Ba phương pháp xác định số vân sáng trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 5128Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ba phương pháp xác định số vân sáng trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ba phương pháp xác định số vân sáng trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm
Ba phương pháp xác định
số vân sáng trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm
Đề Trong Thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng,chiếu vào 2 khe 1 chùm sáng đa sắc gồm 3 thành phần đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,75 μm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, số vạch sáng quan sát được là bao nhiêu?
 Cách 1
Khi các vân sáng trùng nhau: k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 
 k10,45 = k20,6 = k30,75 45k1 = 60k2 = 75k3 
BSCNN(45,60,75) = 900
k1 = 20 ; k2 = 15 ; k3 = 12 
Ta tính trong 1 khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu vân trung tâm
Theo lý thuyết có 19+ 14 + 11 = 44 vạch đơn sắc.
Vân sáng của từng hai bức xạ trùng nhau
 + Với hai bức xạ λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,6μm; 
 Ta có vạch là vạch trùng cả 3 loại bức xạ 
 Như vậy: có tất cả 4 vị trí trùng nhau của bức xạ 1 và 2.
+Với cặp λ2 = 0,6μm , λ3 = 0,75μm: 
Tương tự, tỉ số vạch là vạch trùng cả 3 loại bức xạ 
 có tất cả 2 vị trí trùng nhau của bức xạ 2 và 3.
+ Với cặp : λ1 = 0,4μm , λ3 = 0,75μm: 
 vạch là vạch trùng cả 3 loại bức xạ 
Như vậy: có 3 vị trí trùng nhau riêng rẽ của bức xạ 1 và 3
Tổng số vạch sáng trong khoảng giữa hai vạch sáng có màu giống màu vân trung tâm là : 
 44- 4 – 2 – 3 = 35 vạch sáng
Cách 2:
+λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,75 μm àà 
+Trong khoảng giữa hai vạch sáng có màu giống màu vân trung tâm có số vạch sáng của từng bức xạ lần lượt :
; ; 
+ Số vạch trùng của bức xạ 1 và 2: à 
Số vạch trùng của bức xạ 1 và 2: à 
Số vạch trùng của bức xạ 1 và 2: à 
Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm có số vân sáng: (vạch sáng)
 Cách 3
λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,75 μm à i1 : i2 : i3 = 3 : 4 : 5
BSCNN(3,4,5) = 60 
Gọi là khoảng cách giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm 
 à 
Với cả 3 bức xạ: BSCNN(3,4,5) = 60
Bức xạ 1 và 2: BSCNN(3,4) = 12
Bức xạ 2 và 3: BSCNN(4,5) = 20
Bức xạ 1 và 3: BSCNN(3,5) = 15
Giữa hai vân sáng cùng màu vân trung tâm có 
(vạch sáng)

Tài liệu đính kèm:

  • docBa_phuong_phap_xac_dinh_so_van_sang_trong_khoang_giua_hai_van_sang_cung_mau_van_trung_tam.doc