Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 14

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1165Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 - Đề 14
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNG
ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
Năm học: 2012-2013
Môn: Hóa Học 8 
Thời gian làm bài: 120 phút 
Đề thi này gồm 01 trang
Câu 1. (2,0 điểm)
 1) Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn: MgO, CuO, BaO, Fe2O3.
 2) Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:
a) Ba + H2O ......+ ......
 b) Fe3O4 + H2SO4(loãng) ...... + ....... + H2O
 c) MxOy + HCl ........+ H2O
 d) Al + HNO3 .....+ NaOb + ....
Câu 2. (2,0 điểm)
 1) Tổng số hạt proton (P), nơtron (N) và electron (E) của một nguyên tử nguyên tố X là 13. Xác định nguyên tố X?
 2) Cho 27,4 gam Ba tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 9,8%.
 a) Tính thể tích khí thoát ra (đktc).
 b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.
Câu 3. (2,25 điểm)
 1) Cho m gam CaS tác dụng vừa đủ với m1 gam dung dịch axit HBr 9,72% thu được m2 gam dung dịch muối x% và 672 ml khí H2S (đktc). Tính m, m1, m2, x.
 2) Cho V (lít) CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M, sau phản ứng thu được 98,5 gam kết tủa. Tính V?
Câu 4. (1,5 điểm) 
 Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:1.
 a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí.
 b) Tính thể tích (đktc) của 10,5 gam khí A.
Câu 5. (2,25 điểm)
 1) Nhiệt phân 66,2 gam Pb(NO3)2 thu được 55,4 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân. Biết rằng Pb(NO3)2 bị nhiệt phân theo phản ứng:
Pb(NO3)2 PbO + NO2 + O2
 2) Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch A và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X với tỉ lệ thể tích là 1:1. Xác định khí X.
(Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)
----------------HẾT-----------------
	Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	Họ tên thí sinh..........................................................................SBD:.....................
UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT
KÌ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2012-2013
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Hóa học 9
(HDC này gồm 03 trang)
Câu 1: (2 điểm)
Phần
Nội dung trình bày
Điểm
Mỗi chất nhận biết đúng được 0,25 điểm
1)
1 đ
Cho dung dịch H2SO4 loãng vào các chất rắn:
- Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu xanh là CuO:
	CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O
- Nếu thấy tan và tạo dung dịch màu nâu đỏ là Fe2O3:
 Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O
 - Nếu thấy tan và tạo kết tủa màu trắng là BaO:
 BaO + H2SO4 BaSO4 + H2O
- Còn lại là MgO
 MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2)
1,0 đ
 a) Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2
 b) Fe3O4 + 4H2SO4(loãng) FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
 c) MxOy + 2yHCl x + yH2O
d) (5a–2b)Al + (18a–6b)HNO3(5a–2b)Al(NO3)3+ 3NaOb +(9a–3b)H2O
0,25 đ
0,25 đ 
0,25 đ
0,25 đ
Câu 2: ( 2,0 điểm) 	 
Phần
Nội dung trình bày
Điểm
1)
0,75đ
- Trong hạt nhân nguyên tử luôn có: P N 1,5 P (I)
- Theo bài ra: P + N + E = 13 
Hay 2P + N = 13 (do số P = số E ). Suy ra N = 13 – 2P thay vào (I)
ta có: P 13 – 2P 1,5 P
 + Với P 13 - 2p thì P 4,3
 + Với 13 - 2P 1,5 P thì P 3,7
=> 3,7 P 4,3 mà P là số nguyên nên P = 4. Vậy X là Beri (Be).
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2)
1,25 đ
a) ; 
PTHH: Ba + H2SO4 BaSO4+ H2 
Trước phản ứng: 0,2 0,1 (mol)
Phản ứng: 0,1 0,1 0,1 0,1 (mol) 
Sau phản ứng: 0,1 0 0,1 0,1	(mol)
Sau phản ứng còn dư 0,1 mol Ba nên Ba sẽ tiếp tục phản ứng với H2O trong dung dịch:
Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2
 0,1 0,1 0,1 (mol)
Tổng số mol H2 thu được sau 2 phản ứng: 
Thể tích khí thu được (đktc): 
b) Dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch Ba(OH)2.
Khối lượng Ba(OH)2 thu được là: .
Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
Nồng độ dung dịch sau phản ứng:
 0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 3: (2,25 điểm)
Phần
Nội dung trình bày
Điểm
1)
1đ
CaS + 2HBr CaBr2 + H2S
Theo phương trình: 
 Áp dụng ĐLBTKL: 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2)
1,25đ
; 
Trường hợp 1: Xảy ra 1 phản ứng (Ba(OH)2 dư)
CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O
0,5 0,5 0,5 (mol)
(dư)
Trường hợp 2: Xảy ra 2 phản ứng (Ba(OH)2 hết)
CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O
0,6 0,6 0,6 (mol)
Vì sau phản ứng thu được 0,5 mol kết tủa nên sau phản ứng này kết tủa phải tan đi 0,1 mol theo phản ứng:
CO2 + BaCO3 + H2O Ba(HCO3)2
 0,1 0,1 (mol)
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 4: (1,5 điểm)
Phần
Nội dung trình bày
Điểm
a) Gọi số mol O2 có trong hỗn hợp A là x (mol)
 Số mol CO2 có trong A là 5x (mol).
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí A:
Tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí: 
b) Ở đktc: 42 g (tương ứng 1mol) hỗn hợp khí A có thể tích 22,4 lít.
 10,5 g hỗn hợp khí A có thể tích: 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
Câu 5: (2,25 điểm) 
Phần
Nội dung trình bày
Điểm
1)
0,75 đ
Gọi số mol Pb(NO3)2 bị nhiệt phân là a (mol).
 2Pb(NO3)2 2PbO + 4NO2 + O2 
 a mol a mol
Sau phản ứng chất rắn gồm: (0,2 – a) mol Pb(NO3)2(dư) và a mol PbO
Theo đề bài ta có: 331.(0,2 – a) + 223a = 55,4
Giải phương trình tìm được: a = 0,1 (mol).
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2)
1,5 đ 
Gọi công thức khí X là NxOy. 
Theo bài ra thì tỉ lệ số mol hai khí là 1 : 1 nên: 
Ta có các quá trình cho và nhận e sau: 
 Fe0 Fe+3 + 3e
 0,2 mol 0,6 mol 
 N+5 + 3e N+2 
 0,45 mol 0,15 mol
 xN+5 + (5x – 2y) NxOy
 0,15.(5x – 2y) 0,15 mol
Áp dụng ĐLBT e ta có: 0,45 + 0,15.(5x – 2y) = 0,6 5x – 2y = 1
 x = 1; y = 2 là phù hợp. Vậy X là NO2.
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Giám khảo chú ý:
	- HDC chỉ là một cách giải. HS có thể giải theo cách khác, giám khảo căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để cho điểm.
	- Điểm các phần, các câu không làm tròn. Điểm toàn là tổng điểm của các câu thành phần.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ 14.doc