Công thức giải nhanh trong dạng bài tập Hóa cơ bản

doc 4 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 975Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Công thức giải nhanh trong dạng bài tập Hóa cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công thức giải nhanh trong dạng bài tập Hóa cơ bản
CễNG THỨC GIẢI NHANH TRONG DẠNG BÀI TẬP HểA CƠ BẢN
PHẦN 1: Vễ CƠ
Dạng 1: Khớ CO2 hoặc SO2 tỏc dụng với dung dịch chứa OH- tạo kết tủa 
Phản ứng: CO2 + 2OH- đ CO32- + H2O 
 CO2 + OH- đ HCO3- 
Khi ị Cụng thức: 
TH1: Nếu dung dịch kiềm chỉ cú một bazơ là Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 
Cụng thức: 
TH2: Nếu dung dịch kiềm cú 2 bazơ: Ca(OH)2 và NaOH, 
Lỳc đú để tớnh kết tủa ta phải so sỏnh số mol của M2+ với CO32-
Ca2+ + CO32- đ CaCO3 	Ba2+ + CO32- đ BaCO3
Dạng 2: Dung dịch chứa Al3+ tỏc dụng với dung dịch chứa OH-
Phản ứng: Al3+ + 3OH- đ Al(OH)3 ¯
 Al3+ + 4OH- đ AlO2- + 2H2O
Khi ị Cụng thức: 
Dạng 3: Dung dịch chứa AlO2- tỏc dụng với dung dịch chứa H+
Phản ứng: AlO2- + H+ + H2O đ Al(OH)3 ¯
 AlO2- + 4H+ đ Al3+ + 2H2O
Khi ị Cụng thức: 
Dạng 4: Dung dịch chứa Zn2+ tỏc dụng với dung dịch chứa OH-
Phản ứng: Zn2+ + 2OH- đ Zn(OH)2 ¯
 Zn2+ + 4OH- đ ZnO22- + 2H2O
Khi ị Cụng thức: 
Dạng 5: Dung dịch chứa ZnO22- tỏc dụng với dung dịch chứa H+
Phản ứng: ZnO22- + 2H+ đ Zn(OH)2 ¯
 ZnO22- + 4H+ đ Zn2+ + 2H2O
Khi ị Cụng thức: 
Dạng 6: Kim loại tỏc dụng với axit HNO3
Bảo toàn e: 
Số mol NO3- trong muối với kim loại: 
Số mol HNO3 phản ứng: 
Khối lượng muối tạo ra: 
Hoặc 
Dạng 7: Sắt và oxit sắt tỏc dụng với axit HNO3 dư tạo muối Fe3+.
Cụng thức: 
Cụng thức hay gặp: 
Dạng 8: Đồng và oxit đồng tỏc dụng với axit HNO3 dư tạo muối Cu2+.
Cụng thức: 
Cụng thức hay gặp: 
Dạng 9: Kim loại tỏc dụng với axit H2SO4 đặc
Bảo toàn e: 
Số mol SO42- trong muối: 
Số mol H2SO4 phản ứng: 
Khối lượng muối tạo ra: 
Hoặc 
Dạng 10: Sắt và oxit sắt tỏc dụng với axit H2SO4 đặc dư tạo muối Fe3+.
Cụng thức: 
Cụng thức hay gặp: 
Dạng 11: Đồng và oxit đồng tỏc dụng với axit H2SO4 đặc dư tạo muối Cu2+.
Cụng thức: 
Cụng thức hay gặp: 
Dạng 9: Kim loại tỏc dụng với axit H2SO4 loóng
Khối lượng muối tạo ra: 
Dạng 9: Kim loại tỏc dụng với axit HCl 
Khối lượng muối tạo ra: 
PHẦN 2: HỮU CƠ
Dạng 1: Tỡm cụng thức phõn tử hợp chất hữu cơ
Giả sử cụng thức tổng quỏt của hợp chất hữu cơ là CxHyOzNt
TH1: Dựa vào % cỏc nguyờn tố
Số C = Số H = Số O = Số N = 
TH2: Dựa vào số mol cỏc nguyờn tố
Số C = ; Số H =; Số O =; Số N = 
Dạng 2: Đốt chỏy hợp chất CxHyOz
Cụng thức chỡa khúa vàng: nCO2 – nH2O = (k-1)*nchất đốt
Dạng 3: Đốt chỏy hợp chất CxHyOzNt
Cụng thức chỡa khúa vàng: nCO2 – nH2O = 
Dạng 4: Hợp chất cú nhúm OH đều tỏc dụng với kim loại kiềm đ H2
Cụng thức: nOH = 2nH2

Tài liệu đính kèm:

  • docCong_thuc_tinh_nhanh_than_toc.doc