Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn: Hóa học 9

doc 3 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1767Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn: Hóa học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng cuối năm môn: Hóa học 9
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề)
Câu 1 (3,0 điểm). Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện (nếu có) để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
CaCO3 CO2 Tinh bột Glucozơ C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5. 
Câu 2 (3,5 điểm). Hãy nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn bằng phương pháp hóa học: Axit axetic, glucozơ, rượu etylic, nước vôi trong.
Câu 3 (3,5 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2g H2O.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thành phần % về thể tích của các chất khí trong hỗn hợp đầu.
------Hết------
"-----------------------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC 9
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian chép đề)
Câu 1 (3,0 điểm). Viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện (nếu có) để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
CaCO3 CO2 Tinh bột Glucozơ C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5. 
Câu 2 (3,5 điểm). Hãy nhận biết các dung dịch sau đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn bằng phương pháp hóa học: Axit axetic, glucozơ, rượu etylic, nước vôi trong.
Câu 3 (3,5 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí CH4 và H2 ở đktc thu được 16,2g H2O.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thành phần % về thể tích của các chất khí trong hỗn hợp đầu.
------Hết------
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO
HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC 9
Câu
Nội dung
Điểm
1
(3,0 đ)
(1) CaCO3 CaO + CO2
0,5
(2) 6nCO2 + 5nH2O (-C6H10O5-)n + 6nO2
0,5
(3) (-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6
0,5
(4) C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
0,5
(5) C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
0,5
(6) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
0,5
Nếu không ghi rõ điều kiện, không cân bằng chỉ cho ½ số điểm mỗi phương trình.
2
(3,5 đ)
- Lấy một ít các dung dịch làm mẫu thử
0,5
- Nhúng giấy quỳ tím vào các mẫu, nếu giấy quỳ tím:
 + Chuyển sang màu đỏ dung dịch axit axetic.
0,5
 + Chuyển sang màu xanh dung dịch nước vôi trong. 
0,5
 + Không đổi màu các dung dịch: glucozơ, rượu etylic(*)
0,5
- Lấy các mẫu ở (*) thử bằng dung dịch AgNO3/NH3, nếu thấy:
 + Xuất hiện chất rắn màu trắng bạc dung dịch glucozơ. 
0,5
 C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag↓
0,5
 + Không có hiện tượng gì dung dịch rượu etylic.
0,5
3
(3,5 đ)
a) PTHH: CH4 + O2 CO2 + 2H2O
 2H2 + O2 2H2O
b) (mol); (mol).
Gọi số mol của CH4; H2 trong hỗn hợp đầu lần lượt là x, y (mol). 
ĐK: .
Theo PTHH ta có: Theo bài ra ta có hệ phương trình:
= 0,4 . 22,4 = 8,96 (lít)
= 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)
%CH4 = ; 
 % H2 
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Tổng điểm
10,0
	- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Học sinh làm đúng đến đâu cho điểm đến đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KSCL_cuoi_nam_mon_Hoa_Hoc_92016.doc