Giáo án lớp 12 Môn Lịch sử - Tiết 3: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 577Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 12 Môn Lịch sử - Tiết 3: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án lớp 12 Môn Lịch sử - Tiết 3: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm
Tiết 3:
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Lớp
Ngày kiểm tra
HS vắng
Ghi chú
12E
	I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
- Nhằm kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức ở lớp dưới và khả năng tiếp thu kiến thức mới phần Lịch sử thế giới từ 1954 đến 2000 trong chương trình lớp 12. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập.
- Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường
	- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.
	1. Về kiến thức.
	Yêu cầu HS hiểu và trình bày được các nội dung:
 - Những nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 đến 1884 thất bại.
	- Lí giải được vì sao các nước Đồng minh lại tổ chức Hội nghị quốc tế ở Ianta và trình bày được nội dung của hội nghị này.
	- Giải thích được tại sao Liên hợp quốc lại xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Vẽ được sơ đồ đồ bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc. Đánh giá được vai trò của Liên Hợp Quốc trong nửa sau thế kỉ XX
	2. Về kỹ năng.
- Học sinh phải có kỹ năng trình bày bài viết, kỹ năng lựa chọn kiến thức để trình bày, kỹ năng vận dụng kiến thức để rút ra bài học lịch sử, kĩ năng phân tích vấn đề , đánh giá sự kiện Lịch sử, kĩ năng liên hệ thực tiễn để giải quyết vấn đề lịch sử.
	3. Về tư tưởng:
- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
- Giáo dục ý thức vươn lên trong học tập để xây dựng và phát triển đất nước.
- Giáo dục tinh thần yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh.
	II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
	Hình thức tự luận.
	III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Trình bày được những nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 đến 1884 thất bại
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số điểm:3 
Tỉ lệ: 30 %
Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo, tự học. 
- Năng lực chuyên biệt: Tái tạo kiến thức về nguyên những nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 đến 1884 thất bại
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG thứ 2
Trình bày được nội dung của Hội nghị Ianta
- Lí giải được vì sao các nước Đồng minh lại tổ chức Hội nghị quốc tế ở Ianta
- Lí giải được lí do LHQ xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
Vẽ được sơ đồ bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc
Đánh giá vai trò của Liên Hợp Quốc trong nửa sau thế kỉ XX
Số câu: 2
Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%
Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 %
Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30 %
Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20 %
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
Định hướng năng lực được hình thành
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo, tự học, tái tạo kiến thức về HN Ianta, về tổ chức Liên hợp quốc. 
- Năng lực chuyên biệt: Tái tạo kiến thức về hoàn cảnh và nội dung của HN Ianta; về cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Lập luận để lí giải được vì sao LHQ xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Từ đó Đánh giá vai trò của Liên Hợp Quốc trong nửa sau thế kỉ XX
Số câu: 3
Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100%
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 %
Số điểm: 3,0 Tỉ lệ: 30 %
Số điểm: 2 Tỉ lệ: 20%
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
	IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: Lịch sử - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút
	Câu 1 (3,0 điểm):
 Trình bày những nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 đến 1884 thất bại.
	Câu 2 (2,0 điểm):
	Vì sao các nước Đồng minh lại tổ chức Hội nghị quốc tế ở Ianta ? Trình bày nội dung của HN này.
	Câu 3 (5,0 điểm):
	Tại sao Liên hợp quốc lại xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Vẽ sơ đồ đồ bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc. Đánh giá vai trò của Liên Hợp Quốc trong nửa sau thế kỉ XX
-------------HẾT-----------
	V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(3 điểm)
Những nguyên nhân làm cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ 1858 đến 1884 thất bại
Nguyễn lại lựa chọn con đường cầu hòa với Pháp để đối phó với phong trào nông dân trong nước, thậm chí có lúc còn hợp tác với kẻ thù để đàn áp phong trào khởi nghĩa của quần chúng, tạo điều kiện cho P từng bước thôn tính nước ta, thậm chí có lúc còn hợp tác với kẻ thù để đàn áp phong trào khởi nghĩa của quần chúng, tạo điều kiện cho P từng bước thôn tính nước ta.
0,75
- Một bộ phận quân triều đình kiên quyết đánh P như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu thì bị chi phối bởi tư tưởng chiến thuật quân sự kiểu phong kiến (phòng ngự, dựa vào thành lũy cố thủ) nên cuối cùng thất bại.
0,75
- Phong trào kháng chiến của nhân dân ta diễn ra liên tục, rộng khắp, gây cho kẻ thù nhiều khó khăn, tổn thất nhưng lại thiếu tổ chức, thiếu sự lãnh đạo thống nhất nên cuối cùng thất bại
0,5
Nhà Nguyễn đã không tìm được những chủ trương và biện pháp hữu hiệu để vượt qua thách thức khó khăn của lịch sử
0,5
So sánh lực lượng giữa ta và địch thời kì này còn chênh lệch, TDP còn đủ mạnh để đàn áp những phong trào nổ ra lẻ tẻ, rời rạc. 
0,5
Câu 2
(2 điểm)
Vì sao các nước Đồng minh lại tổ chức Hội nghị quốc tế ở Ianta ? Trình bày nội dung của HN này
* Vì: Chiến tranh TG thứ 2 sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh:
- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít
0,25
- Tổ chức lại TG sau chiến tranh
0,25
- Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận
0,25
=> để giải quyết, các nước Đồng minh đã tổ chức Hội nghị quốc tế ở I-an-ta
0,25
* Nội dung của HN Ianta
 - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
0,25
 - Thành lập tổ chức LHQ để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
0,25
 - Phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.....
0,5
Câu 3
(5 điểm)
* Liên hợp quốc lại xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình vì:
- HB là mong muốn, nhuyện vọng, xu thế của các dân tộc quốc gia trên thế giới, còn chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề. 
1,0
- Đồng thời hòa bình là cơ sở, điều kiện để các quốc gia ổn định và phát triển mọi mặt.Mục đích của LHQ là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
1,0
* Vẽ sơ đồ
2,0
* Đánh giá vai trò của Liên Hợp Quốc trong nửa sau thế kỉ XX
- Trong bối cảnh trật tự hai cực chiếm phần lớn trong nửa sau thế kỉ XX, LHQ trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các quốc gia dân tộc nhằm duy trì hòa bình và an ninh TG. LHQ có nhiều cố gắng trong hoạt động của mình
0,25
- Giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia, tiến hành giải trừ quân bị, hạn chế chạy đua vũ trang, nhất là các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.	
0,25
- Thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
0,25
- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục,LHQ còn có nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các dân tộc kém phát triển, các nước đang phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhân đạo.
0,25
	VI. XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Đã kiểm tra ngày tháng năm 2015
 TTCM
 Lê Xuân Vũ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_khao_sat_lop_12.doc