Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình năm học 2015 – 2016 Môn: Hóa Học

doc 2 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 2689Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình năm học 2015 – 2016 Môn: Hóa Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình năm học 2015 – 2016 Môn: Hóa Học
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
Năm học 2015 – 2016
MÔN: Hóa học
Ngày thi: 02/3/2016
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang
Câu 1: (4,5 điểm): 
1. Chọn các chất A, B, C, D thích hợp và hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa sau:
2. Xác định các chất hữu cơ ứng với mỗi chữ cái X, Y, Z, T và viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) thực hiện dãy chuyển hoá sau: CH3COONa CH4 X Y Z T Caosu Buna.
 3. Chọn một hóa chất thích hợp để loại bỏ mỗi khí độc sau đây ra khỏi không khí bị ô nhiễm và viết các phương trình hóa học xảy ra : Cl2 , SO2 , H2S , NO2.
Câu 2: (3,0 điểm): 
1. Hiđrocacbon X là chất khí (ở 250C). Nhiệt phân hoàn toàn X (trong điều kiện không có oxi) thu được sản phẩm gồm cacbon và hiđro, trong đó thể tích khí H2 thu được gấp đôi thể tích khí X (đo ở cùng điều kiện). Xác định các công thức cấu tạo của X (mạch hở) thỏa mãn điều kiện trên.
2. Chỉ được dùng H2O và CO2. Hãy phân biệt 5 chất bột đựng trong các lọ riêng rẽ: NaCl; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3; BaSO4.
Câu 3: ( 5,5 điểm):
 1. Hoà tan hoàn toàn 8,1 gam một kim loại M (hóa trị không đổi) trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 loãng dư thu được 10,08 lít khí (đktc). Xác định kim loại M.
 2. Dẫn H2 đến dư đi qua 25,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8 gam chất rắn. Mặt khác 0,15 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2M. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính % số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X.
3. Hòa tan 26,64 gam chất X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại M (hóa trị là x không đổi) vào nước được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NH3 vừa đủ thu được kết tủa B, nung B ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thu được 4,08 gam chất rắn. Mặt khác, cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 vừa đủ thu được 27,96 gam kết tủa bari sunfat. Tìm công thức của X.
Câu 4:(4,0 điểm ):
1. Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch A trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,2%. Thêm vào A một lượng bột MgCO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được dung dịch B trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,1%. Tính nồng độ C% của các muối CaCl2 và MgCl2 trong dung dịch B.
2. Dẫn hỗn hợp khí A gồm 1 hiđrocacbon no, mạch hở và 1 hiđrocacbon không no, mạch hở (chứa không quá 2 liên kết bội) vào bình chứa 10 gam brom. Sau khi brom phản ứng hết thì khối lượng bình tăng lên 1,75 gam và dung dịch X, đồng thời khí Y bay ra khỏi bình có khối lượng 3,65 gam. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,78 gam khí CO2. Hãy xác định công thức phân tử của các hiđrocacbon trong A.
Câu 5: (3,0 điểm): Có a gam hỗn hợp X gồm một axit đơn chức A và một este B. B tạo ra bởi một axit đơn chức A1 và một rượu đơn chức D (A1 và A hơn kém nhau 1 nguyên tử C). Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaHCO3, thu được 1,88 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH đun nóng thu được 4,34 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit A, A1 và 1,38 gam rượu D, tỷ khối hơi của D so với hiđro là 23. Đốt cháy hoàn toàn 4,34 gam hỗn hợp hai muối của hai axit A, A1 bằng một lượng oxi dư thì thu được Na2CO3, hơi nước và 2,128 lít CO2 (đktc). Giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, A1, D, B và tính giá trị của a.
-----------------------Hết-------------------------
Cho Al=27, Fe=56, Mg=24, Cu=64, C=12, O=16, H=1, S=32, Na=23, Ca=40, Ba=137, Cl=35,5, Br=80.
Họ và tên thí sinh:Số báo danh:.......
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:. Giám thị 2:........

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_HSG_HOA_9_NINH_BINH_20152016.doc