Đề kiểm tra lớp chất lượng cao lần 3 năm học 2015 - 2016 môn: Sinh 10 thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 988Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra lớp chất lượng cao lần 3 năm học 2015 - 2016 môn: Sinh 10 thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra lớp chất lượng cao lần 3 năm học 2015 - 2016 môn: Sinh 10 thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)
SỞ GDĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI 2
ĐỀ KIỂM TRA LỚP CHẤT LƯỢNG CAO LẦN 3
 NĂM HỌC 2015-2016 
Môn: Sinh 10
Ngày kiểm tra 13 tháng 3 năm 2016
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (1,5 điểm).
 Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?
Nói pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng có chính xác không ? Vì sao?
Câu 2. (2,5 điểm).
Trình bầy tóm tắt diễn biến của giảm phân I?
Câu 3. (2 điểm).
Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:
(NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl – 5,0; 
Môi trường trên là loại môi trường gì?
Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?
Nguồn C, nguồn năng lượng và nguồn Nitơ của vi sinh vật này là gì?
Câu 4. (2 điểm)
Một tế bào xôma của ruồi giấm (2n = 8) nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào con ở thế hệ cuối cùng có tổng số 256 nhiễm sắc thể đơn.
Xác định số lần phân bào.
Xác định số NST cần cung cấp và số NST chứa nguyên liệu hoàn toàn mới.
Câu 5. ( 2 điểm).
Ở trâu có bộ NST lưỡng bội (2n = 50). Xét 1 tế bào sinh dục bước vào giảm phân . Xác định số NST, số crômatit trong mỗi tế bào tại kì sau I, kì cuối I, kì sau II, kì cuối II?
-------------------------------Hết----------------------------------
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:..

Tài liệu đính kèm:

  • doc10 Sinh - Hoa.doc