến hôm nay
+ Kinh tế tăng trưởng, nâng cao đời sống của người dân..
+ Vẫn còn tham nhũng, một số nhành kinh tế vẫn chua bền vững
- Trách nhiệm của học sinh (1.0đ)
+ Xác định động cơ học tập..
+ Rèn luyện phẩm chất đạo đức.
+ Nắm vững kiến thức
0,5
0.75
0.75
1.0
1.0
Tổng điểm: Câu 1 + Câu 2 + Câu 3
10,0

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HOC KI II KHOI 12 NAM 2016.doc