Đề đề nghị thi học kì I môn Hóa học Lớp 9 - Trường THCS Trần Văn Ơn (Có đáp án)

docx 2 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 05/07/2023 Lượt xem 185Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề đề nghị thi học kì I môn Hóa học Lớp 9 - Trường THCS Trần Văn Ơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề đề nghị thi học kì I môn Hóa học Lớp 9 - Trường THCS Trần Văn Ơn (Có đáp án)
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HÓA 9 - HỌC KỲ I
Thời gian : 45 phút
A. LÝ THUYẾT:
1. Viết phương trình phản ứng thực hiện các chuyển hóa theo sơ đồ sau: (3 điểm)
Fe à FeCl3 à Fe(OH)3 à Fe2O3 à Fe à FeCl2 à Fe
2.Bằng phương pháp hóa học nhận biết các rắn sau và không được sử dụng quỳ tím: 
MgCO3; BaSO4; NaCl; Na2SO4; MgSO4 (2 điểm)
3. Cho các chất sau: Mg; Al2O3; Ag; Mg(NO3)2; K2CO3. Chất nào tác dụng được với (2 điểm)
a. Dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch không màu.
b. BaCl2 tạo thành kết tủa trắng.
B. BÀI TOÁN:
Khi hòa tan Zn(OH)2 vào dung dịch HCl 16% thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với 220g dung dịch Na2CO3 thu được dung dịch B và 31,25g kết tủa C.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính nồng độ % của dung dịch A.
c. Tính nồng độ % của dung dịch Na2CO3. Biết Zn = 65; Cl = 35,5; Na = 23; C = 12
ĐÁP ÁN
Câu 1: 0,5 điểm / pt
Câu 2: Phần trình bày phương pháp tiến hành ( 0,5 điểm)
Cho H2O à chia 2 nhóm: kết tủa và tan
Dùng các hóa chất để nhận biết
Viết ptpu ( 1,5 điểm)
Câu 3: 0,5 điểm / pt
Bài toán: ( 3 điểm)
Zn(OH)2 + 2HCl à ZnCl2 + 2H2O
1 2 1 2 (mol)
0,25 0,5 ß 0,25 (mol)
ZnCl2 + Na2CO3 à ZnCO3 + 2NaCl
1 1 1 2(mol)
0,25 0,25 ß 0,25 à 0,5 (mol)
nZnCO3 = 0,25 mol 
mHCl
mddHCl
mZn(OH)2 = 
mddA =
mZnCl2
C%ddZnCl2 =
mNa2CO3=
C% Na2CO3 = 

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_de_nghi_thi_hoc_ki_i_mon_hoa_hoc_lop_9_truong_thcs_tran_v.docx