Đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018 môn Lịch sử

docx 1 trang Người đăng duthien27 Ngày đăng 21/09/2021 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018 môn Lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018 môn Lịch sử
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN
DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2018
Môn thi: Lịch sử
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm).
Trên cơ sở phân tích nét độc đáo về nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) của quân dân Đại Việt, anh (chị) hãy rút ra bài học có thể vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.
Câu 2 (2,5 điểm).
	Nêu tính chất và phân tích ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng này đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
Câu 3 (3,0 điểm).
	Phân tích những yếu tố tác động đến sự ra đời của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Anh (chị) hãy chỉ ra điểm tiến bộ của phong trào này.
Câu 4 (3,0 điểm).
Anh (chị) hãy nêu quan điểm về nhận định: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 là một bước phát triển về chất so với các phong trào yêu nước trước đó.
Câu 5 (3,0 điểm).
Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7/1936) và Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941).
Câu 6 (3,0 điểm).
	Hãy chứng minh: Điện Biên Phủ là trận “quyết chiến chiến lược” của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).
Câu 7 (3,0 điểm). 
Vì sao Cuba được coi là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh? Phát biểu suy nghĩ của anh (chị) về sự kiện Việt Nam tổ chức quốc tang - ngày 4/12/2016 để tưởng nhớ cựu Chủ tịch Cuba - Fidel Castro.
========Hết========
Họ và tên thí sinh : ............................................... Số báo danh ........................

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_chon_doi_tuyen_du_thi_hoc_sinh_gioi_quoc_gia_thpt_nam.docx
  • docxDap an Su.docx